Förteckning ledning och uppdrag

 • Akademichef: Stina Sundling
 • Ställföreträdande akademichef: Ann-Sofie Rihs
 • Prefekt: Ann-Sofie Rihs
 • Prefekt: Eva-Lotta Andersson Lidén
 • Proprefekt: Anna Kängberg
 • Proprefekt: Charlotta Thodelius

 

 • Programansvarig: David Robertsson
 • Ämnesansvarig Avrapportering: Mikael Söderman
 • Ämnesansvarig Juridik: Lena Matthijs
 • Ämnesansvarig Kriminalteknik: Lotta Svensson och Stefan Lidström
 • Ämnesansvarig PNF: Henrik Dinäss
 • Ämnesansvarig Polisiärt arbete: David Robertsson
 • Ämnesansvarig POLKON, övergripande: Fredrik Strömkvist
 • Ämnesansvarig Radio och taktiskt samband: Angelina Jonsson
 • Ämnesansvarig Akutsjukvård i Polisiärt arbete: Claes Wildar
 • Ordförande Ledningsråd: Stina Sundling
 • Ordförande Akademiråd: Stina Sundling
 • Ordförande Program- och kvalitetsråd: David Robertsson
 • Ordförande Lokal samverkansgrupp: Stina Sundling
 • Skyddsombud polislärare: Patrik Wallant och Kenny Hammarbäck