Huvudmeny
Student in labenvoirment

Masterprogram

Resursåtervinning (Undervisningsspåk: Engelska) 
Masterprogrammet i resursåtervinning är det enda i sitt slag i Sverige. Du som läser utbildningen utvecklar din förmåga att analysera och lösa problem som handlar om att omhänderta, förädla och återvinna överblivna restprodukter till nyttigheter. Under andra terminen läser du en av följande inriktningar: Energi, industriell bioteknik eller polymerteknik.