Huvudmeny

Om Resursåtervinning

Inom resursåtervinning, vid Högskolan i Borås, bedrivs ledande forskning, utbildning och utveckling av innovativa lösningar för ett bättre utnyttjande av världens resurser och skapandet av en cirkulär ekonomi. En viktig del i detta är att bidra till en minskning av användandet av fossila råvaror och på så sätt minskade utsläpp av växthusgaser.

Inom ämnet resursåtervinning erbjuder vi utbildningsprogram på alla nivåer: grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Kandidatutbildningarna ges på svenska medan utbildningarna på avanceradnivå och forskarutbildningen ges på engelska. Det internationella masterprogrammet i resursåtervinning har tre inriktningar: industriell bioteknik, energiteknik och polymerteknologi. Det är viktigt för oss att våra studenter under studietiden får värdefulla erfarenheter av forskning och även erfarenheter av att arbeta i välutrustade laboratorier med moderna faciliteter. Som ett resultat av det, är det många av våra masterstudenter som fortsätter att studera på forskarnivå, antingen inom resursåtervinning vid Högskolan i Borås eller internationellt.

Forskningen omfattar tekniska, miljömässiga och sociala aspekter av resursåtervinning. Den utförs i huvudsak av forskargrupperna: Bioteknik, Förbränning och termiska processer, Datormodellering, Polymerteknologi, Resource Management och Samhällsbyggnad.

Resursåtervinning har också systematiska och starka partnerskap med lokala, nationella och internationella företag och myndigheter. Flera av våra forskningsresultat tillämpas i dag hos våra samarbetspartners inom industrin och inom den offentliga sektorn. Mer information om våra projekt hittar du på högskolans forskningswebb.