Huvudmeny

Just nu uppdaterar vi våra utbildningssidor, vilket kan leda till att sidorna inte visas på ett korrekt sätt.

BIld på studenter i labbmiljö

Laboratorier

Högskolan i Borås har laboratorier inom flera olika områden: kemiteknik, bioteknik (biogas, svampar, jäst och genetik), energi, polymerer, analys, datorsimulering och modellering. Alla forskare, doktorander och studenter på grund- och avancerad nivå använder sig av utrustningen i laboratorierna i både avhandlingar och projektarbeten.