Organisations- och beslutsordning

Akademichefens beslutsordning för Akademin för polisiärt arbete finns att läsa via högskolans diarie (Dnr 793-21).