Ledningsråd

Deltagare

Akademichef: Tobias Richards

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad: Tf Bo Månsson och Ilona Sárvári Horváth
Institutionen för ingenjörsvetenskap: Bo Månsson och Magnus Bengtsson
Institutionen för företagsekonomi och textilt management: Tf Tina Carlson Ingdahl och Daniel Hjelmgren
Institutionen för textilteknologi: Niina Hernández och Anders Persson
Institutionen för design: Clemens Thornquist och Karin Landahl
Avdelningen textila labb: Anneli Bentzlin

Biträdande akademichef:
Controller: Tore Johansson
Controller: Ulrika Ekholm

Kommunikatör: Christoffer Wackenstam
HR: Madelene Einerborg
Sekreterare: Ellinor Bolin

En studentrepresentant: Linus Kristmansson