Strategiska partnerskap

Medverkande länder är samtliga EU-länder samt Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge.