Akademiråd

Uppdrag

Rådet ska ha en rådgivande funktion för akademins strategiska utveckling inom utbildning och forskning i beaktande av helhet för högskolan. I sin rådgivande funktion förväntas rådet stödja ledningen med idéer och konstruktiv feedback.

Rådet ska medverka till att akademin utvecklar en verksamhet inom utbildning och forskning med allt högre kvalitet och en stark internationell konkurrenskraft. En viktig funktion är också att främja samarbetet mellan akademin och näringsliv/samhälle vad gäller forskning och utbildning.

Rådets möten ska vara ett forum för strategiska diskussioner vad gäller akademins utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle. Utgångspunkt för detta är omvärlds-, kvalitets- och resultatanalys av akademins verksamhet.

Rådets sammansättning

Rådet består av minst fyra externa ledamöter med en mandatperiod på två till fyra (2-4) år. Ledamöterna ska var och en representera erfarenheter från verksamhet med koppling till akademins verksamhetsområden. Studenter har rätt att vara representerade med tre ledamöter med en mandatperiod om ett (1) år.

Rådet leds av akademichef. 

Möten

Rådet sammanträder vid två tillfällen per år. 

Ledamöter 

  • Hans-Christian Ackermann, vice verkställande direktör, Sparbanken Sjuhärad AB
  • Elisabeth Hedberg, chef för design, inköp och produktion, Lindex
  • Fredrik Johansson, affärsutvecklare, FOV Fabrics
  • Cecilia Tall, programchef RE:Source, RISE Research Institute of Sweden