Pågående internationella projekt

På Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3) bedrivs flera olika typer av internationella projekt, alltifrån forskning till kompetensuppbyggnad i samarbete med internationella partners. Rena forskningsprojekt återfinns på annan plats på högskolans webb. Nedan ges exempel på olika slags projekt och samarbeten av internationell karaktär, som har det gemensamt att de på olika sätt bidrar till högskolans mål.