Utbildningsrelaterat

Avtal - medieproduktion

Examinatorslistor

Examinatorslistorna publiceras på studentwebben.

Kursplaner

Gemensamma dokument och mallar för kurs- och utbildningsplaner vid Högskolan i Borås 
Riktlinjer för samband mellan forskning och utbildning vid Högskolan i Borås

För beredning och fastställande se programråd.

Utbildningsplan

Utbildningsplanen för Polisprogrammet fastställs av Polismyndigheten.

Fastställda kurs- och utbildningsplaner finns på:

Kursrapporter och Programrapporter (utvärdering)

Läggs på Canvas-sidan för Kursrapporter. På programtorget lägger Kommunikation en länk till samlingssidan.

Kursutlägg – "Ormen"

Terminsspecifika ormar finns tillgängliga på G:\A4-Utbildning\Ormar

Lärandestrategi

Riktlinjer för rättssäker examination

Terminstider