Strategisk utbildningsplanering

Strategisk utbildningsplanering på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

I akademins ledningsgrupp sker en strategisk två-årsplanering parallellt med en operativ kursutvecklingsprocess. Planering av kursutbudet två år fram i tiden sker parallellt med avstämning av kursutbudet kommande år. Kurser med start på hösten behandlas på hösten och vårterminskurser på våren.

Ordinarie beslutsprocess av utbildningsutbud på A3

  • I samråd med institutionens ledningsgrupp tar prefekt fram ett förslag på institutionens kursutbud av fristående kurser. Förslaget ska ligga i linje med akademins ledningsgrupps strategiska planering, som även överensstämmer med högskolans verksamhetsplan.

  • Prefekt lägger fram institutionens förslag på kursutbud till akademichef och akademins controller. Förslaget diskuteras på workshop i akademins ledningsgrupp. Akademichef fastställer därefter förslag på utbildningsutbud.

  • Lokal facklig samverkansgrupp tar del av förslaget och dialog förs med prefekt och akademichef.

  • Akademins controller skickar det föreslagna utbildningsutbudet till institutionens utbildningsadministratör som matar in kursuppgifter i ”Kursinfo”. Inför rektorns beslutsmöte gör Antagningen en utsökning av hela utbildningsutbudet i Kursinfo och föredrar ärendet för rektor som fattar beslut på rektorns beslutsmöte som äger rum en gång per termin, i maj och i oktober.

Tilläggsbeslut

Rektor tar beslut om kursutbud på ordinarie beslutsmöte i maj/oktober, men tilläggsbeslut för nya fristående kurser kan göras veckovis. Dock senast augusti respektive februari inför att webbregistreringarna öppnar för respektive termin.

Läs mer

Årstidplan

Ta del av hela processen för framtagning av nya fristående kurser på institutionen

Ta del av tidplan för framtagning av ny fristående kurs