Huvudmeny

Vårdutbildningar på avancerad nivå

Med start hösten 2019 lanserar vi två nya utbildningar:

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård, 60 högskolepoäng, heltid 100 %


Är du sjuksköterska och vill specialisera dig inom akutsjukvård? Då är detta utbildningen för dig. Som akutsjuksköterska möter du patienter i en mängd olika situationer. Du har en central roll i bedömningen av patienten och du fattar beslut om vilken vård och omvårdnad patienten ska få. Arbetet är utmanande, ofta i högt tempo, i en komplex verksamhet med stora möjligheter till ständig utveckling.

Läs mer om utbildningen (OBS! Sista anmälningsdag 15 mars)

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård, 60 högskolepoäng, halvfart, distans


Programmet vänder sig till dig som är specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård eller akutsjukvård alternativt har en magisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård.

Läs mer om utbildningen

Vid Högskolan i Borås kan du också läsa:


- Barnmorskeutbildning
- Ambulanssjukvård
- Anestesisjukvård
- Distriktssköterska (hel & halvfart)
- Hälsa- och sjukvård för barn och ungdomar
- Intensivvård
- Magisterprogram i hållbar organisering och hälso främjande ledarskap inom  vård och omsorg

Läs mer om utbildningarna