Huvudmeny

Bibliotek och information

Grundnivå

Bibliotekarie

Webbredaktör


 

Avancerad nivå

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster, distansutbildning

Magisterutbildning i Strategisk information och kommunikation, distansutbildning

Biblioteks- och informationsvetenskap


Kalle Karlsson berättar om hur det är att studera på Högskolan i Borås