Checklista

Bibliotek

Biblioteket finns i E-huset på bottenplan.

Inloggning till dator på Campus Varberg

I receptionen får du inloggning som du använder både i lektionssalar och på arbetsplatsen i lärarrummet.

Eduroam/trådlöst nätverk

På Campus Varberg finns Eduroam som trådlöst nätverk.
Läs mer om hur du som student och personal kan använda dig av Eduroam.

Felanmälan

Om teknik, lokaler eller något annat inte fungerar som det ska, gör en felanmälan;
Formulär för felanmälan

Kommunikationer

Kommer du med bil till Varberg finns parkeringshuset Briggen på Östra Hamnvägen, strax intill Campus Varberg. Det finns också parkeringsplatser på Hamnplan framför Campus. Observera att parkering är gratis i Varberg, men på en del platser behöver du parkeringsbricka (finns att få i Campus reception). Kommer du med tåg har du knappt 5 minuters promenad till Campus Varberg.

Litteraturlista

Ansvarig administratör skickar över uppdaterade litteraturlistor till kontaktpersoner, ulrika.tennberg@varberg.se eller    elisabeth.jakobsson@varberg.se på campusbiblioteket som ser till att det finns minst ett exemplar av kurslitteraturen till utlåning, samt ett referensexemplar i biblioteket.

Lokalbokning

Kursansvariga ska meddela receptionen på lokalbokning@campus.varberg.se när schemat är klart samt eventuella förändringar, så återkommer de med lokalbokningar sedan. Du som kursansvarig ansvarar för att föra in lokalbokningarna i schemat i KronoX.

Utrustning i lokaler

Datorer och projektorer/storbilds-TV finns i salarna. 
Video, CD och DVD kan spelas upp via dator och projektor.
Dokumentkamera finns i A209, A210, B130, C302 och C303.

Behöver du möblera om i salarna ansvarar du för att allt återställs innan du lämnar rummet.

Lokaler:

  • Fem gradängsalar.
  • Ett stort antal salar för ca 30 personer och större grupprum för 15-20 personer. 
  • En kemi- och fysiksal (A146). 
  • Sex dataundervisningssalar (A233, B209, B231, B232, E323, E324). 
  • En bildsal (E410).
  • En drama- och musiksal (E407).

Det kan i vissa fall bli nödvändigt med tentamen eller gymnastikundervisning i andra lokaler i Varberg.

Vid eventuell lokalbrist kan det också bli aktuellt med undervisning i Folkets Hus som ligger ca 10 minuters gångväg från campus.

Lärarrum

Högskolan i Borås har ett eget lärarrum på tredje våning i C-huset.
Där finns skrivbord, datorer, skrivare, kopieringsmaskin och sammanträdesbord.
Tfn. lärarrum: 0340-69 74 15.

Nyckelbricka

Nyckelbricka kvitteras ut i receptionen.
Återlämning av nyckelbricka: till receptionen eller i den vita lådan till vänster vid utgången från C-huset. Är receptionen stängd när du kommer och du saknar nyckelbricka, kontakta supporten, telefon: 0340–69 74 10.

Personalrum

Du är välkommen till personalrummet på andra våningen i C-huset.
Där finns kaffe och du kan äta medhavd lunch.

Besöksadress och reception

Besöksadress: Otto Torells gata 20.
Receptionen ligger på plan 1 längst ner i E-huset mot hamnen. 
öppet dagligen mellan kl. 08:00–13:00.
E-post: reception@campus.varberg.se
Tfn. 0340-69 74 00

Tentamen

Se rutiner för tentamenshantering för Varberg under
hb.se/Anstalld/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/Kursplanering-lararutbildningar/Genomforande-av-kurs/Tentamen/