Hållbar utveckling vid Akademin för polisiärt arbete

I enlighet med högskolelagen 1 kap 5§ ska högskolorna i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Handlingsplanen för hållbar utveckling vid akademin finns att läsa i verksamhetsplanen för Akademin för polisiärt arbete 2022-202 (Dnr Dnr 999-21).