Nordplus-samarbeten

Samarbete med fokus på förskollärarutbildning

Institutionen för pedagogiskt arbete ingår i ett Nordplusnätverk med sju lärosäten i fem länder; Kaunas College i Litauen, Åbo Akademi i Finland, Nord- universitetet i Nesna, University College Lillebaelt och University College Northern Jutland i Danmark. Sverige representeras av Högskolan i Borås och Mittuniversitetet. Nätverket erbjuder studenter från dessa lärosäten att komma samman under en intensivvecka och de olika lärosätena turas om att vara värd för veckan. Temat som nätverket arbetar med de närmaste åren heter Children, Culture and Language och fokuserar på barns språkutveckling och då framförallt nyanlända och flyktingbarns språkutveckling.

Samarbete med fokus på biblioteks- och informationsvetenskap

Inom Nordplus-nätverket Nordiska bibliotekshögskolor har ett intensivt arbete kring en gemensam kurs för mästerstudenter pågått. Denna kurs, som riktar sig till såväl programstudenter som sådana som väljer kursen (kurserna) som fristående, fokuserar på e-bokens produktion och konsumtion. Utöver Bibliotekshögskolan, ingår i detta samarbete universiteten i Köpenhamn och Oslo samt högskolan i Stavanger.