Sida-projekt

University of Rwanda

Det ena Sida-samarbetet, påbörjat 2013, är ett samarbete med University of Rwanda, där Bibliotekshögskolan i samverkan med biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola, stöttar uppbyggandet av universitetsbiblioteket. Forskarutbildning och masterstudenter ingår i detta samarbete, som också vilar på andra kompetenshöjande insatser och stöd. 

Makerere university i Uganda

Det andra Sida-samarbetet, startat 2015, med East African School of Library and Information Science (EASLIS)  på Makerere University i Uganda, är mer fokuserat på forskarutbildning, forskningsmiljö och publicering. För detta samarbete samverkas inom akademin, även om tyngdpunkten, runt forskarutbildningen, finns på Bibliotekshögskolan. 

Universidade Eduardo Mondlande i Mozambique

Ett tredje samarbete, med Universidade Eduardo Mondlane i Maputo, Mozambique och Blekinge Tekniska Högskola, är också fokuserat på universitetsbiblioteket. Men i likhet med samarbetet i Rwanda ingår också doktorander och masterstudenter. I detta samarbete ingår också högskolans bibliotek.