Kursadministration

Genomförande av fristående kurser överensstämmer i stort sett med processen för programkurser. När det gäller kursinformation på webben och marknadsföring är rutinerna olika eftersom programansvariga saknas. Regler kring studentadministration skiljer sig även åt i vissa avseenden. Nedanstående information vänder sig till studierektorer och kursansvariga för fristående kurser.

1. Före kursstart

Information till studenter

Från antagningen

Efter urval 1 får studenter ett första antagningsbesked där de kan tacka ja/nej till sin utbildningsplats. De får även information att de ska registrera sig på kursen. Registrering öppnar två veckor före terminsstart och stänger en vecka före terminsstart. På registreringens första dag får studenter ett mejl med instruktioner om när och hur man registrerar sig. Studenterna uppmanas att registrera sig, öppna ett studentkonto och logga in på Pingpong.

Från utbildningsadministratör

Efter urval 2 får reserver ett antagningsbesked från antagningen och utbildningsadministratören antar därefter reserver som tackat ja och meddelar dessa studenter. Registreringen öppnar igen och hålls öppen två veckor in på terminen. Reservantagningen stänger normalt 14 dagar efter kursstart.

Från kursansvariga lärare

På högskolans webbplats ”Kurs- & programtorget” finns information om kurser. Där ska finnas en kort kursbeskrivning och kursplan före ansökningen öppnar. Inför kursstart ska även ett välkomstbrev publiceras på denna sida (juni/dec). Akademikommunikatören hjälper till att publicera välkomstbrevet. Detta brev författas av kursansvariga lärare och kan innehålla information om schema, kursupplägg, kursstart och Canvas. Det är ett välkomnande brev som utbildningsadministratörer kan hänvisa till om studenter ringer och vill ha information om kursen före kursstart. Det kan vara viktigt att förtydliga att ytterligare kursinformation finns på lärplattformen Canvas, och att man måste följa steg för steg guiden. Det är viktigt att förtydliga att studenter både måste registrera sig och öppna studentkonto för att kunna logga in på Canvas. Studenter som vid kursstart finns i Ladok men inte i Canvas har inte skapat ett studentkonto.
På Canvas ska kursinformation vara publicerad före kursstart. En vägledning om information till studenter på Canvas är framtagen för lärarutbildningarna och finns tillgänglig via följande länk: https://www.hb.se/Anstalld/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/Utbildningsrelaterat/Kursplanering-lararutbildningar/Fore-kursstart/Kursinformation/

Tillgodoräknande

Student vill ansöka om tillgodoräknande av tidigare högskolekurs ska göra detta via särskild blankett före eller vid kursstart.

Utbildningsadministratör diarieför och handlägger ärendet. Kursansvarig eller ämnesansvarig lärare bedömer ärendet och studierektor tar slutgiltigt beslut.

2. Under kurs

Avbrott

Student som vill avbryta sina studier ska meddela kursansvarig. Om detta sker inom tre veckor från kursstart kan studenten söka kursen igen, i annat fall kan student ansöka om att omregistrera sig på kurs nästkommande år och kan då bli registrerad om plats finns. Kursansvarig lärare meddelar utbildningsadministratör via mejl om avbrott. Det går inte att göra studieuppehåll i fristående kurser.

Registrering

Om en kurs går över två terminer behöver studenter registrera sig vid ny terminsstart. Meddelande går ut via Ladok, men kursansvarig behöver påminna studenter. Det går inte att registrera resultat i Ladok om studenten glömt registrera sig på nytt.

Omexaminationer

Examinationsschema med fem tillfällen inom 1,5 år ska finnas tillgängligt på Canvas samt vara schemalagt i Kronox. För att ha tillgång till Canvas måste studenter ha ett studentkonto. Detta är öppet i 14 månader efter registrering. För student registrerad på våren gäller kontot till 1 maj året därpå och för registrering på hösten gäller konto till 1 november året därpå. För att kunna delta vid omexaminationstillfällen som erbjuds senare än dessa datum behöver student förnya sitt studentkonto.

3. Efter kursslut

Betyg

Kursansvarig lärare ansvarar för att attestera resultat i Ladok. Vid kursslut sätter kursansvarig lärare betyg på hel kurs i Ladok.

Intyg

Student kan själv plocka ut ett intyg från Ladok, men studentcentrum är även behjälpliga vid behov.