Tidigare Ledningen har ordet

Ledningen har ordet 28 april

Nu är det fredag igen och snart dags för långhelg. Nedan kommer en hälsning från ledningen med information om det som är aktuellt för oss på A2.

Rekrytering av akademichef

Nu har processen att rekrytera ny akademichef påbörjats. Rekryteringsgruppen består av rektor, prorektor, förvaltningschef, akademichef för Akademin för polisiärt arbete, tf. HR-chef samt representanter för fackliga parter och studentkåren.

Preliminär tidsplan:
Vecka 17–20: Annonsering 
Vecka 22: Intervjuer
13 juni (em): Hörande

Till hörandet bjuds alla medarbetare och studenter vid akademin in att delta, mer information om detta kommer längre fram.

Förhoppningen är att beslut om akademichef ska fattas innan sommaren.

Forskarnytt

Nu är det klart att två doktorandprojekt har blivit antagna till forskarskolan Nära vård. Det är projektet Strengthening transition to primary and home care – increased prehospital knowledge of mental illness in comprehensive care med Magnus Hagiwara som huvudhandledare och projektet Jämlik och nära vård samt professionellt stöd för barn och unga som lever med andningsstöd i form av hemventilator med Berit Lindahl som huvudhandledare.

Stort grattis till Magnus och Berit, det ska bli spännande att följa projekten! Inom någon vecka kommer vi att gå ut med annonser för doktorandtjänsterna.

Katarina Karlsson har blivit utnämnd till docent i vårdvetenskap. Stort grattis Katarina!

Nästa forskarlunch är 17 maj. Då presenterar doktoranderna Ann-Katrin Nordblom och Åsa Högstedt sin forskning.

Anmäl dig till forskarlunchen senast 12 maj

Akademisk högtid

Under Akademisk högtid 2023 kan A2 stoltsera med flera ceremonideltagare. Elisabeth Lindberg installeras som professor i vårdvetenskap. Doktorer som promoveras från A2 är Agnes Olander, Malin Jakobsson, Maria Claesson och Wivica Kauppi. Dessutom uppmärksammas Erik Eriksson som ny docent i offentlig förvaltning. Stort grattis till er alla!

Elisabeth Lindberg håller sin installationsföreläsning med titeln Tid för vårdande möten den 4 maj kl. 09:00–10:00 i lokalen C203. Alla är välkomna! Läs mer på hb.se:

Installationsföreläsning | Tid för vårdande möten - Högskolan i Borås (hb.se)

Bra söktryck till våra utbildningar

Inför hösten ser det generellt bra ut vad gäller söktrycket för våra utbildningar. Sjuksköterskeutbildningen är tillsammans med civilekonomprogrammet det mest sökta programmet och Socialrätt är den mest sökta kursen, samt den sjunde mest sökta kursen i hela Sverige.

Läs nyheten om söktrycket här

I media

Igår hade Borås tidning en artikel där några av våra sjuksköterskestudenter i termin 6 framför att högskolan hindrar dem från att komma ut i arbetslivet på grund av vår planering av examensarbetespresentationerna.

Med anledning av artikeln vill vi i ledningen understryka att vi följer terminsplaneringen och de inplanerade examinationstillfällen som studenterna blivit tydligt informerade om i Canvas. Det tidiga examinationstillfället vi erbjuder i början av maj är reserverat för de studenter som har sin kliniska slutexamination sent på terminen och därför har svårt att delta vid senare examinationstillfällen. Övriga kan lämna in vid detta tidiga tillfälle endast om det finns plats, vilket inte var fallet den här gången. Dessa förutsättningar har studenterna informerats om. Vi följer alltså den plan som finns redovisad i Canvas. Den brukar fungera bra och de allra flesta av våra studenter blir klara sjuksköterskor till sommaren och kan börja arbeta med den planeringen.

Sjuksköterskestudenterna: Vi känner oss motarbetade av Högskolan (bt.se)

Utvecklingsdagar 17–18 augusti

17–18 augusti har vi utvecklingsdagar på Aspenäs herrgård. Mer information om dagarna kommer. Boka in i din kalender redan nu.

Avslutningsvis önskar vi er alla en riktigt härlig långhelg med chans till lite extra vila på måndag då det är 1 maj!

Katarina, Claes och Ann-Helén

Ledningen har ordet 31 mars

På akademimötet i onsdags presenterade Peter Sigrén studentbarometern och Martin Stjernström gav en lägesbild över ekonomin som fortfarande är ansträngd. Presentationerna har skickats ut via mejl tillsammans med minnesanteckningarna.

Onsdagen den 5 april kl. 14:30 bjuder vi på tårta för att fira att specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning ambulanssjukvård respektive psykiatrisk vård fått omdömet ”hög kvalitet” i UKÄ:s kvalitetsgranskning.

Anmäl dig här senast 3 april

Personalnytt

Maria Lundvall kommer att föreslås som tillförordnad proprefekt vid Institutionen för vårdvetenskap vid nästa veckas MBL.

Institutionen för vårdvetenskap inbjuder till intresseanmälningar för uppdrag som ämnesansvarig i vårdvetenskap. Ta gärna kontakt om du har frågor och funderingar kring uppdraget. Varmt välkommen med din intresseanmälan till ann-helen.sandvik@hb.ssenast idag den 31 mars!

Forskarnytt

Malin Jakobsson har fått utmärkelsen Årets bästa avhandling av Riksföreningen för barnsjuksköterskor. Stort grattis Malin!

Nästa forskarlunch är onsdagen den 12 april kl. 12:10-12:50 i sal A315. Då blir det presentationer av Erik Eriksson och Lina Palmér.

Anmäl dig här senast 7 april

I media

Mariela Acuna Mora intervjuas i Borås tidning med anledning av att hennes forskningsprojekt om unga med hjärtsjukdomar fått 1,1 miljoner i anslag från Hjärt-Lungfonden:

Unga hjärtsjuka får hjälp att ta makten över sina liv (bt.se)

Ulrika Blom intervjuas i Sveriges Radio, P1 Morgon, angående regeringens direktiv om utökat antal VFU-platser på sjuksköterskeutbildningen:

Svensk sjuksköterskeutbildning ska EU-anpassas - P1 Morgon | Sveriges Radio

Anmäl dig till Akademisk högtid

Idag är sista dag för att anmäla sig till Akademisk högtid den 5 maj. Under Akademisk högtid promoverar vi våra nya doktorer, våra nya docenter uppmärksammas och Elisabeth Lindberg kommer att installeras som professor. Elisabeth håller sin öppna installationsföreläsning den 4 maj kl. 09:00-10:00 i sal C203.

Till anmälan

Trevlig helg!

Önskar
Katarina, Claes och Ann-Helén

Ledningen har ordet 17 mars

I veckan fick vi besked om att våra specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning ambulanssjukvård samt psykiatrisk vård fått omdömet ”hög kvalitet” i den kvalitetsgranskning som utförts av UKÄ. Vi är väldigt stolta och glada över detta. Stort tack till Aleksandra Jarling, Gabriella Norberg Boysen, Maria Henricson och alla er som varit inblandade i arbetet med granskningen!

Vi vill så klart fira detta inom en snar framtid, så håll utkik, information kommer.

Läs nyheten om granskningen på hb.se:

Hög kvalitet på specialistsjuksköterskeutbildningar - Högskolan i Borås (hb.se)

Installation av ljudabsorbenter på D7

Med start vecka 14 och fram till vecka 21 kommer det att pågå ett arbete med installation av ljudabsorbenter på D7. Samtliga rum kommer att förses med sådana. Hantverkaren är instruerad att fokusera sitt störande arbete på morgnarna kl. 07:00-09:00. Men tyvärr kommer det även att kunna störa vid andra tidpunkter. Arbetet har även förlagts runt påskveckorna med avsikt att störa så lite som möjligt.

Personalnytt

Nu är det klart att Claes Lennartsson blir ställföreträdande akademichef och Ann-Helén Sandvik blir tillförordnad prefekt på Institutionen för vårdvetenskap.

I media

Maria Claesson har intervjuats av Dagens medicin om sjuksköterskans ledarskap på distans inom hemsjukvården:

Sjuksköterskors ledarskap i hemsjukvård studerat (dagensmedicin.se)

Akademisk högtid 5 maj

Den 5 maj firar vi Akademisk högtid. Glöm inte att anmäla dig senast 31 mars!

Under Akademisk högtid promoverar vi våra nya doktorer, våra nya docenter uppmärksammas och Elisabeth Lindberg kommer att installeras som professor. Elisabeth håller sin öppna installationsföreläsning den 4 maj kl. 09:00-10:00.

Läs mer om programmet för Akademisk högtid

Anmäl dig till Akademisk högtid

Skrivworkshop

Sist, men inte minst, vill vi påminna om skrivworkshoppen 1-2 juni som arrangeras för alla på A2 som är intresserade av att vässa sina forskningsansökningar:

Anmäl dig senast 31 mars

Trevlig helg!

Önskar
Katarina, Claes och Ann-Helén

Ledningen har ordet 3 mars

Nu är det snart helg och vi ser fram emot att få vara lediga, njuta av solen och dagarna som blir ljusare.

Det har varit en intensiv vecka, inte minst för flera på Institutionen för vårdvetenskap som jobbar febrilt med arbetet kring utökning av VFU-platser på sjuksköterskeutbildningen. Detta med anledning av regeringens förordning om ändring av högskolelagen, vilket innebär att sjuksköterskeutbildningen ska tillämpa EU:s regler om minst 2300 timmar klinisk undervisning.

Personalnytt

Nu är det klart att Katarina Karlsson blir tillförordnad akademichef fram till längst 31 december 2023.

Ny forskningshandläggare på A2 är Daniel Kristiansson och vi hälsar dig hjärtligt välkommen Daniel!

Jonas Ehrenberg, vår tidigare forskningshandläggare, har fått en tjänst som undervisande bibliotekarie på biblioteket – lycka till på nya jobbet och varmt tack för tiden hos oss, Jonas!

Titti Wahlström, som haft en tidsbegränsad anställning som akademihandläggare, har också slutat hos oss. Stort tack och lycka till Titti!

Uppdrag som akademisamordnare för kvalitetsarbete inom utbildning

Nu kan du söka uppdraget som akademisamordnare för kvalitetsarbete inom utbildning på A2. Sista ansökningsdag är 12 mars. Vi hoppas att många tar chansen och söker! Annonsen finns på sidan Interna uppdrag och jobb på hb.se:

Till annonsen

KTC stängt för studenter

Vi har numera KTC stängt för studenter. Detta är en extra säkerhetsåtgärd med anledning av att personalen på KTC sett en obehörig person, som snabbt avlägsnade sig, i lokalerna. Därför kommer också väktarna att utöka sin rondering på plan 5 under de närmsta veckorna. Vi ber er att vara extra vaksamma om ni ser obehöriga i våra lokaler.

Rektors strategiska utvecklingsmedel

Glöm inte att söka rektors strategiska medel, senast 31 mars. Syftet med de strategiska medlen är att medarbetare ska ges möjlighet att söka finansiering för att bedriva utvecklingsprojekt som är kopplade till högskolans mål och strategier.

Läs mer och ansök här

Var med och utforma våra utvecklingsdagar 17-18 augusti

Kollegial medverkan är mycket viktigt för att våra utvecklingsdagar ska bli meningsfulla. Vi påminner därför om att vi behöver få till två arbetsgrupper som planerar för dag- respektive kvällsaktiviteter. Anmäl ditt intresse till Ann Löthman.

Så syns vi i media

Sofia Kopp har medverkat i SVT:s program Uppdrag granskning och pratat om tonåringars sexvanor:

Till Uppdrag gransknings serie

Lina Palmér har medverkat i en debattartikel om amningsrutiner inom vården i Dagens Medicin:

”Amningsrutiner skapar förutsättningar för värdig vård” - Dagens Medicin

Agnes Olanders avhandling uppmärksammas i forskning.se:

Sepsis svår utmaning för ambulanssjukvården - | forskning.se

Forskarnytt

Vårens första forskarlunch är den 8 mars. Då kommer Pieta Eklund från biblioteket att presentera hur du lyckas med din publicering och får ordning på din forskningsdata.

Anmäl dig här

Läs mer och anmäl dig till kommande forskarluncher:

12 april
17 maj
31 maj


I veckan har vi haft besök av vår gästprofessor, Sandra Van Dulmen. Hon har en anställning hos oss som adjungerad professor, och jobbar vid Nivel (Netherlands institute for health services research) Utrecht, Nederländerna, och leder där ett forskningsprogram för Communication in Healthcare. Hon är anställd för att arbeta strategiskt som stöd i att stärka och utveckla vårt forskningsområde Människan i vården. Hennes forskning har fokus på att stärka och utveckla en vård som är person-centrerad och där patienter är aktiva medskapare i vårdprocesser. I veckan har hon både diskuterat forskning och deltagit i forskarutbildningen.

Läs mer om hennes forskning här:
Sandra Van Dulmen - University of Borås (hb.se)

Utlysning av CVS forskningsstöd

Centrum för välfärdsstudier (CVS) utlyser forskningsstöd som kan sökas av forskare på Högskolan i Borås för att genomföra en forskningsanalys. Stödet är på 500 000 kronor och sista datum för ansökan är 13 april. Projektet ska ligga inom något av CVS tre fokusområden och ska inbegripa högskoleövergripande samarbete och/eller samarbete/samverkan med extern aktör.

Läs mer och ansök här

Den 10 mars försvarar Tanja Gustafsson sin avhandling Att mötas genom och bortom orden – implementering av personcentrerad kommunikation inom vård och omsorg i hemmet. Stort lycka till Tanja!

Trevlig helg!

Önskar
Katarina, Claes och Ann-Helén

Ledningen har ordet 17 februari

På akademimötet igår berättade Päivi att hon säger upp sin tjänst som akademichef av hälsoskäl. Hon har varit vår akademichef i nästan tre år och detta är en väldigt tråkig nyhet för oss, men vi har stor förståelse och respekt för beslutet. Päivi kommer att ha kvar sin ordinarie tjänst som universitetslektor på A2 och vi önskar henne varmt välkommen tillbaka efter sjukskrivningen.

Katarina Karlsson fortsätter som ställföreträdande akademichef medan processen att tillsätta en tillförordnad akademichef pågår. Samtidigt påbörjas processen att hitta en efterträdare som akademichef. Ann-Helén Sandvik är kvar som ställföreträdande prefekt på Institutionen för vårdvetenskap.

Nya uppdrag och tjänster

Vi annonserar snart ut ett uppdrag som akademisamordnare för kvalitetsarbete inom utbildning vid A2. Håll utkik under interna uppdrag och jobb på hb.se. Vi hoppas på många sökande!

Interna uppdrag och jobb - Högskolan i Borås (hb.se)

Nya medarbetare

Följande nya medarbetare har börjat på A2:

Ingvar Gräns, juristadjunkt, Institutionen för arbetsliv och välfärd
Johanna Selin, vikare för Christoffer Larsson, Institutionen för arbetsliv och välfärd

Varmt välkomna till oss!

VP och HP är klar

A2:s verksamhetsplan och handlingsplan är klar. I samband med att minnesanteckningarna för akademimötet skickas ut kommer ni att få diarienummer till dokumenten.

Utvecklingsdagar 17–18 augusti

17–18 augusti har vi utvecklingsdagar, vilket alla har fått mejl om. Vi söker nu representanter från kollegiet som vill vara med och planera innehåll för dessa dagar. Vi kommer att dela upp det i två arbetsgrupper, dels för att planera innehåll för dagarna och dels för kvällsaktiviteter. Mejla till Ann Löthman om du är intresserad att vara med i arbetsgrupperna.

Primula – kontrollera uppgifter

Vi ber er alla att kontrollera era kontaktuppgifter i Primula så att de är uppdaterade med telefonnummer och mobilnummer till er och till närmsta anhörig.

Felanmälan nätverk

Vi påminner om att det är viktigt att ni felanmäler till IT varje gång nätverket inte fungerar. Ett tips som kan underlätta är att starta om datorn efter att du arbetat hemma och ska koppla upp dig på jobbet.

IT-säkerhet och tvåfaktorsinloggning

Vi har en förhöjd IT-säkerhet och på IT har man därför påskyndat tvåfaktorsinloggning. IT kommer att skicka ut ett mejl när ni ska göra detta. Tvåfaktorsinloggning kommer framöver att vara nödvändig för att kunna logga in i våra system både hemma och på jobbet.

Arbete med ny kandidatutbildning

Just nu pågår ett utvecklingsarbete med att starta en kandidatutbildning inom vård- och omsorgsadministration. Arbetet följer en särskild handläggningsordning för inrättande av nya utbildningar och idag finns ett första förslag till utbildningsplan och möte i referensgrupp planeras till slutet av februari.

Regeringsbeslut om fler VFU-timmar

I början av februari fattade utbildningsminister Mats Persson beslut om en ändring av högskoleförordningen som träder i kraft 24 februari. Det innebär att sjuksköterske- och barnmorskeutbildningar som påbörjas efter utgången av juni ska tillämpa EU:s regler (yrkeskvalifikationsdirektivet) om 2300 VFU-timmar. Det är en väldigt kort tidtabell och den stora frågan är var dessa platser ska tas. Så här långt har vi redan ett påbörjat arbete kring detta inom ramen för TIS-projektet (Tryggare inskolning av sjuksköterskor). Lotta Saarnio Huttu och Ulrika Blom har även börjat se över utbildningsplanen för sjuksköterskeutbildningen för att få in fler VFU-veckor. Vi kommer att ansöka om dispens hos UKÄ och vi har även dialog med andra lärosäten och med RGS samt Regionala samverkansrådet om hur vi ska tolka regeringens beslut och om det finns eventuella övergångsregler.

Utbildningsstart för ny master skjuts upp

Vi har beslutat att inte starta masterutbildningen med inriktning mot avancerad och högteknologisk vård i höst. Istället planeras utbildningsstart till hösten 2024. Tills vidare får vi hänvisa till de två fristående kurserna inom den kommande mastern som är klara och som ges i höst. De kommer att ingå i mastern framöver och är möjliga att tillgodoräkna sig.

Forskarnytt

Värduniversitet för Marie Curie-stipendium

Leif Sandsjö har tillsammans med Li Guo (A1) fått en Marie Curie-stipendiat finansierad i två år från Europakommissionen. Projektet handlar om smarta textilier som kan användas inom vård och omsorg för bland annat rehabilitering. Stipendiaten kommer från University of Manchester och har en färsk doktorsexamen inom Textile Science and Technology med speciellt fokus på konduktiva (elektriskt ledande) polymerer. Det är första gången som Högskolan i Borås är värduniversitet för ett Marie Curie-stipendium. Stort grattis till Leif!

Skrivworkshop för forskare 1-2 juni

Vill du vässa dina forskningsansökningar och lära dig att skriva mer effektivt och levande för att få fram ditt budskap och din forsknings relevans för forskningsfinansiärer? Har du en forskningsansökan på gång eller har du en idé om ett projekt som du vill jobba med och som kräver finansiering? Då är den här skrivworkshoppen något för dig! Under två dagars internat i Göteborg får du chans att komma igång, ta del av föreläsningar varvat med eget skrivande, låta dig inspireras, nätverka med kollegor och utbyta erfarenheter och kunskap under trevliga former. Du får tid för eget skrivande med dialog och återkoppling på din text.

Workshoppen riktar sig i första hand till medarbetare på A2 och är ett pilotprojekt i samarbete mellan A2 och GIO som fått rektors strategiska medel. Boka in datumet redan nu. Anmälan kommer under mars månad.

Hoppas att ni får en fin avslutning på arbetsveckan och en trevlig helg!

Hälsningar

Katarina, Claes och Ann-Helén

Torsdagshälsning 2 februari

Vi brukar skriva ”Ledningen har ordet” varannan fredag, men här kommer lite information om sådant som är aktuellt, även om det ”bara” är en vanlig torsdag.

Personalnytt och interna uppdrag

Nu är det klart att Kristina Nässén blir ny proprefekt för Institutionen för vårdvetenskap från och med 1 februari. Kristina kommer att ansvara för vetenskaplig teori och metod samt examensarbete. Hon kommer även att vara närmsta chef för våra interfinansierade doktorander. Hjärtligt välkommen som proprefekt, Kristina!

Birgitta Wireklint Sundström har gått i pension från 1 februari och kommer att bli professor emerita. Vi kommer att tacka av Birgitta med tårta den 1 mars då vi har planeringsdag.

Päivi är åter sjukskriven på 100 % från och med 1 februari.

Snart kommer en utlysning för uppdraget som kvalitets- och utbildningssamordnare. Håll utkik under interna uppdrag på webben:

Interna uppdrag och jobb - Högskolan i Borås (hb.se)

Temadag 15 februari

Som vi tidigare meddelat på PS är det temadag på A2 den 15 februari. Då får vi besök av Niklas Frostmarker, lärare på polisutbildningen, som ska föreläsa och ha en dialog om ämnet ”pågående dödligt våld”. Syftet med föreläsningen är framförallt en mental förberedelse för anställda på Högskolan i Borås. Henrik Werner, säkerhetssamordnare på Högskolan i Borås, kommer också att delta. Temadagen sker på plats (inte hybrid), vi kommer att var i D211.

Anmäl dig senast 10 februari.

Till anmälan

Forskningsfestival 8 februari

8 februari kl. 13:00–16:00 är det forskningsfestival på A2. Vi träffas i D307 och får ta del av aktuell forskning på akademin. Efteråt blir det afterwork på Scandic Plaza för den som önskar.

Läs programmet för dagen

Övrigt

Nu finns ett beslutsunderlag gällande inrättande av institutionens ledningsråd samt utökade ledningsråd. Beslutsunderlaget finns i diariet med diarienummer 1197-22.

Vi har fattat beslut om att vi tills vidare pausar specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot vård av äldre i höst, detta på grund av att söktrycket inte varit tillräckligt högt.

Glöm inte att felanmäla till IT så fort Eduroam , trådlöst nätverk eller till och med det trådade nätverket inte fungerar. Detta är av största vikt för att vi ska kunna få till en förändring.

Vi passar på att önska er en trevlig helg redan nu!

Katarina, Claes och Ann-Helén

Ledningen har ordet 27 januari

I veckan beslutade regeringen att 50 miljoner kronor ska fördelas till universitet och högskolor för att utveckla verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i hälso- och sjukvårdsutbildningar med särskilt fokus på sjuksköterskeutbildningen. Högskolan i Borås har tilldelats 1,9 miljoner kronor. Vi återkommer när vi fått närmare information om vad det kommer att innebära för oss på A2.

Här kan du läsa informationen från regeringen:

Satsning ska öka tillgången till VFU-platser i hälso- och sjukvårdsutbildningar - Regeringen.se

Regeringens arbete med stärkt kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården - Regeringen.se

Institutionsdag vårdvetenskap

Snart är det dags för institutionsdag för Institutionen för vårdvetenskap. Du väljer att delta antingen 20 eller 24 februari. Om du inte redan anmält dig, gör du det här, senast 12 februari:

Temadag

Den 15 februari kl. 13:00-16:00 har vi temadag för hela akademin. Då får vi besök av Niklas Frostmarker, lärare på polisutbildningen, som ska föreläsa och ha en dialog om ämnet ”pågående dödligt våld”. Syftet med föreläsningen är framförallt en mental förberedelse för anställda på Högskolan i Borås. Henrik Werner, säkerhetssamordnare på Högskolan i Borås, kommer också att delta. Temadagen kommer att ske på plats (inte hybrid), vi återkommer snart om lokal.

Ledningsstruktur

Vi fortsätter med nuvarande ledningsstruktur med Katarina som stf. akademichef till den sista februari. Päivi arbetar 25 % från den 18 januari. Ann-Helén är fortsatt stf. prefekt på Institutionen för vårdvetenskap och Cecilia är fortsatt sjukskriven på deltid under februari.

Forskningsnyheter

Nästa fredag 3 februari disputerar Maria Claesson och 10 februari spikar Tanja Gustafsson sin avhandling (disputation 10 mars). Vi önskar er båda stort lycka till!

Vi passar också på att tipsa om kommande FoUS-seminarium där Erik Eriksson kommer att prata om sin forskning kring brukarinflytande inom offentlig sektor. Anmäl dig senast 2 februari:

Brukarinflytande – lättare sagt än gjort - Högskolan i Borås (hb.se)

Sist, men inte minst, boka in 8 februari kl. 13:00-16:00 i kalendern. Då är det forskningsfestival som avslutas med afterwork för oss på A2.

Trevlig helg!

Önskar

Katarina, Claes och Ann-Helén

Ledningen har ordet 13 januari

Välkomna tillbaka efter jul- och nyårshelgerna! Vi hoppas att ni fått chans till avkoppling och umgänge med familj och vänner. Trots att det är fredagen den 13:e idag är det en riktig ”turdag” med både Agnes Olanders disputation och Maria Claessons spikning. Vi önskar er båda stort lycka till!

Idag tar dessutom våra sjuksköterskestudenter och barnmorskestudenter examen med avslutningsceremoni i Gustaf Adolfs kyrka. Så vi har många anledningar att fira den här dagen!

Personalnytt

I januari börjar tre nya kollegor på Institutionen för arbetsliv och välfärd. Det är Mattias Bengtsson (vikarierande lektor i arbetsvetenskap), Annette Nygårdh (universitetslektor i ledarskap och organisering inom vård och omsorg) och Johanna Selin (universitetsadjunkt i offentlig förvaltning). Varmt välkomna till oss!

Päivi Riestola ska börja arbeta 25 procent från den 19 januari. Katarina Karlsson kvarstår tillsvidare som stf. akademichef.

Cecilia Ljungblad är åter i arbete på 25 procent från och med den 9 januari och arbetar två timmar per dag i normalfallet. Cecilia kommer att finnas med som dialogpartner i vissa kurser (vi informerar dem det berör). I övrigt när det gäller personalärenden, tjänsteplaneringsfrågor m.m. på Institutionen för arbetsliv och välfärd så vänder ni er till Claes Lennartsson. Vi tar en månad i taget och återkommer med mer information längre fram.

Påminnelse om registrering i DiVA

Den här veckan är sista veckan för registrering i DiVA. Senast på söndag 15 januari ska alla publikationer vara registrerade för att räknas med i årsstatistiken för publikationer vid Högskolan i Borås.

Se instruktioner för hur du kontrollerar din publikationslista i DiVA 

Om du saknar publikationer i din publikationslista i DiVA, registrera via nedanstående formulär:

Formulär för förenklad registrering i DiVA

Bisyssla

Nu är det dags att registrera bisyssla för 2023. Även om du inte har någon bisyssla måste du ta del av regelverket och ange detta genom att fylla i formuläret i Primula. Har du tidigare registrerat att du tagit del av regelverket men inte har någon bisyssla  behöver du inte registrera på nytt. Du kan själv kontrollera detta i Primula.

Du som har bisyssla ska redovisa detta i Primula varje år, även om bisysslan är tillsvidare. Senast 31 januari ska registreringen vara genomförd. Tillkommande eller förändringar i bisyssla ska registreras löpande under året.

Läs mer om bisyssla:
Bisyssla
Logga in i Primula

IT-utrustning ska tillbaka

Vi påminner igen om att all IT-utrustning (skärmar, tangentbord m.m.) som du lånat hem ska tillbaka och lämnas till Ann Löthman. Varje gammal dator innebär en licenskostnad och vi kan inte längre tillhandahålla extra datorer för hemmabruk. Om du vill ha en gammal tömd dator, så kan det finnas möjlighet att köpa loss den.

Institutionsdag för Institutionen för vårdvetenskap

Snart är det dags för institutionsdag för Institutionen för vårdvetenskap. Du väljer att vara med antingen 20 februari eller 24 februari.

Trevlig helg!

Önskar

Katarina, Claes och Ann-Helén

Julhälsning 22 december 2022

Vi i ledningen vill tacka för ert arbete under året. Det har varit ett innehållsrikt år med många utmaningar och förändringar, men också mycket som vi åstadkommit. Vi har fortsatt att arbeta med det kollegiala arbetssättet genom att tydliggöra våra kollegiala roller, några har flyttat till nya lokaler och vi har infört clean desk-rum, vilket inneburit ett nytt arbetssätt för flera av oss.

Några höjdpunkter under året var att forskarutbildningen fyllde fem år och Akademisk högtid där A2 stoltserade med installation av fem professorer samt en hedersdoktor, promovering av sju doktorer och fem docentmeriteringar, och slutligen den fina julklappen med anslag för en ny forskarskola.

Vi fortsätter med nuvarande ledningsorganisation fram till 31 januari. Päivi är fortsatt sjukskriven. Hon hälsar så mycket till er alla och önskar er en god och vilsam jul!

Glöm inte att registrera dina publikationer med publikationsår 2022 i DiVA. Om du saknar publikationer i din publikationslista i DiVA – registrera dessa senast den 15 januari:

Formulär för förenklad registrering i DiVA

Imorgon den 23 december har administrationen inarbetad dag.

God jul och gott nytt år!

Önskar
Katarina, Claes och Ann-Helén

Ledningen har ordet 16 december

Nu lackar det emot jul och vi är många som ser fram emot lite julledighet. I förra Ledningen har ordet berättade vi att vi tillsammans med tre andra lärosäten i regionen (Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst) fått 37 miljoner i anslag till forskarskolan SHIFT CARE. Det är förstås fantastiskt roligt och spännande. Det ger oss större möjlighet att utveckla våra vårdutbildningar och stärka vår forskningsmiljö med fler doktorander och dessutom stärker det vårt samarbete med övriga lärosäten i regionen. Läs mer om forskarskolan i nyheten på hb.se:

Ny forskarskola med fokus på Nära vård beviljas 37 miljoner

Forskarskolan ska utbilda minst 40 doktorander som fördelas mellan lärosätena. Utannonsering av doktorandtjänster kommer att ske under våren och doktoranderna börjar till hösten 2023.

Medarbetare

På akademimötet i onsdags kunde vi berätta att vi fått en sökande till uppdraget som proprefekt och det är Kristina Nässén. Rekryteringsprocessen pågår och ska vara klar i slutet av januari.

Vi har två nya medarbetare på A2 och på Institutionen för arbetsliv och välfärd. Det är Annette Nygård, lektor i ledarskap och organisering inom vård och omsorg, och Mattias Bengtsson som är lektor i sociologi och som kommer att vara vikarierande lektor i arbetsvetenskap hos oss. Varmt välkomna till A2!

Ny handläggare för Centrum för välfärdsstudier (CVS) och FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) blir Carina Théen. Carina kommer även att ingå i VFU-teamet med ett avgränsat uppdrag på cirka 30% (med start i januari). I arbetet med VFU kommer Carina sitta på E7. Välkommen Carina!

Lokaler

Vi har nyligen gjort en skyddsrond och kunde konstatera att första hjälpen-utrustningen var undanskymd. Den har nu flyttats till kopieringsrummet.

Efter årsskiftet kommer Akademiska hus att påbörja arbete med innertaken på D7, vilket vi hoppas ska förbättra ljudmiljön.

Lämna synpunkter på verksamhetsplan och handlingsplan

På akademimötet diskuterade vi verksamhetsplanen och handlingsplanen som alla ska ha fått via mejl. Om du har synpunkter på verksamhetsplanen eller handlingsplanen ber vi dig skicka dem via mejl till Martin Stjernström senast 23 december.

Budget och förslag på uppdragsutbildningar

Vi har ett underskott i vår budget på cirka 1 miljon kronor och behöver därför tänka kreativt kring sådant som vi kan hålla igen eller pausa, men också kring sådant som genererar intäkter. Kom gärna med tips på vad vi kan göra! Vår ambition är bland annat att få in intäkter från uppdragsutbildningar. Vi vill därför gärna få in förslag på uppdragsutbildningar. Det måste inte vara ett helt färdigt förslag, utan kan vara idéer och tankar som vi sedan diskuterar vidare. Om du har förslag eller idéer kring sådant vi kan hålla igen eller pausa men även idéer kring uppdragsutbildningar är vi tacksamma om du kan lämna det till din närmsta chef senast på måndag 19 december.

Trevlig helg!

Önskar

Katarina, Claes och Ann-Helén

Ledningen har ordet 2 december

Vi börjar med den glädjande nyheten att vi tillsammans med tre andra lärosäten i regionen fått anslag från VR på 37 miljoner kronor för forskarskolan SHIFT CARE. Forskarskolan ska stödja omställningen till Nära vård för framtidens lärare och SHIFT CARE kommer att utbilda minst 40 doktorander på fem år. SHIFT CARE bedrivs i samarbete mellan Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan i Väst. Det är Margaretha Ekeberg, Elisabeth Lindberg, Laura Darcy och Lina Palmér som arbetat med ansökan, bra jobbat och stort grattis till er!

Nu är vi redan inne i julmånaden december. Även om det kanske är en hektisk tid för många av oss så hoppas vi att ni får tid över till lite julmys. I år har vi ju en högskolegemensam julaktivitet den 8 december, men vi passar på att påminna om A2:s After Work den 14 december kl. 16:30 på Scandic Plaza. Du kan fortfarande anmäla dig, senast den 9 december:

After Work för A2

13 december kl. 07:45 får högskolan besök av Borås Lucia, välkomna till Vardagsrummet på Sandgärdet för att lyssna!

Vi arbetar intensivt med budget för 2023, verksamhetsplan för 2023-2025 och årsredovisningen. Som vi tidigare berättat så går vi med förlust på en miljon, vilket innebär att vi kommer att behöva se över våra utgifter framöver. Vi arbetar även vidare med tjänsteplaneringsverktyget Retendo där det fortfarande finns en del att göra innan vi är i hamn.

I nästa vecka kommer vi att göra en intern utlysning av uppdraget som proprefekt, samt utbildningskoordinator med inriktning mot vetenskaplig teori och metod och examensarbete, mer information kommer på PS.

En första delrapport är klar om ett nytt forskarutbildningsämne med fokus på ledning, styrning och organisering inom vård och omsorg inom området Människan i vården. Rapporten kommer att övervägas, förankras och diskuteras såväl kollegialt som i ledningen. Om du vill ta del av rapporten så finns den på G: i mappen A2-Gemensam.

Alla medarbetare har nu möjlighet att nominera hedersdoktorer, personer som gjort en stor insats för utvecklingen av lärosätets forskning och utbildning. Sista dag för att nominera är 15 december, här kan du läsa mer om hur du nominerar:

Dags att nominera hedersdoktorer

Nu finns nya tillfällen för utbildning i brandskydd och HLR. Alla anställda ska ha utbildning i brandskydd och på frivillig basis kan du anmäla dig till utbildning i HLR. Läs mer här:

Anmälan till brandskyddsutbildning och HLR

Den 9 december kl. 10:00 i biblioteket spikar Agnes Olander sin avhandling Symtom och tecken hos patienter som drabbats av sepsis. Att förstå delar och helhet vid bedömning och identifiering av patienter inom ambulanssjukvård. Vi önskar dig stort lycka till Agnes!

Trevlig helg!

Önskar Katarina, Claes och Ann-Helén

Ledningen har ordet 18 november

Som vi tidigare berättat på APT och via meddelande på Personlig startsida så är Päivi sjukskriven på heltid året ut från och med måndag 21 november. Under den perioden är Katarina Karlsson ställföreträdande akademichef och Ann-Helén Sandvik är ställföreträdande prefekt för Institutionen för vårdvetenskap. Alla i ledningen kommer att hjälpas åt med arbete för både Institutionen för vårdvetenskap och Institutionen för arbetsliv och välfärd. Just nu arbetar vi bland annat med årets löneöversyn, samt med verksamhetsplan 2023-2025 och budget för 2023.

Den ansträngda ledningssituationen påverkar genom att saker och ting tar längre tid och vi hoppas att ni har förståelse för den uppkomna situationen. För att underlätta för er att träffa oss i ledningen och ställa frågor kommer vi att bjuda in alla till möte varje fredag på Zoom kl. 08:00-08:30. Vi startar nästa fredag den 25 november och träffas veckovis fram till och med 15 december. Det är helt frivilligt att delta. Ni kommer att få bokning och länk i Outlook.

Nu är det inte långt kvar till första advent och julen närmar sig. Rektor bjuder in till en högskolegemensam julaktivitet med inspirationsföreläsningar den 8 december på Borås Kongress. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma för att träffa kollegor över organisationsgränserna, mingla, inspireras och äta god julmat. Det blir olika pass under dagen och du väljer själv vilka pass du vill närvara vid. Anmäl dig senast 21 november kl. 09.00.

Här gör du anmälan

Den 14 december kl. 16:30 är alla på A2 som vill och kan välkomna på After Work på Scandic Plaza. Var och en betalar för sig. Vi har då även bjudit in våra kollegor som pensionerat sig; Carin Magnusson, Isabell Fridh, Maria Nyström och Margareta Fredman.

Anmäl dig här senast 1 december

Trevlig helg!

Önskar Päivi, Claes, Katarina och Ann-Helén

Ledningen har ordet 28 oktober

Idag går det sista sista nyhetsbrevet för A2 ut via mejl. I fortsättningen kommer nyhetsbrev, meddelanden och hälsningar från oss i ledningen att finnas på Personlig startsida som är den primära kanalen med intern information för medarbetare och chefer. Glöm inte att logga in med din HB-inloggning för att ta del av viktig information, både från hela högskolan och från oss i ledningen på A2. Du kan också få meddelanden utifrån din roll om du är chef, lärare, forskare eller doktorand. Tanken är att detta ska minska antalet mejl och göra att aktuell information samlas på en plats. Läs mer om Personlig startsida i nyhetsbrevet.

I onsdags hade vi planeringsdagar och från och med nu sker tjänsteplaneringen i Retendo. Till stöd i arbete med Retendo kommer vi att ha Titti Wahlström som började i måndags som verksamhetscontroller för framförallt Institutionen för vårdvetenskap. Välkommen Titti! Titti ska nu lära sig Retendo för att framöver kunna arbeta i systemet.

En annan personalnyhet är att Ann Löthman, akademins ledningsstöd, kommer att vara anställd på A2, stället för på verksamhetsstöd, från och med 1 december. Detta är något vi i ledningen har önskat oss och vi är förstås jätteglada över att Ann blir anställd på A2.

Under planeringsdagarna användes våra nya grupprum flitigt. Det finns sju grupprum fördelade på D- och E-korridorerna. Du bokar dem i almanackan som hänger vid dörren till varje rum. Det går nu att boka videokonferensrummet (8 pers) på D6 via KronoX. Rummet heter D653. Dessutom är även zoomrummet på D6, D660, bokningsbart i KronoX. D660 har ett fritext-fält där ”Gul-prick” står så att du vet vilka datorer som fungerar i det rummet. Det gäller alltså att man filtrerar fram salen för att se fältet, och inte bara skriver in salsnamnet.

För alla anställda på högskolan färdigställdes nyligen två ministudios i rum L305 och A577 som går att använda både till att spela in samt livesända föreläsningar. Rummen bokas via KronoX. Läs mer om rummen i nyhetsbrevet.

Om du har idéer och tankar på hur arbetsplatsen ska utformas finns möjlighet att komma med förslag till projektgruppen för Idéprojekt Arbetsplatsen.

Vi har haft möte med rektor Mats Tinnsten om våra lokaler och då framförallt vad gäller KTC som har ett stort behov av nya lokaler. Vi fick beskedet att vi fortfarande ska ha kvar ett samlat Campus i centrum, vilket innebär att en flytt till exempelvis Sagagatan inte är aktuellt. Campusservice undersöker nu alternativa lösningar.

På senaste akademimötet presenterade Sanna hur det ser ut för vår akademis ekonomi. Vi har en förlust på 1 miljon, vilket innebär att vi behöver se över våra kostnader framöver, till exempel övertider och kostnader för att hyra in föreläsare. Vi lyckas väl med vårt utbildningsuppdrag, men har inte riktigt fått in de uppdragsutbildningar och forskningsprojekt som vi räknat med.

Söktrycket inför våren är, liksom för övriga lärosäten i landet, generellt något lägre än tidigare år. Samtidigt har kurserna i juridik, socialrätt, arbetsrätt och offentlig upphandling ett fortsatt mycket högt söktryck. Även söktrycket för vår nya utbildning till operationssjuksköterska ser bra ut.

Den 24 november bjuder HUF och EduTech in till en inspirationsdag kring högskolepedagogisk utveckling. Hoppas att ni har möjlighet att delta och inspireras!

HUF och EduTech satsar på inspirationsdag kring högskolepedagogisk utveckling - Högskolan i Borås (hb.se)

8 december hälsar rektor Mats Tinnsten alla medarbetare välkomna till en gemensam julaktivitet med inspirationsföreläsningar från projekt som beviljats rektors strategiska medel. Mer information med tider, program och anmälan kommer men boka gärna in dagen redan nu!

En glädjande nyhet är att tre medarbetare på A2 fått CVS projektbidrag omfattande 500 000 kronor. Det är Lina Palmérs och Marita Flisbäcks projekt Existentiella drivkrafter för ideellt arbete som ersätter offentlig förlossningsvård: ”Hjälpmammors” engagemang i Amningshjälpen och Eriks Erikssons projekt Kraftens hus – ett integrerande CSO-perspektiv. Stort grattis till Lina, Marita och Erik!

Vi är också mycket stolta över att meddela att Elisabeth Lindberg nu blir professor i vårdvetenskap. Stort grattis Elisabeth!

Inför nästa vecka kan det vara bra att veta att den administrativa personalen är ledig på fredag på grund av inarbetad dag och att akademimötet den 2 november har ställts in.

Trevlig helg!

Önskar
Päivi, Katarina och Claes

Ledningen har ordet 23 september

Nu är helgen snart här och hösten visar sin vackraste sida med härliga höstfärger. På A2 arbetar vi för fullt med intern granskning av program på Institutionen för vårdvetenskap och vissa fristående kurser på våra båda institutioner. Samtidigt pågår förberedelser för intervju med UKÄ för specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning mot ambulanssjukvård och psykiatrisk vård. På Institutionen för arbetsvetenskap är arbetet igång med handlingsplanen efter den interna granskningen.

Vår flytt av arbetsrum och införandet av clean desk fortgår och vårt intryck är att saker så sakteliga börjar falla på plats, även om det återstår en del kring bland annat möblering och skyltning. Kontakta din närmsta chef om du har frågor om möblering och utrustning eller har synpunkter och idéer på hur våra lokaler kan utformas på bästa sätt. Kika gärna på webbsidan med frågor och svar om flytten, om du inte redan gjort det, och hör av dig med fler frågor så kan vi uppdatera efterhand.

Frågor och svar om flytt, arbetsrum och lokaler

Om du vill boka konferensrummet på D6 så finns nu en fysisk almanacka på dörren där du skriver in din bokning (tid och namn). Det pågår arbete med att lägga till nya mötesrum i KronoX för att möjliggöra bokning den vägen.

Vi har gjort klart underlag för verksamhetsplanering – UVP och fortsatt arbete med verksamhetsplanen sker under hösten.

Snart är det dags för institutionsdagar. Institutionen för vårdvetenskap har två dagar där du väljer vilken du deltar på, antingen 10 oktober eller 14 oktober. Institutionen för arbetsliv och välfärd har institutionsdag 30 november. Du anmäler dig till respektive dag via formulär på webben. Planering av programmet pågår inom respektive institution.

7–8 december finns det möjlighet att vara med på en skrivworkshop för dig på A2 som vill vässa dina forskningsansökningar och har en projektidé som behöver finansiering. Under två dagars internat i Göteborg får du chans att komma igång med skrivandet, ta del av föreläsningar, inspireras, nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor. Författaren Magnus Linton som skrivit flera prisbelönta fackböcker, samt forskningsrådgivare från GIO håller i workshops och föreläsningar. Workshoppen är ett pilotprojekt som fått rektors strategiska medel. Kontakta Annelie Sundler om du har frågor om workshoppen.

Vi vill redan nu påbörja planeringen inför framtida utvecklingsdagar och utvärderingen från årets utvecklingsdagar blir ett viktigt underlag. 

Trevlig helg!

Önskar Päivi, Claes och Katarina

Ledningen har ordet 3 september

Det var härligt att träffa alla igen under akademins utvecklingsdagar, i en fin miljö som också bjöd på strålande väder i fin sensommartid. Uppslutningen var helt fantastisk, och utöver möjligheten att lära känna varandra litet bättre blev det två inspirerande dagar med olika programpunkter på temat kvalitet i utbildning och forskning: panelsamtal och intressanta presentationer. Kvällen bjöd på trevlig samvaro och underhållning, där även flera av oss i publiken visade prov på sceniska talanger. Vi vill rikta ett hjärtligt tack till alla deltagande, och ett särskilt tack till er som var med och bidrog i någon programpunkt eller underhållning under dagarna!

Det är många som har frågor om flytt av arbetsrum och om vad clean desk innebär. Därför har vi sammanställt en sida på hb.se med frågor och svar om arbetsrum, clean desk och våra övrig lokaler.

Länk till sidan:

Frågor och svar om flytt , arbetsrum och lokaler

På akademimötet 7 september kl. 10:00-11:30 kommer vi också att prata om våra arbetsrum och lokaler, så ta gärna med er frågor till dess.

Vi har påbörjat arbetet med akademins underlag för verksamhetsplanering (UVP), och det har också funnits möjlighet att komma med synpunkter och inspel under uppstarten av processen. Vi fortsätter kommunikationen om UVP och verksamhetsplanering på akademimötet nästa vecka.

Vid akademins utvecklingsdagar presenterades resultat och pågående arbete med utbildningsutvärderingar, både externa (UKÄ) och interna. Om du är intresserad av att ta del av bedömningsrapporter för intern utbildningsutvärdering för Institutionen för arbetsliv och välfärd, kontakta Claes Lennartsson. Nu ska även Institutionen för vårdvetenskap påbörja sitt arbete med intern utbildningsvärdering.

Vi kommer snart att göra klart delegationsordningen på akademin, vilket ska underlätta för vårt arbete i våra respektive roller. Högskolan har även på central nivå fattat beslut om kollegiala roller. Mer om det finns snart att läsa på hb.se.

Päivi är fortsatt sjukskriven till 50 procent. Katarina Karlsson är ställföreträdande akademichef när Päivi inte är i tjänst och övriga chefsgruppen hjälper till på olika sätt.

Trevlig helg!

Önskar Päivi, Claes och Katarina

Ledningen har ordet 13 maj

Arbetet med de kollegiala rollerna fortsätter på flera nivåer. Bland annat har högskolans nämnder fått förfrågan från högskolans ledning att sammanställa högskoleövergripande arbetsbeskrivningar för kollegiala roller. Nämnderna tar gärna emot synpunkter på förslaget från lärarkollegiet, institutioner, studentkår med flera. Ni ska alla ha fått remissen till er e-post. Synpunkter mejlas till carina.kauppi@hb.se senast 17 maj.

Vi vill passa på att tipsa om en ny seminarieserie för anställda som heter ”Kollegiala perspektiv på”. 8 juni är det dags för det första seminariet som handlar om akademisk frihet. Det blir två föreläsningar med professor Svante Nordin och professor Lars Hallnäs, därefter följer panelsamtal. Läs mer på hb.se:

Seminarium: Kollegiala perspektiv på

Ytterligare en remiss handlar om förslag till revidering av regler för val till nämnder vid Högskolan i Borås. Om du vill ta del av remissen och lämna ett svar så kontakta Martin Stjernström, martin.stjernstrom@hb.se. Mejla ditt svar senast 27 maj till Martin som sedan sammanställer remissvaren från A2.

Vad gäller arbetet med våra lokaler så har chefsgruppen tagit fram ett förslag på tre scenarier att utgå ifrån när vi fördelar arbetsrum. Nu ska cheferna diskutera förslaget med sina medarbetare och sedan kommer vi att fatta ett beslut om rumsfördelning på tisdag i nästa vecka.

Nästa vecka på onsdag är det akademimöte. Då kommer vi bland annat att ta upp vår ekonomi. Men redan nu vill vi säga att vi är helt enligt plan och följer budget och prognos.

9 juni bjuder vi in till sommarfika. Anmäl dig senast 31 maj till Ann Löthman, ann-lothman@hb.se

Trevlig helg!

Önskar

Päivi, Claes och Katarina

Ledningen har ordet 29 april

De projekt som vi sökte rektors strategiska medel för har alla gått vidare till steg 2 i processen. De tre projekten är Kompetensutveckling av forskare inom MiV, Tillit och kollegialitet samt Gamification av ledarskapsutbildning.  Även projektet som handlar om akut omhändertagande av barn i skolmiljöer med A3 gick vidare. 16/5 ska vi lämna in ansökan del 2 – så håll tummarna!

Områdesstrategin för forskning är klar och har skickas ut till alla via mejl. Återkom gärna med frågor och synpunkter till Päivi Riestola, Katarina Karlsson, Claes Lennartsson eller Annelie Sundler.

Vi fortsätter att arbeta vidare med att stärka det tillitsbaserade arbetssättet. Även om det system vi har idag bygger på att räkna timmar så har vi ambitionen att gå ifrån det alltmer. Vi hoppas att vi tillsammans kan skapa ett arbetssätt där fokus i vår planering är gemensamma arbetsuppgifter snarare än individuella timmar.

Vad gäller våra lokaler så arbetar vi nu med att ta fram vilka principer som ska gälla när vi fördelar och ser över användningen av rum. Vi tar med oss både svaren i enkäten och vad som framkom i diskussionerna på senaste akademimötet. De nya lokalerna på D6 är klara för inflyttning veckan före midsommar och där finns 15–20 platser.

Många vill fortsatt plugga på Högskolan i Borås. För hela landet är det en minskning av antalet sökande med 10 procent jämfört med förra året, som var ett rekordår. På Högskolan i Borås är det endast 1,8 procents minskning. Extra roligt för oss på A2 är att sjuksköterskeutbildningen är bland de mest sökta programmen på högskolan och Socialrätt 1 och Arbetsrätt är bland de mest sökta kurserna. Det är också roligt att vår nya utbildning i offentlig förvaltning på distans tillhör de populäraste utbildningarna.

Vi vill passa på att påminna om att vi har utvecklingsdagar på Asia Spa i Varberg den 25-26 augusti, så boka in det i era kalendrar. Ni kommer snart att få information om anmälan.

I fredags kunde vi äntligen fira Akademisk högtid igen efter två års uppehåll, där A2 stoltserade med fem professorer, sju doktorer, en hedersdoktor och fem docenter. Du kan se de fina bilderna från högtiden på hb.se:

Se bilderna från årets ceremoni

Vi avslutar med att tipsa om att Centrum för välfärdsstudier (CVS) nu utlyser ett internt uppdrag gällande forskningsrelaterade arbetsuppgifter vid Angereds Närsjukhus:

Läs mer om uppdraget

Ha en härlig Valborg och första maj!

Önskar

Päivi, Claes och Katarina

Ledningen har ordet 25 mars

Tack till alla som svarat på enkäten om arbetsrum! Vi fick in 105 svar, vilket är jättebra. Nu ska vi gå igenom svaren och återkommer sedan med hur vi går vidare med lokalfrågan utifrån underlaget.

På akademimötet i onsdags fick vi besök av Peter Sigrén som presenterade Studentbarometern för oss. Vi kommer att fördjupa oss mer i Studentbarometern den 6 april då institutionerna har APT. Den finns också att ladda ner från Diva.

På akademimötet diskuterade vi även vilket arbetssätt vi ska ha framöver gällande tillitsbaserat arbetssätt och tjänsteplanering. Vi diskuterade i grupper utifrån tre olika scenarier för tjänsteplanering och det kom in många värdefulla synpunkter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Vi kommer att ta upp frågan tillsammans igen lite längre fram under vårterminen.

Vi ska ha dialoger med olika delar inom verksamhetsstöd om våra behov inför nästa år. Träffarna sker följande datum: HR och ekonomi 29 mars, Bibliotek och Kommunikation 6 april, Akademistöd, Studentcentrum och Utbildningsstöd 22 april. Mejla eventuella synpunkter inför träffarna till Martin Stjernström, martin.stjernstrom@hb.se

Den 14 april får vi besök av rektor som ska träffa akademins chefsgrupp och sedan akademins forskarråd. Till höstens motsvarande besök av rektor planerar vi att bjuda in honom till respektive institution utifrån angelägna teman.

Interna uppdrag och rekrytering

I samband med översyn av akademisamordnaruppdragen kommer en del av dem att lysas ut. Utlysning kommer att ske dels för ett uppdrag som akademisamordnare för utbildning och kvalitet, dels för två nyinrättade uppdrag som institutionssamordnare för internationalisering. Det förra är en sammanslagning av vad som tidigare har varit två separata uppdrag. De senare utgör en förstärkning till uppdraget som akademisamordnare för internationalisering för att skapa ännu bättre förutsättningar för samordning av internationaliseringsarbete vid A2. Mer information om uppdragen och hur du söker dem kommer inom kort.

Carin Magnusson går i pension i vår och Monica Andersson, som tidigare jobbat på Verksamhetsstöd, kommer att ta över Carins arbetsuppgifter.

Proprefekt Annika Billhult Karlsson har valt att avsluta sitt uppdrag, men är kvar tills vi hittar en ersättare. Vi kommer att gå ut internt med detta uppdrag, men även annonsera externt för ett lektorat med uppdrag som proprefekt. Ta gärna kontakt med oss chefer så berättar vi mer och prata också gärna med kollegor och uppmuntra dem att söka.

Institutionen för arbetsliv och välfärd har utannonserat två tjänster, en universitetslektor i arbetsvetenskap och en universitetslektor i ledarskap och organisering inom vård och omsorg. Ytterligare en tjänst som universitetslektor i arbets- och organisationspsykologi, samt två adjunktstjänster kommer att utlysas. Dessutom planeras för att rekrytera en gästprofessor inom det arbetsvetenskapliga området. Institutionen för vårdvetenskap annonserar just nu två tjänster som universitetsadjunkt i vårdvetenskap, där en tjänst är inom området akutsjukvård.

Vårens festligheter

I vår väntar roliga festligheter. Efter två års uppehåll kan vi äntligen fira Akademisk högtid den 22 april. Det är inte mindre än fem professorer från vår akademi som installeras. De kommer att ge installationsföreläsningar den 11 april (Marita Flisbäck) och den 19 april (Annelie Sundler, Magnus Hagiwara, Anders Jonsson och Christer Axelsson). Vår hedersdoktor Kathleen Galvin håller sin öppna föreläsning den 20 april.

På A2 vill vi fira våra framgångar lite extra och bjuder in till snittar och bubbel den 19 april. Det sker i pausen mellan installationsföreläsningarna. Hoppas att så många som möjligt kan komma! Hela programmet för installationsföreläsningarna och anmälan hittar du här:

Glöm inte att anmäla dig till Akademisk högtid på hb.se om du vill vara med på ceremonin och det efterföljande minglet:

Sist men inte minst: 5 maj blir det högskolefest på temat grön med både underhållning och överraskningar – så boka in det i kalendern. Anmälan och mer information kommer inom kort på mejl.

Trevlig helg!

Önskar

Claes, Päivi och Katarina

Ledningen har ordet 4 mars

Nu märks det att fler är tillbaka på högskolan och det är så roligt att vi har möjlighet att träffas på plats igen.

Vi kommer att göra en kartläggning av våra lokaler för att se hur behoven ser ut nu efter två år av pandemi och ökat hemarbete. En hel del arbetsrum används inte i så stor utsträckning, samtidigt som fler behöver plats för eget arbete och för möten. Lokaler som inte används är inte heller hållbart ur miljö- och klimatsynpunkt. Vi behöver därför hitta ett sätt att disponera våra tillgängliga lokaler på ett klokt sätt och ta hänsyn till flera aspekter, såsom närvarograd, hållbarhet, individers behov och önskemål i relation till organisationens behov av tillgänglighet och närvaro. I nästa vecka kommer vi att skicka ut en enkät till alla medarbetare för att ta reda på hur behov och önskemål för arbetsplatsen ser ut. Vi hoppas att ni alla svarar på enkäten så att vi i fortsatt dialog kan fatta kloka beslut utifrån underlaget.

Arbetet med den kollegiala strukturen och de kollegiala rollerna fortsätter. Prefekter och programansvariga arbetar tillsammans med detta. Vi kommer dessutom snart att utlysa uppdraget som utbildnings- och kvalitetssamordnare.

Nu närmar sig sista datum för ansökan till nästa omgång av rektors strategiska utvecklingsmedel. Så glöm inte att söka! Alla ansökningar ska mejlas till Martin Stjernström, martin.stjernstrom@hb.se, senast 27 mars. Läs mer på hb.se:

Rektors strategiska utvecklingsmedel

Sist men inte minst: Vår akademi har många professorer som installeras vid akademisk högtid den 22 april – så boka in datumet redan nu! Missa inte heller installationsföreläsningarna med våra professorer och vår hedersdoktor Kathleen Galvins föreläsning. Information med alla datum finns redan nu på personliga startsidan på anställdwebben. Så håll utkik och logga in på hb.se/anstalld där mer information och anmälan kommer snart. Här är de tillfällen då A2:s professorer har föreläsningar:

11 april kl. 09:00, rum C203: Marita Flisbäck
19 april kl. 13:00, rum C203: Annelie Sundler, Magnus Hagiwara, Anders Jonsson och Christer Axelsson
20 april kl.13:00, rum C203: Kathleen Galvin, filosofie hedersdoktor inom området Människan i vården.

Trevlig helg!

Önskar

Päivi, Claes och Katarina

Ledningen har ordet 4 februari

I veckan kom beskedet från regeringen att de flesta corona-restriktioner upphör från och med den 9 februari. Det är nästan lite svårt att ta in, men förstås oerhört roligt och betydelsefullt! Vi får återkomma till vad dessa lättnader innebär för verksamheten i en succesiv återgång till ett mer normalt läge.

Nu är terminen i full gång och det har varit en hektisk tid för många av oss. Dessutom arbetar flera av våra forskare intensivt med ansökningar av externa medel, däribland Fortes årliga projektbidrag. Bra jobbat allihop och vi håller tummarna för att vi ska få positiva besked.

Vi har fått in 26 sökande till doktorandtjänsterna och forskarutbildningsutskottet har tillsatt en bedömningsgrupp som driver processen vidare.

UKÄ gör just nu en granskning av sjuksköterskeutbildningen och fredags var det värderingsmöte med UKÄ. Det blev en arbetsam men givande dag där vi var i dialog med tre övriga lärosäten och de medverkande från bedömargruppen. Specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning mot ambulanssjukvård och psykiatrisk vård har påbörjat motsvarande granskning av UKÄ och uppstartsmötet kommer att ske i mitten av mars.

Ombyggnationen går framåt. Om ni undrat vad som döljer sig bakom plasten i D7-korridoren, så är det en spiraltrappa som ska gå mellan D6 och D7. Arbetet med fikarummet är i slutfasen och när nu restriktionerna släppts hoppas vi på att kunna fira det hela med en trevlig invigning. Vi återkommer med datum inom kort.

Akademins ekonomiska utveckling ser bra ut. Under 2021 har vi presterat 1 396 helårsstudenter och genomfört utbildning som överskrider det av styrelsen beslutade takbeloppet med 3,7 mnkr. Ekonomiskt genererade akademin ett överskott på 4,8 mnkr.

Verksamhetsplanen förhandlades i MBL-forum förra veckan och är nu klar. Det finns att läsa på hb.se:

Verksamhetsplan

Trevlig helg!

Önskar Päivi, Claes och Katarina

Ledningen har ordet 17 december

Snart är det dags för julledighet. År 2021 blev ett år som präglades av coronapandemin och det hårda arbete som den snabba omställningen krävde av oss. Ändå har vi mer än väl lyckats med vårt uppdrag inom utbildning, forskning och samverkan. Det som kanske mest har tagit på krafterna är alla möten och undervisning via Zoom även om det är fantastiskt hur väl det har fungerat trots allt. Det kändes härligt när vi under hösten fick börja träffas igen, såsom ni gjort under institutionsdagar och lunch-till-lunch i forskargrupperna som vi har förstått har varit givande. Även om det just nu inte utvecklas åt rätt håll när det gäller smittspridningen hoppas vi att pandemin ebbar ut snart och vi kan fortsätta planen mot allt fler fysiska möten en bit in på våren.

Ett viktigt kliv i utvecklingen av vårt samarbete med Södra Älvsborgs Sjukhus tog vi i torsdags då vi skrev på en gemensam avsiktsförklaring. Tanken är att det nära samarbete vi redan har ska fördjupas och utvecklas. Samarbetet innebär bland annat att klyftan mellan att vara student under utbildning och första jobbet som nyexaminerad sjuksköterska ska minska. Dessutom ska möjligheterna för livslångt lärande öka och förutsättningarna för att fler stannar kvar inom professionen bli bättre. Nu kommer, som ett första steg, ett arbete att påbörjas med syftet att tillsammans utveckla former för att stärka och förbättra studenternas VFU. Vi ser verkligen fram emot samarbetet!

I veckan har vi i vårt MBL-forum förhandlat klart om vår nya organisation. Det kommer inte att innebära några stora förändringar. Endast några få kommer att byta närmaste chef och VFU-området får ett eget proprefektområde. Under vårterminen fortsätter vi att konkretisera arbetssätt i den kollegiala strukturen. En del i arbetet är att tillsammans med programansvariga se över ramarna för resursplanering inför övergången till Retendo 2023.

På måndag 20 december har vi en sista avstämning med rektor om vårt förslag till budget för nästa år inför styrelsens beslut i februari. Och vår verksamhetsplan för nästa år blir klar i mitten av januari. Ni har möjlighet att komma med synpunkter fram till och med 22 december.

Annonserna för våra doktorandtjänster ligger ute. Sprid gärna i era nätverk! Lediga anställningar - Högskolan i Borås (hb.se)

Vi hoppas att ni alla ska få en välförtjänt skön och vilsam jul och att ni håller er friska.

God jul och gott nytt år!

Önskar Päivi, Claes och Katarina

Ledningen har ordet 3 december

Vi arbetar nu med verksamhetsplan och handlingsplan för nästa år. På akademimötet 8/12 kommer vi att informera om processen och de prioriteringar vi väljer att göra nästa år. Vi har skickat ett utkast av verksamhetsplanen idag fredag via mejl, så att alla har möjlighet att komma med synpunkter.

I november beslutade rektor om nya mål för hållbar utveckling, internationalisering och samverkan. Dessa dimensioner ska nu införlivas i verksamheten och i processerna på respektive akademi. Du kan läsa mer om de nya målen på hb.se:

Nya mål

I arbetet med vår nya organisation är nästa steg att utse programansvariga för de uppdrag som är vakanta inom sjuksköterskeutbildningen och för utbildningar inom organisering, ledarskap och administration i vård- och omsorgssektorn. Uppdraget som programansvarig kommer att tidsbegränsas och vi ska se över omfattningen.

Beslutsunderlagen för utbildningsutskotten är klara. Akademiledningen har nominerat följande:

Utbildningsutskottet för ekonomi och arbetsliv

Anette Gustafsson (ordinarie)
Leif Sandsjö (ordinarie)
Tora Nord (suppleant)

Utbildningsutskottet för vårdvetenskap

Thomas Eriksson (ordförande)
Laura Darcy (ledamot)
Lena Hedén (ledamot)
Maria Lundvall (suppleant)

Doktorandtjänsterna i vårdvetenskap för sex olika forskningsprojekt är utannonserade och öppna för ansökan fram till 31/1. Dela gärna i era nätverk, så att vi får riktigt många sökande!

Annons doktorand i vårdvetenskap

Rivningen av D6 går enligt tidsplan, men kan orsaka störande ljud. Även under måndag till onsdag nästa vecka rekommenderar vi därför att ni som har möjlighet jobbar hemifrån.

Tyvärr har vi ett försämrat coronaläge med ökad smittspridning i samhället. Högskolans gemensamma julfest är inställd och vi har beslutat att ställa in julminglet 16/12 på A2. Vi funderar nu på alternativt julfirande för oss på A2 och återkommer om det.

Trevlig helg!

önskar

Päivi, Claes och Katarina

Tidigare ledningen har ordet

Ledningen har ordet 19 november

I veckan har vi haft budgetdialog inför 2022 med rektor och budgeten ska vara klar under december. Vi fortsätter vår satsning på rekrytering av fler medarbetare inom olika områden, samt utlyser sex doktorandtjänster. Vi har även haft dialog i vårt lokala MBL-forum i veckan, bland annat om de kollegiala rollerna och vad som kan ingå i dem framöver. Nu ser vi fram emot nästa veckas temadag 24 november kl. 13:00-16:00 då vi kommer att presentera och diskutera förslag på uppdragsbeskrivningar. Under temadagen ska vi också sammanfatta det som kommit fram under höstens temadagar om kollegialitet och ”knyta ihop säcken” genom att konkretisera olika delar.

Nu har ansökningstiden för uppdraget som studierektor för forskarutbildningen gått ut. Vi har två sökande till uppdraget. Efter intervjuer med båda kommer beslut att fattas under december.  

I senaste Inblick kunde vi ta del av de nya riktlinjerna för distansarbete. Riktlinjerna gäller alla medarbetare. Lärare tjänstgör dock även fortsättningsvis utifrån lokalt villkorsavtal och arbetstidsavtal för lärare. Men de lärare som önskar har möjlighet att göra en överenskommelse med sin chef om distansarbete.

Nästa vecka börjar rivningen på plan 6 vilket är bra att känna till. Vi vet att det periodvis kommer att bli störande buller. Vi håller er uppdaterade så snart vi vet mer.

16 december är det dags för högskolans julfest på Borås Kongress. Glöm inte att anmäla dig, senast 1 december! På A2 bjuder vi in till julmingel kl.16:00, innan högskolans julfest, läs mer i nyhetsbrevet.

Trevlig helg!

önskar

Päivi, Claes och Katarina

Ledningen har ordet 29 oktober

Tack för den stora uppslutningen på vår senaste gemensamma temadag för hösten om det tillitsbaserade arbetssättet. Jonna Bornemarks föreläsning om det professionella omdömet kopplat till tillit gav upphov till många intressanta reflektioner både i breakout rooms och i storgrupp efteråt. Förhoppningen är att vi genom temadagarnas föredrag och diskussioner har fått bidrag till perspektiv på och insikter om både kollegialitet och det tillitsbaserade arbetssättet. Vi fortsätter arbetet genom att se närmare på vad som fungerar väl och vad som skulle kunna utvecklas vidare och förbättras i olika kollegiala roller. Sedan 1 september har vi en mer renodlad chefsstruktur med prefekter och proprefekter. Nu handlar vårt arbete framåt om att se över och stärka de kollegiala rollerna, såsom programansvarsrollen, kursansvarsrollen och en eventuell koordinatorsroll. Vi diskuterar konkreta förslag och tankar vid höstens sista temadag den 24 november.

Parallellt med våra gemensamma temadagar på akademin sker samtal om vad det tillitsbaserade arbetssättet innebär för oss på institutionsnivå. Nytt på A2 är att vi den här hösten har institutionsdagar. I förra veckan hade Institutionen för arbetsliv och välfärd två institutionsdagar och kommande vecka, 1 och 5 november, har Institutionen för vårdvetenskap sina dagar.

Vi gör en storsatsning på nya doktorandtjänster inom vårdvetenskap och inom kort kommer vi att utlysa doktorandtjänster inom sex områden. Vi hoppas förstås på många sökande, inte minst internt. Så håll utkik!

Vi vill också tipsa om möjligheten att söka rektors strategiska medel framöver. Vi har varit lyckosamma hittills och det blev ett projekt från Prehospen som nu gått vidare till omgång två. Läs mer om tidigare projekt som beviljats medel på hb.se: Fyra strategiprojekt får klartecken för start - Högskolan i Borås (hb.se) Medlen utlyses en gång per halvår, så även ni som inte gick vidare den här gången får nya chanser.

Löneöversynen blir klar i början av december, då alla haft lönesättande samtal och den nya lönen betalas ut 1 januari, retroaktivt från 1 oktober.

Nyligen kom det glädjande beslutet från rektor att Christer Axelsson blir befordrad till ny professor i prehospital akutsjukvård. Stort grattis till dig Christer!

Vi vill också gratulera Annelie Sundler som fått uppdraget som vetenskaplig ledare/områdesföreträdare för vårt forskningsområde Människan i vården, ett av högskolans sex prioriterade forskningsområden. Inom kort kommer vi också att gå ut med en utlysning av studierektor för forskarutbildningen. 

Sist men inte minst, ett stort grattis till Hanna Uddbäck som beviljats forskningsmedel från CVS för sin studie om migration och kompetensförsörjning i mindre kommuner!

16 december är det julfest för hela högskolan. Vi planerar att ordna ett mingel före julfesten för oss på A2. Vi återkommer snart med mer information kring det och ser fram emot att förhoppningsvis få träffa er allihop på plats.

Trevlig helg!

Önskar

Päivi, Claes och Katarina

Ledningen har ordet 6 oktober

Den här veckan på torsdag och fredag har vi i ledningen chefsdagar. Syftet med dagarna är att arbeta med organisering av den nya chefsstrukturen och de nya institutionerna samt arbete med vad ett tillitsbaserat arbetssätt innebär för oss chefer. Vi tar med oss de synpunkter och infallsvinklar som hittills kommit fram under våra temadagar på A2 och på möten inom respektive institution.

Vår målsättning är att ta fram en tydligare struktur för vår organisation att arbeta vidare med tillsammans med er på respektive institution.

Vi vill också passa på att påminna om forskarluncherna den här veckan via Zoom, då forskargruppsledarna för våra sex aktiva forskargrupper presenterar sina forskargrupper. För er som inte kunde vara med på tisdagens forskarlunch, finns det möjlighet att ta del av presentationen i efterhand, kontakta i så fall Jonas Ehrenberg. Kommande luncher är imorgon torsdag och på fredag kl.12-13. Alla har fått mejl från Jonas Ehrenberg med länk och tider för presentationerna.

Hälsningar

Päivi, Claes och Katarina

Ledningen har ordet 23 september

I veckan tog rektor ett nytt beslut om vad som gäller för läsperiod 2 och tanken är att högskolan då ska kunna övergå till nivå grön. Vi återkommer inom kort om vad detta innebär för oss på A2 och passar på att påminna om stormötet för alla medarbetare på högskolan tisdag 28 september kl.16:00–17.00.

För oss på A2 sammanfaller tyvärr återgången med ombyggnation av både fikarum och av D6, vilket innebär att vi har stora utmaningar vad gäller den fysiska miljön. Ombyggnationerna gör att vi fortsatt måste vara både flexibla och lyhörda för våra olika behov och förutsättningar för att hitta lösningar som fungerar under hösten. Prata med din närmaste chef om du har frågor eller andra funderingar om risken att bli störd i det egna arbetet.

Under hösten fortsätter vårt utvecklingsarbete med det tillitsbaserade arbetssättet och vi ser fram emot ytterligare två spännande temadagar med besök av Ulla Eriksson-Zetterquist från Göteborgs universitet och Jonna Bornemark från Södertörns högskola.

Du hittar mer information om temadagar, ombyggnation och rektors beslut i nyhetsbrevet som skickades ut 23 september via mejl. Vi kommer även att diskutera dessa frågor på akademimötet 29 september kl.10–11:30. 

Vi vill också nämna att anmälningstiden nu har gått ut för intresseanmälan för uppdraget som vetenskaplig ledare/områdesföreståndare för forskningsområdet Människan i vården. Vi hoppas kunna presentera en ny vetenskaplig ledare/områdesföreträdare i början av oktober.

En mycket glädjande nyhet är att Anders Jonsson blir ny professor i prehospital akutsjukvård. Stort grattis Anders! Läs gärna intervjun med Anders på hb.se, där han berättar om sin forskning som bland annat handlar om att göra vården mer jämlik och träffsäker med stöd av AI.

Vi är också väldigt glada över att vi har en ny doktor, Jonas Karlsson, som disputerade i fredags. Stort grattis Jonas!

Trevlig helg!

Önskar

Katarina, Claes och Päivi

Ledningen har ordet 6 september

Nu har höstterminen börjat och förra veckan var mycket hektisk för många av oss med uppstart och introduktioner av nya studenter. Rekordmånga har, som ni vet, sökt till våra utbildningar och reservantagningen är delvis fortfarande igång, men det ser lovande ut vad gäller antal registrerade studenter.

Vi befinner oss i nivå lime, vilket ju innebär att vi fortfarande inte kan återgå till normalläge, utan får fortsätta med de anpassningar och prioriteringar som högskolan har beslutat om och som gäller till slutet av läsperiod 1 höstterminen 2021, dock som längst till den 14 november. Då kommer vi i god tid att få ett nytt besked om vad som gäller. Du hittar vägledning för utbildning och förtydliganden för A2:s del på hb.se:

Läs vägledningen

Fortsatt arbete med det kollegiala arbetssättet

Sedan 1 september är den nya ledningen och chefsstrukturen på plats. Nu återstår arbetet med att utforma vad som ska ingå i kollegiala roller och formerna för att arbeta konkret med ett tillitsbaserat arbetssätt. Vad ska till exempel ingå i ett programansvar och finns behov av stöd i form av en utbildningskoordinator/studierektor för kollegiet? Tills vi har bestämt hur vi vill arbeta fortsätter proakademicheferna vid institutionerna att ansvara för befintliga studierektorsområden.

Tack för den stora uppslutningen på vår utvecklingsdag och för att ni deltog med kloka synpunkter! Vi fortsätter med dialogen på höstens APT och under våra kommande temadagar. Vad tar vi med oss från utvecklingsdagen och vad betyder tillit och kollegialitet mer konkret för oss? Under temadagarna i höst kommer vi att fördjupa oss i olika aspekter av det tillitsbaserade arbetssättet. 29 september är temat ”kollegialitet” och då får vi besök av Ulla Eriksson-Zetterquist från GU. Hon har skrivit en intressant bok om ämnet. Boken finns här om ni vill läsa: 

Kollegialitet - en modern styrform

27 oktober är temat ”kollegialitet och det professionella omdömet” och Jonna Bornemark besöker oss. Den sista temadagen 24 november knyter vi ihop säcken med temat ”framtid – vilka former ska vi välja för ett tillitsbaserat arbetssätt och ökad kollegialitet?”.

Vi behöver också fundera över vad det innebär att återgå till ”det nya normala”. Hur kommer vi att mötas och arbeta i framtiden? Coronapandemin har ställt de här frågorna på sin spets och invanda arbetsformer och arbetssätt känns inte längre lika självklara. Även detta kommer vi att diskutera framöver både på en övergripande nivå på högskolan och lokalt vid vår akademi.

Verksamhetsplanering och utbildningsuppdrag

Utifrån det utbildningsuppdrag vi fått från styrelsen och rektor i våras är utbildningsutbudet för 2022 i det närmaste klart. Stort tack till alla som varit med i diskussioner i olika konstellationer.  Då uppdraget är något mindre nästa år kommer vi att minska antalet platser i några program och kurser inom det samhällsvetenskapliga området, samt pausa någon kortare utbildning, men i stort planerar vi samma utbud nästa år som i år. Samtidigt vet vi att vårdutbildningarna är starkt prioriterade från regeringen och därför kan det komma förändringar gällande utbildningsuppdraget.

Vårt projekt om digitala lärmiljöer får strategiska medel

En glädjande nyhet är att ett projekt som vår akademi ska göra tillsammans med A3 har blivit beviljat rektors strategiska medel och kan rulla igång i höst. Det är ett projekt om digitala lärmiljöer som riktar in sig på ”gamification”, digitala rollspel mellan olika aktörer, för att öva på svåra samtal inom vård och skola. Grattis till alla inblandande! Det är ett bra exempel på hur vi kan samarbeta mellan akademierna. Läs mer om projekten som beviljats på hb.se:

Fyra strategiprojekt får klartecken för start

Glöm inte att det finns en ny chans att ansöka om rektors strategiska medel. Alla har fått mejl från Ann Löthman med mer information. Ansökningarna ska mejlas till Ann senast 14 september kl. 12.

Avslutningsvis passar vi på att pusha lite för de utbildningar i Canvas som erbjuds alla lärare:

Här hittar du utbildningar i Canvas

Vi önskar alla en fin vecka!

Katarina, Claes och Päivi

Ledningen har ordet 23 augusti

Välkomna tillbaka efter sommarledigheten! 

Vi har en spännande höst framför oss på många sätt. Först och främst vill vi hälsa alla våra nya medarbetare välkomna och hoppas att ni ska trivas! Vi kan nu fullfölja våra satsningar när det gäller utbildningar såväl som forskning och uppdrag vilket känns riktigt roligt. En utmaning är dock att hitta arbetsplatser till alla inledningsvis då vi är trångbodda, i kombination med att färdigställandet av nya tjänsterum på våning 6 ytterligare drar ut på tiden. Vi ber om överseende, men vi har en plan gällande arbetsplatser till den 30 september.

Vi ser förstås fram emot att kunna träffas alltmer på campus och hoppas att smittspridningen inte går i fel riktning. På grund av restriktionerna kan vi inte heller denna höst inleda terminen med utvecklingsdagar på annan ort för alla medarbetare utan får nöja oss med en utvecklingsdag 27 augusti via Zoom. Vår nya organisation och chefsstruktur träder i kraft den 1 september. Vår tanke är ju att under hösten tillsammans hitta former för ett än mer tillitsbaserat arbetssätt med ökad kollegialitet. Temat för utvecklingsdagen kommer därför att vara tillitsbaserad styrning. Vi ser fram emot en dag med spännande diskussioner! Ni hittar mer information i vårt nyhetsbrev. 

Vi vill också passa på att nämna att policydokumenten för internationalisering, samverkan och hållbar utveckling nu är ute på en sista remiss. Policydokumenten kommer att ligga till grund för och påverka vårt fortsatta arbete inom dessa områden. Era synpunkter är därför värdefulla innan vi tar beslut. Alla har fått ett mejl den 20 augusti med dokumenten och instruktioner om hur ni lämnar synpunkter.

Hälsningar

Claes, Katarina och Päivi

Sommarhälsning från ledningen 24 juni

Vi i ledningen vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare. Ni har genomfört ett fantastiskt arbete, trots den stora utmaningen som coronasituationen inneburit och alla anpassningar som den krävt av oss. Samtidigt är vi igång med viktiga utvecklingsarbeten, så som fortsatt tvärvetenskaplig utveckling inom Människan i vården, införandet av nya system och fördjupning av tillitsbaserad organisation och arbetssätt. Ni har trots alla dessa omställningar lyckats bedriva högkvalitativ utbildning och forskning.

Vi ser fram emot att i höst fortsätta det gemensamma arbetet med intressanta utvecklingsområden, vilka vi även ska relatera till strategiska satsningar i arbetet med VP och budget.

Men nu är det dags för er att få en välförtjänt semester. Kika gärna lite längre ner i det här sidan, så hittar ni bra saker att tänka på inför semestern.

Vi önskar er alla en härlig sommar!

Päivi, Claes, Katarina, Cecilia, Ulrika, Carina, Lina och Elisabeth

Att tänka på inför sommarledigheten

Hänvisa din telefon

Glöm inte att hänvisa din telefon innan du går på semester! Alla med en nyare mobil har en genväg på sin hemskärm i mobilen (som en app) som leder till trio.hb.se där du kan göra alla hänvisningar. Du behöver bara logga in med dina inloggningsuppgifter till Trio. Om du inte redan har den, så kan du själv lägga till genvägen på din hemskärm. 

Dubbelkolla gärna att din hänvisning försvunnit när du börjar jobba igen!

Läs mer om Trio, hur du hänvisar telefonen och hur du skapar en genväg i mobilen

Hänvisa din mejl

Glöm inte att hänvisa din mejl innan du går på semester och ta bort hänvisningen när du är tillbaka.

För att skapa en semesterhänvisning i Outlook gör du följande steg:

1. Öppna upp Outlook

2. Klicka på arkiv i den blå menyn längst upp på sidan

3. Klicka på ikonen där det står automatiska svar

Därefter ställer du in tidsintervallet som du är på semester, samt skriver en hänvisning om att du är frånvarande på grund av semester. Kom ihåg att sätta samma semesterregler för mejl inom och utanför organisationen. Denna hälsning får ni formulera på valfritt vis. Utbildningsadministrationen önskar att ni i slutet av er hänvisning ska lägga till följande text:

”Vid brådskande utbildningsrelaterande ärenden vänligen kontakta akademins utbildningsadministration via mejl, a2@hb.se eller telefon 033 435 4012 mellan 10-12 vardagar.  Vid övriga frågor kontaktas Högskolan i Borås växel på tel.nr 033 435 4000”

Läs mer om semesterregler för din mejl i Outlook

Vilka är i tjänst i sommar?

Akademichefens befogenheter delegeras till följande personer under sommaren:

Carina Bronäs-Sandberg 12-18 juli

Martin Stjernström 19-25 juli

Ulrika Blom 26 juli-1 augusti

Cecilia Ljungblad 2-8 augusti

Claes Lennartsson 9-15 augusti

Här ser du vilka veckor administratörerna är i tjänst:

Camilla Andersson: 25-27, 32-35

Sofia Ekengren: 25, 29, 32-35

Helena Gjertz: 25, 26, 32-35

Agneta Karlsson: 30-35

Ann Löthman: 25-26, 32-35

Fredrik Ros: 25-27, 33-35

Viktoria Sandblom: 25, 28, 33-35

Sandra Sten Böll: 25, 31-35

Kommunikatör:

Kristina Axelsson är ledig vecka 27-31. Under den tiden kan du skicka frågor om kommunikation till kommunikation@hb.se

Utvecklingsdag 27 augusti

A2 har utvecklingsdag 27 augusti kl. 09:00-15.00. Mer information kommer!

Ledningen har ordet 29 april

Vi tillhör det lärosäte i landet med störst ökning i söktryck, nästan 20%, till höstens utbildningar. Sjuksköterskeprogrammet har ökat mest av alla, med 24% och är det mest sökta programmet på Högskolan. Fantastiskt att så många söker sig till yrket, särskilt i dessa tider!  Bra jobbat allihop med att ge utbildningar som lockar så många! Trenden ser förvisso likadan ut i hela landet men de väljer att söka till oss, vilket är er förtjänst! Ni ser till så att våra utbildningar har ett gott rykte och nöjda studenter!

När det gäller studenter som redan finns hos oss har vi precis tagit fram en första prognos för året. Den visar att vi klarar vårt utbildningsuppdrag plus lite till. Det betyder att våra studenter hänger i och hänger kvar och ni lärare lyckas på olika sätt att få dem att uppnå sina mål trots dessa otroliga utmaningar vi har mött det senaste året. Det är fantastiskt! Stöd för detta får vi av senaste studentenkäten om distansundervisning som visar att studenterna är mer nöjda, att det fungerar bättre i jämförelse med höstterminen. De lyfter bland annat att de anser det vara bra med olika examinationsformer.

När det gäller finansiering av forskning har vi startat en dialog i forskarrådet om principer för hur vi använder vår forskningsbudget som vi får från styrelsen, för en ökad transparens och delaktighet. De behov och önskemål ni lyft fram i era forskningsplaner för forskargrupperna handlar främst om doktorander, senior kompetens, postdoc och tid för att skriva forskningsansökningar. Även om större delen av våra forskningsmedel går till vår forskarutbildning och samfinansiering av externa forskningsprojekt hoppas vi kunna frigöra medel även för andra satsningar.

Vi vill passa på att påminna om att CVS forskningsstöds-utlysning är öppen. Vi hoppas att många tar chansen och söker medel. Även rektor hade en utlysning av strategiska medel kopplade till Högskolans nya utbildnings- och forskningsstrategi med deadline 16 april. Av de 14 ansökningar som kommit in var fyra från vår akademi. Nu håller vi tummarna! För er som inte hann med kommer en ny chans till hösten.  

Nu har resultatet från medarbetarenkäten kommit. Vi presenterar resultatet vid nästa personalmöte.  På en övergripande nivå kan vi konstatera att många upplever en högre arbetstakt än vid förra undersökningen för två år sedan. Men vi kan också se att det sociala klimatet och återkopplingen från närmaste chef har ökat, vilket förstås är positivt när de flesta möten sker digitalt då vi inte har kunnat träffas fysiskt. Därutöver har resultat från både doktorandbarometern och studentbarometer kommit som vi analyserar för tillfället.

Det pågår ett arbete med att systematisera arbetsmiljöarbetet vid högskolan och HR har tagit fram ett årshjul över arbetsmiljöaktiviteter. Syftet är att detta ska vara ett stöd till chefer men även göra det möjligt att arbeta med frågorna på ett systematiskt sätt tillsammans. Det kan vara bra att känna till aktiviteterna och du hittar dem om du klickar här 

Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU), som ju är vårt högsta kollegiala organ, har ett förslag på en ny delegationsordning för utskotten ute på remiss. En del i förslaget är att utbildningsutskotten går från att ”nagelfara” kursplaner till att vara mer av kritiska vänner för kvalitetssäkring. Detta hänger väl samman med våra ambitioner om att minska detaljstyrningen och möjliggöra ett utökat ansvarstagande i kollegiet.

Vi satsar som ni vet på att erbjuda uppdragsutbildningar, därför har vi gått ut med ett uppdrag som koordinator med ansvar för uppdragsverksamhet.
I övrigt fortsätter arbetet med alla våra projekt; Retendo, Canvas och förändringar i chefsstruktur och kollegiala roller för att nämna några. Arbetet med de förändringar som ligger i chefsstruktur och kollegiala roller, och de ambitioner vi har att röra oss ännu mer mot mer tillitsbaserade arbetssätt, förutsätter att vi hittar bra former och en rimlig tidplan för att arbeta tillsammans med detta. I praktiken kan arbetet med det nya tjänsteplaneringsystemet Retendo (även om det låter tråkigt) visa sig vara ett sätt att konkretisera frågeställningar kring vad ett ökat kollegialt ansvar och tillit skulle kunna innebära i praktiken.

I nästa nyhetsbrev berättar vi mer om de chefsuppdrag som är aktuella på vår akademi, missa inte det!

Slutligen vill vi önska en glad första maj!

Päivi, Katarina och Claes

Ledningen har ordet v. 13

Nu närmar vi oss lite ledighet igen och vi vill passa på att sammanfatta den senaste tiden.

Roligt att så många var med på rektors stormöte för all personal i torsdags och på APT/sektionsmötet igår om ny chefs- och kollegial struktur. Stort tack för engagemang och kloka synpunkter. Syftet med förändringen är att åstadkomma ett mer tillitsbaserat arbetssätt genom att skapa en helhetssyn med tydligare ansvarsfördelning och ökat handlingsutrymme för varje medarbetare och förhoppningsvis också minska administrationen. Genom att tydliggöra och stärka både chefsrollen och de gemensamma kollegiala rollerna hoppas vi att de bli mer attraktiva och meningsfulla.

Vi har nu två veckor på oss till den 9 april, i ett första skede, att lämna synpunkter och förslag innan ett slutligt förslag tas fram under senare delen av april. Ni får information till veckan om en särskild mailadress till HR för frågor, synpunkter och förslag och en webbsida där dessa redovisas. Ni är förstås välkomna att lämna synpunkter och förslag även till någon av oss i ledningen, fackliga representanter och skyddsombud. Intresseanmälan till uppdragen som framför allt prefekter och proprefekter kommer att gå ut i början av maj. Förhoppningsvis är den nya organisationen på plats den 1 september när det gäller ledningen för institutionerna.

I sammanhanget värt att nämna är att vi byter tjänsteplaneringssystemet TFU för ett nytt system som heter Retendo från 1 januari 2022. Här har vi en chans, som vi pratade om på APT:n igår, att i möjligaste mån lämna detaljstyrningen för ett verktyg som stöd. Sektionen för arbetsliv och välfärd kommer att vara pilot för att testa om det går att använda systemet för ett mer tillitsbaserat arbetssätt.

Retendo är bara ett av flera nya system som införs i början av 2022. Canvas är ett annat och ersätter vår lärplattform PING PONG. Tidplanen för övergången innebär att en hel del kurser behöver planeras i Canvas redan till ht 2021, och senast vt 2022 ska i stort sett alla kurser vara överförda till Canvas. Vi vill därför uppmuntra er att påbörja arbetet med övergång till Canvas med detta i åtanke och att ta del av de nyheter som kommer om Canvas. Besök gärna de upptäckarstugor som erbjuds i mars och april för att övergången ska kännas lättare. Läs mer om det här Tack till er som höll i temaeftermiddagen om Canvas. Det var både välbesökt och intressant.

Över till utbildning: Nu har ansökningstiden gått ut till våra specialistutbildningar och barnmorskeprogrammet och vi kan glädjande nog konstatera ett ökande söktryck och prio 1-sökande för samtliga program! Särskilt intressant är ökningen avseende äldreprogrammet med sitt tidigare låga söktryck. Intressant är även specialistprogrammet med inriktning intensivvård som ökar trots att konkurrensen har ökat från andra lärosäten i vårt närområde. Bra jobbat! Nu gäller det att få alla nya studenter på plats till hösten.

Spännande just nu är det stora intresset från äldreomsorgen för kompetensutveckling för både medarbetare och chefer inom ramen för det som kallas Äldrelyftet. Det är regeringens utbildningssatsning för att höja kunskapsnivån inom äldreomsorgen. Vi kan bidra med utbildningsinsatser såväl inom vårt ordinarie kursutbud som i form av uppdragskurser för både chefer och medarbetare. Vi är också starka forskningsmässigt inom äldreområdet och kan bidra med värdefull kunskap till verksamheterna. Kommunikationsavdelningen kommer att hjälpa oss att lyfta fram vår starka nisch.

På tal om forskning vill vi nämna det givande mötet i forskarrådet häromveckan då forskargruppsledarna presenterade forskargruppernas forskningsplaner och lyfte fram både styrkor och behov för att strategiskt komma vidare i sina forskargrupper och därigenom stärka vår forskningsmiljö vid akademin. Det kom fram olika behov, däribland möjligheten till meritering och behov av både doktorander och seniora forskare till forskargrupperna. Vi tar med oss detta i det fortsatta arbetet med prioriteringar av våra medel som vi får för forskning vilka i dagsläget till stor del används till forskarutbildningen samt till samfinansiering av externfinansierade forskningsprojekt.

För att kunna göra nödvändiga satsningar inom forskning och utbildning är behovet av rekrytering stort inom vissa områden. Medan svårigheter kvarstår inom sexuell och reproduktiv hälsa och anestesi har vi varit lyckosamma inom offentlig förvaltning och juridikområdet.

Vi vill också passa på att nämna att forskarluncherna är tillbaka. Tack Åsa Israelsson-Skogsberg för en intressant presentation igår. Missa inte nästa torsdag kl. 12:30 då Mariela Acuña Mora presenterar sin forskning. 

Slutligen, vi fortsätter med torsdagsträffarna kl. 8:15-8:45 för alla medarbetare med möjlighet att lyfta fram aktuella frågor av skilda slag både till varandra och till oss i ledningen.

Med detta önskar vi er alla en härlig ledighet!

Päivi, Claes och Katarina

PS: Ni har väl uppmärksammat rektors beslut om att bygga Sandgärdet till en padelhall på högskolans FB-sida! Till följd av pandemin har högskolan för stora lokaler vilket rektors stab hittat en lösning på. Målet är fem padelbanor fördelat på Vardagsrummet samt två våningsplan i Biblioteket. Biblioteket blir därmed helt digitalt som ett led i högskolans digitaliseringsmål. Läs vidare på hb.se/padel. =)  DS

Päivi har ordet v. 9

Nu har högskolans styrelse tagit beslut om årsredovisningen för 2020. Innehållet i den visar att våra akademier tillsammans har klarat uppdraget mer än väl när det gäller utbildning. Vår forskning har också i det stora hela genomförts enligt plan även om vissa projekt har fått skjutas fram något på grund av pandemin. Därför vill jag ge en stor eloge till oss alla för att vi, trots omständigheterna under år 2020 lyckats så bra. Detta innebär också att högskolans myndighetskapital har kunnat stärkas vilket ger stabilitet om det skulle uppstå händelser i framtiden som kan påverka vår ekonomi.  

I vår budget för 2021 planerar vi inga stora förändringar utan vi fortsätter som föregående år för ett långsiktigt stabilt läge.

I budgetpropositionen, som riksdagen ska besluta om i vår, har regeringen föreslagit en utökning av basanslaget till forskning, det är inte klart ännu hur stor ökningen kan bli. Vi har, som ni vet, kämpat för en utökning av basanslaget i många år varför detta vore mycket glädjande. Regeringen vill också koppla kvalitet till såväl profilering som samverkan, två aspekter där vi är starka som lärosäte varför jag tror och hoppas att detta kommer att gynna oss.

Coronapandemin påverkar oss alla och många är hårt belastade. Det är så fint att se hur ni stöttar varandra och hjälps åt för att lösa de problem som uppstår inom olika områden. Just nu försöker flera av er att utveckla nya digitala examinationsformer som alternativ till de salstentor som vi förra året hade ett generellt undantag för att ge. Det finns möjlighet att få stöd i detta från Anita Eklöf, kontakta henne i så fall via e-post.

I vissa fall är vår bedömning dock att salstentamen är den examinationsform som krävs för de högt ställda krav, särskilt inom vårdområdet, på rättssäkerhet och patientsäkerhet. Vi har i dessa fall ansökt och beviljats undantag från regeln om undantag från rektor då vi tillsammans med Studentcentrum kunnat visa hur vi minimerar smittspridning när studenter kommer till campus. Förra veckan genomförde vi salstentamen uppdelat på fredagen och lördagen där vi även delade upp de skrivande i mindre grupper och på olika tider.

Vi har tagit med oss erfarenheter från förra våren när vi beslutade om att ge salstentamen. Som ni kommer ihåg blev det en viss uppståndelse med upprörda studenter som följd som uppmärksammades i såväl lokal som i riksmedia. Vi har därför i än högre utsträckning kommunicerat med våra studenter för att de ska känna sig trygga när det kommer till campus för att skriva salstentamen. Vi bjöd även in dem för ett Zoom-möte där vi kunde svara på deras frågor. Detta verkar ha gett god effekt och än så länge verkar studenterna lugna och trygga med att komma till campus för att skriva sina salstentamen. Tack till alla inblandade!

Trots de utmaningar som pandemin ställer till det för oss lyckas vi väl, med disputationer som ett gott exempel. I fredags försvarade Anders Sterner sin avhandling:  Att vårda i akuta situationer - Nyutexaminerade sjuksköterskors perspektiv. Stort GRATTIS Anders till ett väl genomfört arbete!  Läs vidare om hans både spännande och viktiga forskningsresultat. 

Fler att gratulera är Maria Wolmesjö som beviljats 4 miljoner kr från Kampradstiftelsen för projektet: Ökad trygghet för personer med demens vid försvinnande - ett samverkansprojekt om effektivare efterforskningsinsatser före-under- efter ett försvinnande. Grattis också till Annelie Sundler och Maria Wolmesjö som tillsammans med Niklas Salomonsson från A1 beviljats planeringsbidrag från CVS för projektet: Digitala vårdmöten – möjligheter och utmaningar för vårdprofessioner och patienter.

Roligt att också nämna de examensarbeten som Länsförsäkringar premierat utifrån skilda dimensioner av hållbarhet. Inom magisterutbildningen inom arbetsvetenskap: "Distansarbete inom akademin – en kvantitativ studie om universitets- och högskoleanställdas upplevelser i samband med coronakrisen”. Inom specialistutbildning med inriktning ambulanssjukvård: ”Medmänsklighet och samhällsansvar – SMS-livräddarens upplevelse av en hjärtstoppssituation: En kvalitativ intervjustudie". Läs mer om det här

Avslutningsvis vill jag nämna att översynen av chefsstrukturen vid högskolan är inne i ett skede där arbetsgrupperna börjar bli klara med sitt arbete med förslag på ny chefsstruktur – där kommer vi kunna gå ut med information under mars.

Tack för att ni kämpar!

Päivi

Päivi har ordet vecka v 4

I onsdags hade vi möte i akademichefens ledningsråd samt i det nya utvidgade ledningsrådet. Vi gick igenom formerna för dessa möten och hur våra mötesagendor ska hänga ihop med HB:s årshjul. Vi kommer också att ha chefsmöten för arbetsgivarfrågor tillsammans med sektionschefer och studierektorer, så det känns riktigt bra att vår mötesstruktur på ledningsnivå är på plats.

Vår organisations- och beslutsordning, OB, är reviderad, vilket också känns väldigt bra. Detsamma gäller verksamhetsplanen 2021-2023 för A2 som nu är beslutad. Stort tack för engagemang och alla värdefulla synpunkter. Dokumenten kommer snart upp på anställdwebben. Håll utkik!

Jag kunde tyvärr inte vara med på dagens lokala coronamöte men har förstått att det var ett bra samtal om situationen kring att lägga om salstentor till alternativa examinationsformer. Flera exempel redovisades av deltagande lärare där det faktiskt har gått "relativt bra" sett till dels resultat, dels i termer av förberedelsinsatser etc.  Men det förmedlades också att det innebär mycket merarbete, inte minst när det gäller rättning av hemtentor. Låt oss få återkomma inom kort hur dokumentation av corona-relaterat merarbete och processen för ansökningar om undantag ska fungera.

Vi fortsätter med våra coronamöten på torsdagar och nu på onsdag 3 februari kl 08:30-09:30 har rektor stormöte med all personal, där vi ges möjlighet att ställa frågor.

Den 4:e februari 16:00-17:00 är det stormöte för alla studenter som rektor håller i. Kan vara bra att känna till i dialogen med studenterna.

Jag hoppas också att ni har noterat mejlet om den enkät som har skickats ut i veckan till alla medarbetare på högskolan med frågor om hur ni upplever er arbetssituation i och med coronapandemin. Enkäten kommer att skickas ut varje månad fram till och med juni 2021.

Ett annat datum att ha koll på är den 15 februari, då öppnar anmälan till höstens specialistsjuksköterskeutbildningar. Det gäller också Barnmorskeprogrammet och Masterprogrammet
i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård. Marknadsföringsinsatser pågår men jag vill skicka med att vi kan alla hjälpa till att sprida. Använd gärna länken till utbildningsbroschyren och sprid i dina nätverk.

Päivi

I Akademichefens ledningsråd ingår akademichef, sektionschefer, biträdande akademichef/-er, akademicontroller, högst två studentrepresentanter

I det utökade ledningsrådet ingår akademichef, sektionschefer, biträdande sektionschef/-er, studierektorer, samordnare, centrumföreståndare, akademicontroller

Päivi har ordet vecka v 2

Hej och välkomna tillbaka till ett nytt år. Hoppas att inledningen har varit bra och att ni fått möjlighet till stunder av vila och avkoppling under jul och nyår.

Som ni vet så skärpte högskolan läget ytterligare före jul med tanke på den ökade smittspridningen av coronavirus i samhället och i måndags beslutades att nivå gul förlängs tillsvidare, dock längst fram till och med den 6 juni 2021. För oss innebär det att vi måste söka undantag för varje enskilt moment som vi vill bedriva på campus (bortsett KTC och VFU som har generella undantag). Allt för att begränsa risken för smittspridning. Detta har redan inneburit att tre campusexaminationer som vi tidigare haft undantag för inte längre får genomföras på campus. Dessa fick göras om under ledigheten och är numera digitala. Det är tufft och jag kan bara återigen understryka vilket fantastiskt jobb ni gör. Tack för era insatser!

I omställningsarbetet har vi tagit hjälp av PUF för pedagogisk rådgivning och jag uppmuntrar även fortsättningsvis att ni i lärarlagen nyttjar PUF:s kompetens vid framtagande av andra examinationsformer. I övrigt gäller att arbete inom samtliga högskolans verksamhetsområden ska utföras hemifrån om inte arbetsuppgifterna efter godkännande av närmaste chef bedöms kräva fysisk närvaro på arbetsplatsen.

Med tanke på situationen inom vården får vi samtal från vårdverksamheterna med förfrågningar om vi kan hjälpa till. Budskapet från mig är att vårt primära uppdrag är att utbilda studenter. Men om du som lärare eller forskare anser dig kunna kombinera en insats i vårdverksamhet utan att det äventyrar vårt utbildningsuppdrag kan du efter godkännande av närmaste chef ansöka om tjänstledigt eller utföra som bisyssla. Det gäller också er doktorander vars forskning begränsas av pandemin och där några av er har uttryckt önskemål att hjälpa till i vården.

Coronamöte varje torsdag

Våra coronamöten på A2 som vi hade före jul var uppskattade och välbesökta. Vi fortsätter därför med denna mötesform varje torsdag kl 08:15–08:45 med start nu på torsdag den 21 januari och så länge behovet finns.

Examen

I fredags 15 januari var det examensdag för 78 sjuksköterskestudenter i termin 6 och i måndags välkomnade vi 127 nya sjuksköterskestudenter i termin 1. Väldigt kul, men samtidigt utmanande under rådande omständigheter. I fredags hade vi också glädjen att tala, sjunga, mingla och hurra för 18 nyutexaminerade barnmorskor på Zoom.

Vi bygger om

Jag hoppas trots allt att vi under våren kan börja se ljuset i tunneln. Den digitala omställningen är här för att stanna, utan tvekan. Men åtminstone jag längtar efter att träffas fysiskt igen på högskolan. Ombyggnaden av plan 6 D har startat och våra nya lokaler ska stå klara innan årets slut. Halva ytan är vikt för A2. Den andra halvan kommer att nyttjas av kommunikationsavdelningen. På plan 7 D förändrar vi också successivt för att skapa en så modern och ändamålsenlig arbetsplats som möjligt. Vi har precis fått ett antal nya fåtöljer och flexibla kontorsplatser för att underlätta tillfälligt arbete hos oss och vi kommer också att bygga om några av förråden till studios och mötesrum. Mer om detta i kommande utskick.

Inspirerande forskardag på A2

Den 11 januari hade vi en inspirerande forskardag på A2 via Zoom med en uppskattad presentation av Christer Nordlund, professor i idéhistoria vid Umeå universitet. Ett 40-tal deltagare fick tänka till om kreativitet och vad det är. Gustaf Nelhans universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås höll ett föredrag om tvivelaktiga vetenskapliga tidskrifter. Signe Wulund bibliotekarie, också från HB, lärde oss hur forskare kan undvika tvivelaktig publicering av sin forskning. Avslutningsvis var Peter Klason från GIO med och gav tips om aktuella och kommande utlysningar för forskningsfinansiering i vår. Stort tack till Annelie Sundler, vår forskningssamordnare för ett bra arrangemang!

Slutligen vill jag framföra mitt och akademins stora grattis till Maria Lundvall som disputerade i fredags 15 januari med sin viktiga avhandling om hur unga vuxna upplever sin tillvaro vid existentiell oro och hur de strävar efter välbefinnande. Grattis till din fina prestation och forskning!

Läs gärna nyheten som ligger på hb.se

Päivi

Päivi har ordet vecka 49

Hej,

Ännu summerar vi inte året, utan det är fullt fokus på undervisning, forskning och samverkan, men snart hoppas jag att vi alla får lite välbehövlig vila. Jag kan tyvärr konstatera att vi återigen är föremål för studenters besvikelse genom media, nu senast i BT och Radio Sjuhärad. Det som hänt är att den ökade smittspridningen ledde till att en utbildningsvårdavdelning på SÄS fick tas i bruk för Covid19 patienter med konsekvensen att 28 studenter inte kan göra sina kliniska slutexaminationer på denna avdelning. Efter ett intensivt arbete från er och våra samarbetspartners har platser på andra avdelningar hittats men beklagligt nog blir slutexaminationen framflyttad med två veckor för 11 studenter och med fem veckor för 4 studenter. De flesta studenter har visat stor förståelse för allt arbete som görs vilket vi är tacksamma för. Jag kan inte nog understryka vilket fantastiskt arbete ni gör i detta exceptionellt svåra läge.

Stort tack!

Coronamöten
Med anledning av coronaläget så fortsätter vi med våra torsdagsmöten på A2 fram till och med 17 december. Det har varit bra och givande möten där vi tar upp senaste nytt och får möjlighet att tillsammans diskutera läget. Den 10 december 15:00–16:30 bjuder rektor Mats Tinnsten in till ett nytt stormöte om corona för alla medarbetare på HB. Ta chansen och ställ dina frågor! Den 11 december har HB också stormöte med alla studenter i samma ämne.

Talmannen på digitalt besök
Idag är Anette Gustafsson i samtal med riksdagens talman Andreas Norlén. Talmannen är på en digital rundresa utifrån att riksdagen uppmärksammar demokratijubiléet. Han träffar bl. a. representanter från Borås stad, Länsstyrelsen och Högskolan i Borås. Anette kommer att göra nedslag i Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning. Kul och viktigt!

HU-stipendium
Värt att uppmärksamma är också att två sjuksköterskestudenter Birsen Sekban och Eva Ledin tilldelas stipendium på 5000 kr för sitt hållbara examensarbete. Titeln på deras arbete är ”Jag skulle behöva sova med slemsugen under kudden för att kunna slappna av. En narrativ analys om att vara mamma till ett barn med Spinal Muskelatrofi Typ 1.” De fick priset i samband med Days of Knowledge i tisdags och motiveringen lyder: ”Studenterna har på ett föredömligt sätt lyft mammors röster då det gäller att vårda svårt sjuka barn i hemmet. Med stöd i Agenda 2030 väver de samman social och ekonomisk hållbar utveckling till huvudämnet vårdvetenskap. Särskilt lyfts mål 3 utifrån vikten av att främja och bibehålla hälsa för en god samhällsutveckling. Dessutom finns ekonomiska värden i att på olika sätt stötta och värna om mammornas hälsa för en långsiktig hållbar utveckling.”

Grattis också till Åsa Israelsson Skogsberg som varit handledare och Karin Högberg som varit examinator.

Temadag 9 december
Jag påminner om temadagen på A2 onsdagen den 9 december 13:00-15:00. Temat är digitalisering i utbildning, lärande och rättssäker examination i en digital miljö. Seminariet leds av Anna Thorén från PUF. Zoom-länk kommer från Ann nästa vecka.

Slutligen, vill jag skicka med en lyckospark till Aleksandra Jarling som disputerar idag. Ett stort lycka till! Hoppas att ni har möjlighet att delta på disputationen som går att följa digitalt. Gå också gärna in på A2s Facebook senare i eftermiddag.

Trevlig helg!

Päivi

Päivi har ordet vecka 47

Tack för ett bra möte igår om coronaläget. Det var givande att träffa er och ta upp de frågor vi har att hantera med tanke på situationen. Vi fortsätter med denna serie varje torsdag mellan 12:30-13:00 fram till jul, eller så länge behovet finns. Vi befinner oss i ett läge där vi fortsatt är i nivå ”lime” men anpassar verksamheten så mycket det bara går för att minimera smittspridning och begränsa antalet personer i våra lokaler. Sedan tidigare är våra utbildningar inom sektionen för vård prioriterade när det gäller campusmoment. Detta innebär att vi fortsätter med undervisning och examinationer på campus där det är nödvändigt men att vi gör det så säkert vi bara kan för studenter och medarbetare. Anpassning och bedömning är ledord i sammanhanget. Ta del av den centrala informationen som gick ut via mail igår och zooma gärna in på nästa torsdagsmöte på A2 för senaste nytt om coronaläget och ställ dina frågor. Tveka inte heller att kontakta din chef om du undrar över något.

I gårdagens Inblick kunde ni ta del av högskolans nya kampanj för studentrekrytering med målet att öka antalet förstahandssökare – och se till att vi får rätt sökande till våra utbildningar samt sätta Högskolan i Borås på kartan. Kampanjen tar sin utgångspunkt i en mening: ”Kritiska tider kräver kritiska tänkare”. Det är en bra formulering som jag tycker är väl applicerbar på våra utbildningar inom akademin och ger oss möjlighet att bättre kommunicera utbildningsinnehåll. Kampanjen sätter också ett större fokus på studentens eget ansvar för sin utbildning vilket är både nödvändigt och bra.  

I Inblick nämns också den nya MBL-ordningen för Högskolan där varje akademi från den 1 december får ett MBL forum där vårt leds av mig. Jag ser fram emot detta mer decentraliserade arbetssätt där fler perspektiv och synsätt att komma fram i både informations- och förhandlingsärenden om akademins verksamhet.

 Vill också passa på att nämna att utrymmet för årets löneöversyn är klar varför arbetet nu kan fortsätta för medlemmar i Saco och oorganiserade. Vi hoppas kunna lämna tydligare besked om tidsplan inom kort.

Till sist vill jag gratulera Laura Darcy till docenturen och önska Aleksandra Jarling och Sara Larsson Fällman lycka till med sina disputationer, den 4 respektive den 11:e december.

Trevlig helg!

Päivi

Päivi har ordet vecka 44

Hej

Det är höstlov i skolorna denna vecka, samtidigt som vi är inne i en intensiv period inte minst när det gäller undervisning så här mitt i terminen. Bekymmersamt är att coronasmittan ökar i samhället igen och det väcker frågor om hur det kan påverka oss avseende eventuellt fler restriktioner, sjukskrivningar samt kring vår arbetsmiljö i stort. Jag följer utvecklingen noga och har en tät dialog med såväl högskolans ledning som med akademiledningen. Jag vill passa på att informera om att högskolan har en ny handlingsplan och scenarier för coronasituationen. Mer information kommer inom kort till alla medarbetare.

I måndags skickade vi in akademins remissvar angående förslag till nya mål för högskolan gällande hållbar utveckling. Stort tack för alla kloka synpunkter. Vi återkommer om den fortsatta processen.

Vi har en ekonomi i balans och den senaste prognosen visar ett plusresultat för året, både för vår akademi och för högskolan som helhet vilket är glädjande. Anledningarna är flera, dels att vi har tagit in fler studenter på vissa utbildningar i höst, dels att våra studenter glädjande nog fortsätter i än högre utsträckning än tidigare. Därutöver medför coronasituationen att våra kostnader för resor, konferenser och andra fysiska möten har minskat.

Önskar er en vilsam och fin allhelgonahelg!
Päivi

Päivi har ordet vecka 42

Hej

Först och främst ett stort Grattis till Malin Östman som disputerade i fredags. Din forskning om kontinuitet för patienter med hjärtsvikt belyser ett viktigt område. Jag önskar dig all lycka framåt!

Igår hade vi möte i akademirådet. Det är vårt externa råd med medlemmar från flera olika organisationer och som vi har förmånen att få använda som bollplank för strategiska frågor. Ordförande är Peter Lönnroth, Västra Götalandsregionen. De senaste mötena har våra diskussioner fokuserat på hur attraktionskraften till vårdyrken kan stärkas och kompetensutveckling för chefer och ledare inom välfärdens område. Båda tillfällena resulterade i värdefulla inspel. I går var temat samverkan inom välfärdens område på olika nivåer och utifrån skilda perspektiv. 

Det blev många bra diskussioner även denna gång och viktiga inspel för vårt fortsatta strategiarbete hur vi som akademi tillsammans med övriga parter ska bidra med kunskap och kompetens till samhället.

Vi har akademimöte för all personal nu på onsdag 21 oktober. Då kommer vi bland annat att få besök av Birgitta Losman och Nils Lind som presenterar förslagen om nya mål för hållbar utveckling med kopplingar till Agenda 2030. Lämna gärna synpunkter på förslaget som nu är ute på remiss. Vi kommer också att ta upp status kring organisation, personal och ekonomi.

Häromveckan bjöd Högskolan i Skövde in oss till en workshop om framtidens VFU som jag tillsammans med regionens prefekter initierat. Bakgrunden är att vårdutbildningarna i Sverige står inför stora utmaningar där tillgång på VFU- platser är ett växande problem som ni vet. Deltagare var representanter för vårdutbildningarna vid Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Inbjudna var också representanter för vårdgivarna i dessa geografiska områden.

Det blev en givande workshop där vi kunde enas om behov av ett gemensamt krafttag kring frågan om VFU. Det måste finnas lösningar till detta gemensamma problem. Mötet beslutade att fortsätta arbetet tillsammans.

Till sist. Tack för era synpunkter på förslaget till Utbildnings- och forskningsstrategi 2021-2025 vid Högskolan i Borås. Många bra och kloka reflektioner har lämnats in som vi har sammanställt och skickat in till rektors stab.

Med detta önskar jag en trevlig helg!
 
Päivi

Päivi har ordet v 40

Hej,

Först och främst vill jag hälsa Claes Lennartsson varmt välkommen till oss på A2. Vi känner varandra väl genom flera samarbeten här på högskolan under åren och jag är mycket glad att han tillträder som ny sektionschef för Arbetsliv & välfärd. Glädjande också att Cecilia Ljungblad blir ny ordinarie studierektor på samma sektion efter drygt ett år som tillförordnad studierektor. Med dessa tillsättningar är A2s ledningsgrupp fulltalig och jag tycker att det känns fantastiskt bra att vi nu med full kraft kan arbeta framåt, trots omständigheterna.

Zoom har blivit vår nya vardag och jag noterar lappar som sätts upp på kontorsdörrarna, ibland står det examination eller föreläsning, ibland möte eller bara Zoom. Så snabbt vi har blivit digitala och jag är imponerad över den omställning ni alla lyckats med. Att vi lever i en ny tid märks också på våra övriga arrangemang. Förra veckan deltog jag till exempel på det första lunchseminariet i serien om det socialt hållbara välfärdssamhället som CVS arrangerar med FoU Sjuhärad och Science Park Borås. Vi var ett mindre antal på plats i Do-tank Center och flertalet deltog via Zoom. Det fungerade riktigt bra. Nästa seminarium är den 21 oktober och handlar om välfärd och föreningsliv, med bland annat IF Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson som gäst. 

Ett annat exempel är Peer-Learningträffen den 14 september med 140 deltagare. Alla på Zoom. Så kul. Ann-Helén Sandvik rapporterar mer i nyhetsbrevet. Det visar verkligen att det går och att intresse finns för våra arrangemang.

Just denna typ av hybridmöten med personer både på plats och digitalt har blivit vår vardag och kommer att vara så ett bra tag framöver. På detta sätt upprätthåller vi också våra kontakter med det omgivande samhället vilket är nödvändigt.

Söktrycket till VT 2021 ser bra ut till både sjuksköterskeutbildningen och till flera av de kurser vi erbjuder. Vi har beslutat att ge kurserna Arbetsrätt och Offentlig upphandling även till våren, detta med tanke på det otroliga söktryck som var till HT 2020. Till arbetsrätten hade vi 2278 sökande, en helt fantastisk siffra. Vi har ett också ett stort söktryck till socialrätten. Det innebär att juridik har blivit lite av ett nischämne för oss och som jag tänker att vi kan utveckla än mer framåt.

Den 7 oktober har vi planeringsdag för våra kurser inför vårterminen. Ann har mejlat om detta.

Stort grattis till Maria Wolmesjö och Johan Florén för medel från CVS till projektet: Vad attraherar unga till välfärdsyrken? En jämförelse mellan Sjuksköterskeprogrammet och Polisprogrammet.

Vill passa på att tipsa om utdelningen av SydVästenpriset som äger rum den 15 oktober kl 10-12 med föreläsningar och samtal med pristagarna.  Du följer den digitalt via Zoom. 

Till sist vill jag önska Malin Östman lycka till som den 9 oktober disputerar med avhandlingen: Kontinuitet som grund för vårdande och hälsa vid hjärtsvikt – patienters, närståendes och sjuksköterskors perspektiv.

Trevlig helg

Päivi

Päivi har ordet v 37

Hej

Höstterminen är igång och vi har välkomnat våra studenter. Vi har fyllt våra utbildningsplatser på nästan alla utbildningar och i vissa fall har vi tagit in fler studenter än någonsin. Känslan är såklart positiv, men jag vet samtidigt att större kullar kan komplicera livet med planering och genomförande av undervisning. För det har jag respekt. Några studenter har också uttryckt en viss oro kring hur distansupplägget kommer påverka studierna, och undrar om det kommer att vara svårare att ta sig igenom utbildningen när vi inte träffas. Frågan är relevant och inte lätt att besvara. Vad jag vet är att ni gör ert yttersta för att distans ska fungera så bra pedagogiskt som möjligt.

En del av vår undervisning sker ju fysiskt på plats också, mestadels i vårt kliniska träningscentrum, där aktiviteten är hög. Vi har som sagt mycket att göra, nu när verksamheten är i full gång, samtidigt som vi fortfarande befinner oss i en pandemi med nödvändiga försiktighetsåtgärder som följd. Vi får gasa och bromsa på samma gång. Jag tror att vi alla känner en viss frustration över att vi inte kan ses och mötas på det sätt vi önskar. I alla fall gör jag det och jag tycker att det påverkar vårt utvecklingsarbete här på akademin. Vi upprätthåller vardagen och det löpande, men vi behöver ibland blicka lite längre än så. Därför känns det bra att vi i rektors lednings- och kvalitetsråd nu på måndag 14 september ska diskutera högskolans mål och strategier framåt utifrån högskolans nya vision. Härifrån kommer vi sedan att jobba vidare med vad detta betyder för oss på akademin. Stort tack till alla er som lämnade synpunkter på remissen med förslag till högskolans utbildning- och forskningsstrategier, trots kort om tid. Det ser jag som viktigt under hösten, att prioritera det långsiktiga arbetet.

Igår var jag också på möte med högskolans nya reklambyrå ”The Compadres” som ledningens representant för studentrekrytering. Byrån presenterade ett nytt koncept för oss för att attrahera blivande studenter och profilera lärosätet. Jag tycker det såg lovande ut. Konceptet ska nu förankras i rektors ledningsgrupp och jag återkommer efter det.

I övrigt pågår rekryteringen av ny sektionschef för arbetsliv och välfärd som jag hoppas kunna presentera så snart som möjligt. Det känns bra att vi har samtliga studierektorer på plats och att vår nya akademicontroller Martin Stjernström har börjat. Jag ser verkligen framemot att få jobba med er alla i den nya ledningsgruppen.

Jag vill flagga för höstens seminarieserie om det socialt hållbara välfärdssamhället. Ett mycket intressant innehåll och upplägg, som jag vet att Marita Flisbäck arbetat med tillsammans med Margareta Carlén på FoU Sjuhärad Välfärd och Science Park Borås. Det första tillfället är redan 23 september då ekonomihistorikern John Lapidus och Borås stadsdirektör Svante Stomberg deltar. Syftet med serien, som går att följa antingen på plats med coronaanpassat antal deltagare eller digitalt, är att skapa en bred plattform där forskningsresultat, som rör aktuella frågor om välfärdssamhället och social hållbarhet, kan presenteras och diskuteras.

Läs mer: www.hb.se/om-hogskolan/aktuellt/evenemang/seminarieserie-om-det-socialt-hallbara-valfardssamhallet

Till sist. Ni glömmer väl inte att nominera Årets alumn, en utmärkelse som är ny för i år.
Vet ni någon som har studerat på Högskolan i Borås, som gjort en framstående insats efter studierna och som du tror skulle vara en god ambassadör för högskolan? Passa då på att nominera din kandidat.

Trevlig helg!

Päivi

Päivi har ordet 17 juni

Som jag skrev i mitt senaste brev så har det varit mycket uppmärksamhet i media kring sjuksköterskeutbildningen. Såhär med viss distans kan jag lyckligtvis konstatera att debatten har kommit att handla mer om patientsäkerhet och kvalitet på utbildningen än brister i densamma. Denna positiva känsla stärktes när jag höll på att sätta lördagskaffet i halsen, då mobilen plingade av glada tillrop. Jag kallades tydligen hjälte på ledarsidan i Dagens Nyheter.

Hjälte är väl att ta i.  Äran tillhör er som är som inte har ställt in en enda examination och lyckats få ut våra studenter i samhället, såväl personalvetare, offentliga förvaltare som sjuksköterskor och vård- och omsorgsadministratörer.  Men jag blev glad att media denna gång valde att fokusera på att vi håller kvaliteten och patientsäkerheten högt och att vi inte gör avkall på den, oavsett tonläge och krav på fler tentamenstillfällen med mera.

Glädjande är ju också att söktrycket på sjuksköterskeutbildningen är bättre i år jämfört med förra året. Förstavalsstudenterna är 28 procent fler och vi får tro att detta lägger en bra grund för en
starkare studentgrupp som börjar i höst. Vi har fler sökande på de flesta utbildningar jämfört med ifjol, så det är mycket positivt. Den enda plumpen är att vi, som jag tidigare nämnt, tvingades ställa in specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning vård av äldre på grund av för få sökande.

Desto roligare är att vi har fått klart med två helt nya fristående kurser: Offentlig upphandling och Arbetsrätt. Båda är i juridik och på 7,5hp vardera. De kommer gå på distans, halvfart. Kursstart i oktober. Vi arbetar också just nu med att ge några av programkurserna inom psykiatri som fristående. Att vi satsar på fristående kurser beror på uppmaningen från regeringen om att öka utbildningsutbudet i och med efterdyningarna av Corona, men det hänger också ihop med vad vi ser som ett ökat behov i arbetslivet av kompetensutveckling och det som kallas det livslånga lärandet.

I måndags hade vi akademichefer ett möte för att se över våra chefstjänster så att de blir mer attraktiva. Som ni vet har vi haft svårt att rekrytera studierektorer och sektionschefer vilket delvis beror på att rollen upplevs som splittrad, men också att kompetensutveckling för uppdraget saknas. Som ett första steg inför vi nu ett chefsintroduktionsprogram för att stärka nya chefer in i uppdragen. Vidare kan jag berätta att intresset för att söka controllertjänsten har varit stort. Över 20 personer har sökt och jag och Katarina Karlsson har träffat fyra väl kvalificerade kandidater i veckan. Jag hoppas kunna erbjuda en av dem anställning innan semestern.

I sammanhanget vill jag nämna att vi har en ekonomi i balans, vi klarar vårt uppdrag, varför det känns extra bra att välkomna en ny controller.

Vi har också 4 nya doktorandtjänster att erbjuda inom Människan i Vården, som vi ser framemot att få tillsätta i höst. Här kan ni läsa mer om de olika projektbeskrivningarna.  

Jag vill säga grattis till Fredrika Sundberg som disputerade förra veckan. Vi som var på plats eller följde via zoom imponerades över din avhandling och på vilket sätt du genomförde disputationen.

Grattis också till Lena Hedén och Henrik Andersson som har blivit docenter. Lena Hedén har också blivit invald i högskolans styrelse som ledamot med uppdrag att hantera strategiska frågor och framtid för högskolan i relation till samhället. Bra att vi har representation i detta forum.

Snart är det sommarledigt och jag vet att många jobbar in i det sista med att planera hösten. Devisen från högskolan är ”Digitalt när det går – campus när det behövs”. Alla teoretiska kurser fortsätter vi med på distans, precis som vi har gjort under våren. Våra praktiska moment på campus, har vi ju redan på banan, så denna förändring påverkar nog snarare övriga akademiers labb med mera.

Glöm inte att ta hjälp om ni behöver spela in eller sända föreläsningar/moment. Kontakta Christian Eriksson på kommunikationsavdelningen. Och arbetet med inrättande av Edu-tech med Anna Einerskog som projektledare fortsätter såsom hon berättade för oss på akademimötet.  

Nästa gång vi ses blir på utvecklingsdagen 20 augusti, återigen på Zoom. Kallelse kommer.

Till dess hoppas jag att ni tar er tid att koppla av och riktigt njuta av ledigheten. Det är ni så värda.

Ni har genomfört fantastiska prestationer under våren, mitt största och varmaste tack till er alla.

Glad sommar!

Päivi

Päivi har ordet 2 juni

Hej,

Som ni kanske har läst och hört så har det varit en hel del i media om sjuksköterskeutbildningen på sistone. Det aktuella ämnet dessa dagar är kortfattat att vi har en grupp studenter som är besvikna över att de inte har kommit vidare i sin utbildning, de har inte uppfyllt förkunskapskraven för att antas till nästa termin. Trots Coronapandemin har vi som lärosäte erbjudit samtliga examinationstillfällen under vårterminen. Denna studentgrupp kräver ytterligare examenstillfällen, vilket vi tyvärr inte kan tillmötesgå.

Vi är måna om våra studenter och vi har lyssnat och svarat på deras kritik. En del av deras kritik rör också den befintliga utbildningsplanen som fasas ut och går för sista gången VT2020, vilket innebär att studenter som inte uppfyller förkunskapskraven inte kan göra färdigt sin utbildning inom ramen för den befintliga utbildningsplanen. De erbjuds att gå över till den reviderade utbildningsplanen. För en del studenter, beroende på vilka examinationer de har klarat, innebär övergången att de får anmäla sig till termin 2 respektive 3 i den reviderade utbildningen.

Information om den reviderade utbildningsplanen
Information om den reviderade utbildningsplanen gick ut till samtliga studenter i juli 2019 som var i programmet samt studenter som någon gång börjat studier hos oss utan att ha avslutat dem.

Varje termin skickar vi också ut kompletterade information om vad som händer i den aktuella kursen om man inte klarar sina examinationer och därmed inte kan fortsätta sin utbildning i den befintliga utan måste gå över till den reviderade utbildningsplanen.

Men vi kan inte genomföra ytterligare tentamenstillfällen och vi behöver tillämpa en stringent rättvisa, vad gäller antalet tentamen, gentemot samtliga studenter som finns i utbildningen för närvarande och för framtida studenter.

Jag beklagar att fokus i media blir på dessa missnöjda studenter och inte på den hjälteinsats som har gjorts av er som har lyckats ställa om sjuksköterskeutbildningen under våren. Inte ett enda examinationstillfälle har blivit inställt och i princip samtliga studenter har fått VFU-plats! Det tycker jag är fantastiskt!

Under våren har vi fått svara på frågor om varför vi genomför salstentamen i Corona-tider, om VFU:platser under pandemin och nu senast om antal tentor och den reviderade utbildningsplanen.

Jag sammanfattar våra huvudbudskap i tre punkter:

- Vi på Högskolan i Borås har en skyldighet att examinera sjuksköterskor med rätt kompetens. Sjuksköterskeutbildningen är en avancerad utbildning.

- Vårt ansvar som högskola är att ge en utbildning av hög kvalitet så att samhället får en resurs – sjuksköterskor som kan ge bra och säker vård.

- Vi är väldigt måna om våra studenter och vill att de ska klara sin utbildning.

Vi får inte glömma att flertalet studenter klarar sin utbildning och uttrycker en tillfredsställelse med högskolan och sin utbildning. Våren har varit utmanande för oss alla, både för studenter och lärare, och jag vill att vi ska känna en stolthet över våra insatser under denna tuffa period. Jag vet hur hårt vi har jobbat med att hålla igång utbildningen och samtidigt att upprätthålla kvaliteten.

Jag tycker såklart att det är olyckligt att vissa studenter som inte klarat spärrtentor behöver backa två terminer i och med den nya utbildningsplanen – det beklagar vi. Dock går det inte att kringgå.

Den nya utbildningsplanen gör sjuksköterskeutbildningen ännu bättre, kvaliteten blir högre då innehållet har byggts om och ordningsföljden i kurser förändrats. Visst innehåll fokuserar mer på kommunal vård än tidigare eftersom mycket vård bedrivs i hemmen idag, en ny kurs fokuserar på vetenskaplig teori och metod och förbättringsarbete och vi kommer att få bättre tillgång till det antal verksamhetsförlagda platser vi behöver genom en omstrukturering av kurser. Utbildningsplanen måste uppdateras med regelbundenhet för att anpassas efter samhällsutvecklingen.

Nu är det sjuksköterskeutbildningen som fått mycket uppmärksamhet men jag hoppas att vi snart återtar ett normalläge och får arbetsro så att vi alla inom A2 kan lägga all vår kraft och vårt fokus på att göra det vi är allra bäst på, att bedriva våra utbildningar med hög kvalitet.

Det kommer att gå ut information från högskolan centralt i morgon till alla medarbetare gällande regeringens beslut om att högskolor och universitet kan återgå till ett mer normalt läge förutsatt att vi följer FHM rekommendationer. Jag återkommer om det finns behov av förtydliganden. Vi tar också upp detta på akademimötet nästa onsdag 10 juni kl 10:00-11:30.

Päivi

Päivi har ordet 30 april

Hej,

Vi lever i en märklig tid och coronaviruset är påfrestande för oss alla på olika sätt. Det tär att inte veta om framtiden. I alla fall känner jag det. Hur blir det i sommar, hur blir semestern? Vad händer i höst och vad händer egentligen med hela året 2020? Saker pausar, skjuts fram eller har ställts in. Samtidigt har vi väldigt mycket att göra på jobbet och flera är kanske i behov av just en paus. Här behöver vi hjälpas åt och hitta en hållbar väg framåt. Det ser jag som en av mina viktigaste uppgifter när jag från och med imorgon 1 maj tillträder som akademichef på A2. Något jag givetvis är väldigt glad över, att jag fått äran att leda denna fina verksamhet tillsammans med er, ni fantastiska medarbetare.
 
För mig är det angeläget att vi nu kan börja tänka lite mer långsiktigt och sätta våra former framåt oavsett hur länge vi kommer att befinna oss i läge gul. Beslut kommer att fattas av rektor inom kort om det blir förlängning av läge gul. Det kanske inte blir som förr, men det får bli vårt nya normala. Här vill jag att delaktighet, öppenhet och transparens ska prägla akademin samt inte minst att alla ska känna sig välinformerade.

Rektors ledningsgrupp träffades i början av veckan för att diskutera bland annat kommande forsknings- och utbildningsstrategi för högskolan. Vi pratade om hållbar utveckling och hur viktigt det är att högskolan jobbar med Agenda 2030 målen. Vi pratade även om karriärvägar, om hur de chefsroller vi erbjuder på högskolan blir mer attraktiva och också hur  de blir en del av meriteringen för att därigenom öka attraktionskraften. Det kändes bra att vi åtminstone för en stund kunde lämna coronapandemin och blicka framåt.

Ett glädjande besked när vi åter kan träffas fysiskt igen är att ytan utanför kontoren på plan 7 i D-huset ska fräschas upp och att vi får nya moderna arbets- och sällskapsytor. Det kommer också att påbörjas en uppfräschning av fikarummet i E-huset. Även plan 6, där polisutbildningen satt innan, ska göras om. Vår plan är att disponera ungefär halva ytan. Det känns jättebra och jag får återkomma med närmare detaljer så fort jag vet mer.

Slutligen vill jag rikta mitt stora tack och erkännande till VFU-teamet med Ann-Helén Sandvik, Sofia Zetterlund, Anna Claesson, Ulrika Blom och Kristina Nässén. Vilket otroligt arbete ni gör! För att förstå omfattningen av ert jobb så har vi cirka 250 studenter ute på VFU. Av dessa har 100 personer tvingats till omplacering då verksamheterna inte har kunnat ta emot eller fortsätta ha dem där på grund av coronan. Men tillsammans med verksamheterna har vårt team lyckats få fram nya platser och lösningar till samtliga studenter, så att de kan fortsätta och slutföra sin utbildning utan avbrott. Det är en fantastisk bedrift. TACK!

OBS! Ni glömmer väl inte att koppla upp er mot Zoom-fikat, varje dag från kl 08:30.

Önskar er en trevlig Valborg!

Päivi

Päivi har ordet 17 april

Hej,

Igår kom statistiken från Universitets- och högskolerådet (UHR) som visar att 271 personer har valt oss i första hand till sjuksköterskeutbildningen, en ökning med 28 procent jämfört med HT 2019. Tittar vi på övriga program som fortfarande har öppet för sen anmälan, så ser det överlag bra ut där också. Vi ökar i de flesta fall. Fantastiskt roligt! Enda smolket i bägaren är att vi har fattat beslut om att ställa in höstens specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre 60 hp på grund av för lågt söktryck.

Läs gärna artikeln på hb.se ”Högskolan i Borås ökar mest i landet

Jag gör ingen närmare analys eller andra jämförelser här och nu över ansökningssiffrorna utan konstaterar bara att det ger oss tillförsikt och härlig motivation framåt. Även om jag vet att vi sliter och har slitit hårt under en längre tid för att vi ska få våra studenter examinerade i tid trots alla utmaningar vi har med att bedriva undervisning i dessa tider. Men vi kämpar på!

Jag vill också lyfta fram det enastående arbete som genomförs av gänget på KTC och övriga som på så kort tid tagit fram utbildningen för sjuksköterskorna på SÄS. Jag hör att den är uppskattad av sjuksköterskorna och förbereder dem väl inför deras viktiga uppdrag att ta hand om covid-19 patienter på SÄS. Fantastiskt!

Önskar er en fin vårhelg

Päivi

Päivi har ordet 8 april

Hej,

Vi har verkligen slitit hårt de senaste veckorna med att ställa om den undervisning vi kan till distans och att anpassa de moment vi har på plats. Jag kan inte nog understryka min stora tacksamhet och hur imponerad jag är över det arbete och den flit som råder hos er alla. TACK!

Jag vet också att flera av er uppvaktas av verksamheterna med en önskan eller kanske snarare en förväntan att ni ska ut och stötta. Och jag förstår behovet och det dilemma som kan uppstå hos er. Vi vill ju alla fylla en viktig funktion. Och det gör ni! Varje dag! Vårt uppdrag är minst lika viktigt, att se till att våra studenter blir färdiga i tid och kan gå ut i sina nya professioner. Det är akademins strategi vilken vi också varit tydliga med i kommunikationen med verksamhetsansvariga.

Zoom har blivit ett verktyg för oss alla, inte endast för undervisning och viss examination. Många av våra interna möten sker numera via Zoom. Min bild är att det fungerar överraskande bra och något jag tror att vi kommer att tillämpa alltmer även efter corona. Igår hade vi till exempel ett rent Zoomledningsmöte och nästa vecka 15 april kommer vi att ha ett Zoomakademimöte. Ann har skickat ut länk. Hoppas att du zoomar in:)

Vi är i ansökningstider till våra utbildningar. Ännu har vi har inte sett någon direkt generell ökning av antalet ansökningar på grund av coronakrisen, vilket vi kanske förväntat oss med tanke på de stora varseltalen som följt. Men låt oss avvakta. Det kanske visar sig längre fram. Våra utbildningar håller öppet för sen anmälan. Vi ser dock en ökning av antal sökande till sjuksköterskeprogrammet, som är upp med nästan 15 procent jämfört med samma period förra året, vilket är glädjande. Om det kan tillskrivas ett nyvunnet intresse för yrket med anledning av virusets framfart eller att studentkullarna blivit större låter vi vara osagt. Men oavsett, det är välkommet att söktalen pekar uppåt.

Nu stundar påsken och trots restriktioner i både resande och i kontakter hoppas jag att ni hittar glädje och avkoppling. Själv kommer jag att vara hemma med min familj och tillbringa så mycket tid som möjligt i skog och natur.

Glad Påsk på er

Päivi

Päivi har ordet 20 mars

Hej

Veckan har för oss alla varit extra intensiv. Och som vi alla jobbat. På en vecka har vi ställt om verksamheten till att bedriva det mesta på distans. Ni är fantastiska. TACK!

Undantag har vi för viss undervisning och examination på plats, vilket har rört upp en del känslor bland våra studenter. Igår fick rektor och jag svara på frågor från media varför vi gör undantag från regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Jag har respekt för de synpunkter som kommer till oss, men samtidigt vill jag betona att det är viktigt att vi lyckas fortsätta bedriva våra samhällskritiska utbildningar trots stökiga omständigheter. Behovet av legitimerade sjuksköterskor och poliser i samhället är stort och vi gör allt vi kan för att undervisning/examinationer ska ske så rättssäkert som möjligt och att vi undviker smittspridning. Och viktigast av allt är förstås patientsäkerheten. Igår satte vi upp en sida med svar på de mest frekventa frågorna och vi hoppas att det skapar lite arbetsro för er.

På vårdsektionen pågår undervisning på plats på KTC:t men i mycket små grupper och salstentamen
hålls för sjuksköterskestudenter i termin 1, 2, 3 och 6. Även i dessa fall sker examinationerna med färre studenter i varje lokal. I övrigt som sagt sker mycket av vår vårdundervisning nu på distans. Vi kämpar extra hårt nu med att få ut våra studenter på VFU, det är ett svårt läge, då avdelningar på sjukhusen görs om till intensivvårdsavdelningar för att kunna ta emot Coronapatienter. Det gör att våra studenter inte får komma till de platser vi har planerat. Vi har under veckan arbetat hårt för att försöka säkra upp att våra studenter i termin sex ska få möjlighet att klara sina slutexaminationer. Tyvärr har vi i denna process mist VFU-platser för studenter i termin fyra. Läget förändras från dag till dag och vi håller kontinuerlig kontakt med vårdverksamheterna. 

Studenterna i specialistutbildningarna och barnmorskeprogrammet står också inför olika bekymmer gällande VFU. För dessa studenter finns också en osäkerhet huruvida de behöver gå tillbaka i tjänst vilket diskuteras för tillfället.

Inom vård- och omsorgsområdet ges de flesta utbildningar och kurser redan på distans så det skapar ett visst försprång. Men läget medför fler frågor från studenter. Inplanerade kursintroduktioner samt campusexaminationer denna och nästa vecka körs helt på distans via streaming, inspelade föreläsningar samt ersätts vissa seminarier med skriftlig inlämningsuppgift. När det gäller våra uppdragsutbildningar (HSL och arbetsrätt) så har kursträffar i närzon skjutits på till april eller maj.

Inom arbetsliv har det varit en viss uppstart med att lära sig olika digitala verktyg och göra om föreläsningar och seminarier så att det passar för ett distansupplägg. Salstentamen har gjorts om till hemtentamen men i de fall då examinator har bedömt det som icke lämpligt har salstentamen istället skjutits fram. Sektionen meddelar att det som visat sig vara svårast att ändra om till distansupplägg har varit praktiska övningar i form av t.ex. workshops.

På det stora hela är bedömningen från arbetsliv och välfärd att omställningen har gått bra. Studenterna är förstående och lärarna har varit fantastiska på att "ställa om" även om det såklart är tidskrävande att behöva göra om fungerande moment och upplägg. En fördel i sammanhanget är emellertid att många av studenterna på OPUS, Offentlig förvaltning och magistern i arbetsvetenskap under våren skriver uppsats respektive är på praktik. Det innebär att vi på totalen har färre "klassrumsmoment" än vad fallet hade varit för motsvarande period under höstterminen.

Vid sidan av Corona. Vi tackar för doktorandprojekten som kommit in. Alla projekt har mycket hög kvalitet. Men under rådande omständigheter kommer processen att dra ut på tiden, då annat arbete måste prioriteras. Vi återkommer så snart det går.

Jag hoppas att ni får en stunds återhämtning och vila i helgen, i solen:)

Hälsningar Päivi

Päivi har ordet 13 mars  

Som ni fick information om igår så har vi gått upp i läge gult på Högskolan i Borås, vilket innebär att verksamheten ska fortgå men fysisk kontakt ska minimeras. Beslutet gäller fram till och med den 13 april.

Jag är medveten om att det kan vara svårt att bedöma hur man ska agera i olika situationer. Jag har full tillit till att ni gör kloka överväganden och prioriteringar och följer den information som högskolan ger och samtalar med er chef om ni är osäkra. Läge gul innebär att undervisningen på A2 ska fortsätta som tidigare, med undantag för större sammankomster och där det finns risk för smitta genom fysisk kontakt. Då sker undervisningen på distans. Som exempel kör vi zoom idag på grundutbildningen för 250 sjuksköterskestudenter och en kurs för polisstudenter i första hjälpen via zoom. Våra program- och kursansvariga verkställer de planer vi tagit fram för läge gul.

Vi är medvetna om att trycket på våra konferensrum kan bli stort när större sammankomster delas upp i flera mindre och/eller delvis sker över zoom. Bra i sammanhanget är att vi börjar bli klara med att modernisera konferensrummen med ny digital utrustning på plan 7E samt D760. Jag vill tacka för fina insatser och hög flexibilitet. Just flexibilitet är ett ledord för oss alla när vi hjälps åt för att säkerställa att undervisning ska kunna genomföras i läge gul.

Håll dig uppdaterad! Högskolan uppdaterar kontinuerligt informationen på anställdwebben.
Läs också din mejl kontinuerligt för information centralt från högskolan och från oss i akademin.

Vid sidan av Coronaviruset, så vill jag kort rapportera från gårdagens besök från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Vi ingår som ni vet i en pilotomgång gällande kvalitetssystem för forskning. UKÄs granskningsgrupp intervjuade högskolans ledning samt olika roller och funktioner med koppling till forskning vid högskolan. Utifrån resultatet från detta besök beslutar UKÄ om fördjupningsområden som de vill gå vidare med vid sitt besök i maj. Jag återkommer så snart jag vet mer.

Jag vill också passa på att nämna att det idag 13 mars mellan kl. 13.30 – cirka kl 15.00 i Sparkbankssalen (M2) kommer att hållas en hearing med mig med anledning av rekryteringen av akademichef till A2. Hörandet inleds av rektor. Jag får sedan berätta om mig själv och hur jag ser på rollen som akademichef. Alla närvarande får därefter möjlighet att ställa frågor. Efter hörandet får ni möjlighet att framföra era synpunkter och åsikter till rektor. Jag blir glad om ni vill komma, trots omständigheterna. Det finns tyvärr ingen zoom till detta möte.

Ta hand om er och trevlig helg!

Päivi

Päivi har ordet 7 februari

Jag vill börja mitt brev med att på nytt skicka en stor eloge till oss alla för det starka resultat vi lyckades göra under 2019 och där vi på A2 bidrog till att högskolan nådde
ett plusresultat totalt för året. Så bra jobbat. Lyckas vi på samma sätt även 2020 har vi en stabil grund att stå på igen.

Sedan ett stort GRATTIS till Åsa israelsson-Skogsberg som disputerade i fredags på avhandlingen ”Children living with Home Mechanical Ventilation – The everyday life experiences of the children, their siblings, parents and personal care assistants”. Hon är därmed vår andra doktorand som disputerar inom området Människan i vården, i vårdvetenskap. Gabriella Norberg Boysen var först ut i oktober 2017.

Jag vill också rikta ett tack till Kristina Nässén och Ann-Helén Sandvik som så professionellt bemötte och svarade på frågor från Borås Tidning. De skrev häromveckan om att några sjuksköterskestudenter upplevt sig trakasserade på sin praktikplats samt inte fått godkänt på VFU:n. Vi ser allvarligt på diskrimineringsfrågor och har startat en utredning för att få klarhet i vad som har hänt.

I en efterföljande artikel fick vi besvara kritik som framkommit kring VFU-platser och vår förmåga att fördela och meddela platser i god tid. Som ni känner till har det pågått ett febrilt arbete med att få ihop detta pussel, där flera saker påverkar varandra, och jag vet att vi och verksamheterna gör så gott vi bara kan för att alla ska få platser. Och vi löste det också denna gång. Men vi tillsätter ytterligare resurser på akademin för att förbättra arbetet framåt.

Ansökan öppnar 17 februari
Snart tänder vi ansökningslampan för våra vårdutbildningar på avancerad nivå. Jag vet att Henrik Andersson just nu är på akutsjuksköterskedagarna 2020 i Stockholm och gör reklam för våra utbildningar. Och att ni är flera som på olika sätt slår ett slag för våra gedigna utbildningar i olika sammanhang. Fortsätt med det!

På tal om studentrekrytering lanserar nu kommunikationsavdelningen en kampanj på temat #vadhänderutanoss, med utbildning och forskning som berör; pedagogik, vård, polis och ingenjör lyfts fram. Ta en kik på sidan, som också kommer att fyllas med mer innehåll under hela våren. Dela och sprid gärna.

Kan också berätta att jag, Katarina Karlsson och rektor Mats Tinnsten träffade sjukhusdirektören på SÄS Ann-Marie Schaffrath igår för samverkansfrågor kring både forskning och utbildning. De berättade bland annat om en ny stab för forskning och innovation som de bildat på SÄS.

Internt på A2 har vi fortsatt flera rekryteringsärenden på gång. När det gäller nya studierektorer till sektionen för vårdvetenskap är vi ännu inte klara utan processen pågår fortfarande.

Det var roligt att se att tre av fyra examensarbeten kommer från A2 när Länsförsäkringar premierade examensarbeten med hållbarhetsfokus i samband med STARK förra veckan.

Några händelser i närtid
Idag 7 februari på eftermiddagen i kommer kulturminister Amanda Lind på besök till högskolan för att titta närmare på Textilhögskolan.

Den 19 februari kommer Sveriges förenade studentkårer (SFS) till högskolan och gör ett platsbesök. SFS vill få en detaljerad och uttömmande information om hur vi arbetar för att bli en bra studentstad. Vårt mål med besöket är att visa styrkan med att staden, högskolan, studentkåren och Borås Näringsliv arbetar tillsammans för studenternas bästa med målet att vi ska utses till årets studentstad 2020/2021.

Den 26 februari har vi en temadag på A2, som vi inleder med GEM och avslutar med gemensam After Work för oss på A2. Anmäl dig här

GEMET är högskolans första och sista för året. Vi får möjlighet att ställa frågor till högskolans ledning utifrån temat ”Världen förändras, den politiska makten förskjuts och högskolans förutsättningar förändras. Hur tar vi oss an den utmaningen framöver?” Anmäl dig här.

Den 5 mars delar högskolan och Borås Tidning ut pris till årets litterära debutant, varje akademi får ett antal biljetter. De finns i fikahörnan, om någon vill gå, först till kvarn!

Samma dag har vi PreHospen symposiet om omställningen inom den prehospitala akutsjukvården. Redan över 110 anmälda. Så roligt!

12 mars kommer Universitetskanslersämbetet (UKÄ) på platsbesök för att titta närmare på vårt kvalitetssystem för forskning. För den som vill läsa på finns mycket på webben: Kvalitetsprocess för forskning

Med detta önskar jag alla en fin helg,

Päivi

Päivi har ordet 23 januari

Välkomna till ett nytt verksamhetsår. Hoppas ni alla haft en avkopplande ledighet och en
bra start på 2020. Jag kan glädjande konstatera att vårt underskott för högskolan som helhet under 2019 inte blev lika stort som förväntat. Vi har uppfyllt vårt beting och gjorde ett bättre resultat än prognos. Det märks främst på antal registrerade helårsstudenter HST som ökade något jämfört med 2018 och vi förbättrade även antal HPR (helårsprestationer) jämfört med 2018. Här vill jag poängtera att vi håller våra höga krav och har inte gjort avkall på kvaliteten för att få igenom fler studenter. Ni har alla gjort ett fantastiskt arbete med studenterna och utbildningarna och därmed lyckats öka genomströmningen, d.v.s att studenterna tar sina poäng och fullgör sin utbildning. Mycket bra jobbat!

Blickar vi framåt så har verksamhetsplanen för 2020 varit ute på remiss hos all personal och ska nu fastställas.

CAV blir en del av CVS
I rektors beslutsordning har ansvaret för högskolans centrumbildningar övertagits av akademierna. På A2 har vi beslutat att både CVS och Prehospen fortsätter sina verksamheter såsom tidigare. Den enda förändringen blir att CAV (Centrum för arbetsliv och vetenskap) blir en del av CVS verksamhet då båda centrumbildningarna fokuserar på ledning, styrning och organisering men där CAV även är inriktad mot det privata arbetslivet.

Jag vill nämna att CVS utlyser planeringsbidrag. Läs gärna artikeln med Marita Flisbäck där hon berättar närmare.

Jag vill också kort nämna att vi kommer att utlysa tre doktorandprojekt inom vårdvetenskap under våren, varav två är särskilt riktade, det ena mot organisering och ledarskap och det andra mot sexuell och reproduktiv hälsa. Mer information om processen kommer i början av nästa vecka.

Snart startar ansökningsperioden för våra vårdutbildningar på avancerad nivå och vi behöver alla hjälpas åt att sprida och dela information om våra utbildningar. Studentrekrytering har hög prioritet och pågår intensivt under våren. Vi hälsar vår kommunikatör Henrik Grönberg tillbaka igen. Han är vår kontaktperson, så hör med honom om du har idéer och tankar på hur vi kan nå ut med våra utbildningar.

Två studierektorer sökes
På personalfronten söker vi två nya studierektorer för Sektionen för vårdvetenskap.
Det ena uppdraget omfattar delar av grundutbildning till sjuksköterska, specialistutbildningar inom akut och ambulans, mastersprogram i vårdvetenskap samt fristående kurser.
Det andra uppdraget omfattar delar av grundutbildning till sjuksköterska, specialistutbildningar inom distrikt, barn och ungdom, äldre, psykiatrisk vård samt fristående kurser. Om du är intresserad så tveka inte att skicka in din anmälan till sektionschef Gunilla Carlsson. Sista sökdatum är 31 januari. Från 1 mars kommer Katarina Karlsson att efterträda Gunilla Carlsson som sektionschef för Sektionen för vårdvetenskap.

Tora Nord har valt att från 1 januari lämna uppdraget som sektionschef för Sektionen för arbetsliv och välfärd och återgår till sin roll som studierektor för OPUS och offentlig förvaltning. Jag tar det formella sektionschefsansvaret tillsvidare. Det pågår en rekryteringsprocess av akademichef för A2. Intervjuer ska genomföras i februari och hearing är planerad i mars. Jag har sökt tjänsten.

Polisutbildningen blir allt större
I veckan introducerades den tredje kullen polisstudenter. Utbildningen börjar verkligen etablera sig, och alltfler studenter och lärare tillkommer. Igår publicerades en debattartikel på DN, där Lotta Dalheim Englund tillsammans med övriga polisutbildningschefer anser att utbildningen behöver förlängas och ge legitimerande yrkesexamen som ger behörighet till fortsatta studier på högskolenivå. Detta för att nå rätt målgrupp så att fler blir antagna till utbildningen. I Borås har vi visserligen fyllt samtliga platser och det är vi såklart väldigt glada och stolta över, men generellt i landet gapar många utbildningsplatser tomma och det vill vi gemensamt lösa.

Öppet hus 25 januari
Jag vill slutligen passa på att flagga för högskolans Öppet hus på lördag kl. 10:00-14:00.
Ett utmärkt tillfälle om ni har ungdomar eller släkt i er närhet som vill veta mer om vilka utbildningar vi erbjuder och hur det är att studera här. Vi kommer att ha rundvandringar både på Sagagatan och på KTC.

Päivi

Päivi har ordet 28 november

Hösten flög förbi och nu närmar sig redan slutet av året. Traditionsenligt träffas vi den 11 december för en tema-dag med jullunch på Plaza. Dagen blir en fortsättning på höstens hälsotema, med föreläsning med Claes Wikström om vikten av sömn för arbetet och en avslappningsövning under ledning av Robert Sköld.

Det känns positivt att vi varit lyckosamma med fler sökande än vanligt till våra adjunkt- och lektorstjänster och intervjuerna med intressanta kandidater är snart avslutade. Förhoppningsvis har vi flera nya kollegor på plats efter årsskiftet.

Vi har som ni vet under en längre tid lyft behovet av ytterligare verksamhetsnära stöd för konkret hjälp med olika system samt avlastning med administrativa uppgifter för er lärare. Jag kan berätta att vi för en dialog med både rektor och VS, som är måna om att vi hittar fungerande lösningar.

Den 14 november hade vi akademiråd med externa ledamöter. Deras roll är att bidra med sina perspektiv på strategiskt viktiga frågor för akademin. Temat denna gång var hur vi tillsammans kan öka status och attraktionskraft för vårdyrken, trots den ofta tråkiga mediabilden. Rådet beslutade att gå vidare med frågan i ett större rådslag med olika parter. Även kommunikationsavdelningen kommer att lägga ett extra fokus på samhällsviktiga utbildningar som sjuksköterska och lärare under vårens studentrekrytering.

På tal om studentrekrytering har Högskolan Öppet hus för andra året den 26 januari som en del i studentrekryteringen. Vilka aktiviteter skulle vi kunna göra för att locka blivande studenter till våra utbildningar? 

Jag önskar er alla en fin advent,

Päivi. 

Päivi har ordet 6 november

Jag vill börja med att tacka er alla för en fin eftermiddag på tema-dagen, och särskilt tack till Kristina, Dan och Maria som engagerade sig i att anordna detta för oss. Det var ett skönt uppbrott från det vardagliga arbetet och en välbehövlig påminnelse om vikten av att röra på sig.

Förra veckan hade vi akademimöte, där Kim Bolton och Hanna Kantola berättade om arbetet med Högskolans kvalitetssystem för forskning som nu är i slutskedet. Den 19 december ska självvärderingen som görs parallellt lämnas in till UKÄ. Om du vill ta del av självvärderingen har du din chans på GEM den 26 november.

Idag har vi RISE på besök på A2 för en extern revision av vårt certifierade miljöledningssystem. De ska granska högskolans arbete med hållbar utveckling och kommer att intervjua chefer och HU-samordnare samt medarbetare under sin rundvandring på akademin. Vi håller tummarna för att det går bra och väntar på rapporten om ett par månader.

Som vi nämnde under akademimötet har vi flera rekryteringar ute för tjänster på akademin. Vi söker universitetsadjunkter och -lektorer inom både vårdvetenskap och vård- och omsorgsadministration. Kika gärna på tjänsterna och tipsa i era nätverk att söka. Vi informerade också att rekryteringen av ny akademichef kommer att påbörjas under november.

Hälsningar från Päivi. 

Päivi har ordet 25 september

Nu är vi några veckor in i terminen och har fått koll på hur många nya studenter vi har i våra utbildningar och kurser i höst. Preliminära siffror tyder på att vi når vårt utbildningsuppdrag i år. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till er alla oavsett yrkesroll för det stora engagemanget i detta arbete både före och efter terminsstart.

Som ni vet pågår ett arbete med att utveckla ett kvalitetssystem även för forskning samt att arbete med en självvärdering pågår till UKÄs pilotgranskning. Kvalitetssystemet var också ämnet för gårdagens GEM med både information och diskussion. På begäran spelades eftermiddagen in och kommer att kunna tas del av för er som inte hade möjlighet att delta.

Boka in eftermiddagen den 16 oktober i era kalendrar. Då anordnas en eftermiddag för hela akademin på temat hälsa. Vi passar samtidigt på att fira, först och främst sjuksköterskeutbildningens nya utbildningsplan! Mer information om dagen kommer inom kort.

Grattis till Johan Herlitz som under Flisa-kongressen förra veckan tilldelades Svenska prehospitala priset. Fantastiskt roligt att en av våra forskare uppmärksammas och prisas.

Och sist, men inte minst, glöm inte att heja fram Karin Högberg som tävlar i Forskar Grand Prix i morgon torsdag kl 13.00-14.30  och lycka till Fredrik Ståhl som deltar i forskarfredagen.

Ha en fortsatt fin vecka,

Päivi

Päivi har ordet 30 augusti

Tack för en bra utvecklingsdag i Limmared! Förutom sol och värme i överflöd samt god mat fick vi tillfälle att föra både akademigemensamma diskussioner och träffa närmaste kollegorna. Jag kan konstatera att vi har mycket att vara rädda om och utveckla vilket också medarbetarenkätens resultat visar, såsom sociala klimatet, medarbetarskapet och delaktigheten. Tora och Gunilla sammanställer som bäst det som kom fram i gruppdiskussionerna. Vi arbetar vidare med både ”kraftverk” och ”kraftslukare” under hösten samt att jag tar med mig de viktigaste resultaten till rektorsdialogen i mitten av september.

Det var roligt att få välkomna sju nya medarbetare till vår akademi i onsdags! Vi hoppas att ni ska trivas! Vi hälsar också Glenn Fihn välkommen som ny akademicontroller under ett år som ersättare för Ann-Sofie Rihs som blir utlånad till polisutbildningen. Jag vill också önska Lina Palmer och Niklas Andersson lycka till som nya studierektorer och Ann Helen Sandvik som bitr sektionschef för VFU-området lycka till!  Sedan pågår vissa förändringar som ni vet när det gäller kursadministratörer enligt tidigare mail från Yvonne Samuelsson.  Vi hoppas att vi får en både bra och stabil lösning inom kort. 

Sista dagen för registrering var i tisdags och såsom som jag berättade under utvecklingsdagen ser jag med tillförsikt an att vi kommer att lyckas med vårt utbildningsuppdrag och därmed vår ekonomi, inte minst då vi har gott om reserver till de flesta av våra utbildningar om studenter skulle hoppa av. Jag vet att ni har en nära kommunikation med nya studenter så att de får de bästa förutsättningarna att stanna kvar och genomföra sina studier.

På måndag fylls korridorerna återigen med studenter. Men redan i går körde flera av våra fristående kurser och distanskurser igång. Kul!

Jag vill också passa på att nämna att jag, tillsammans med rektor, prorektor och akademichefer diskuterade kompetens som framgångsfaktor under en lunch till lunch tillsammans med Borås Stad och näringslivet. Denna gång fanns ett särskilt fokus på Högskolan. Det var riktigt roligt att se vilket intresse och engagemang som finns för oss både i privat och offentlig sektor.

Sammantaget känns det väldigt bra inför hösten. Ni gör ett fantastiskt jobb och det är en ynnest att få arbeta tillsammans med er!

Ha en härlig helg,

Päivi. 

Päivi har ordet 24 maj

Vi har några fina veckor att se tillbaka på! Än en gång vill jag lyfta fram hur fantastiskt kul det är att vi har installerat tre nya professorer till vår akademi. De delade med sig av mycket intressanta installationsföreläsningar och den akademiska högtiden var förstås festlig som alltid. Att Högskolans fem nya professorer alla är kvinnor känns extra roligt. 

För ett par veckor sedan hade vi vår gästprofessor Kate Galvin från Brighton på besök och redan i juni är hon tillbaka igen. Då ser vi fram emot startskottet för EU-projektet INNOVATEDIGNITY, som har sitt uppstartsevenemang här hos oss under ledning av Kristina Nässén. Det blir ett spännande projekt att följa. 

I tisdags hade vi även besök från Indien. Lotta Dellve, Maria Wolmesjö mfl forskare från Sverige undersöker tillsammans med indiska kollegor skillnader i äldrevården i de båda länderna.  De deltar alla på IAGG-ER-kongressen i Göteborg i veckan för att presentera studien. 

Jag vill också passa på att gratulera Anders Jonsson, som precis fått ett Interregprojekt beviljat. Det är ett projekt i samarbete med Høgskolen i Østfold, Norge där de ska skapa ett beslutssystem för vården, främst för akutsjukvård, baserat på artificiell intelligens. 

För flera av våra forskare har maj således präglats av internationella samarbeten och det är fantastiskt roligt att arbeta på en akademi med aktiva forskningsgrupper med det ena projektet mer fascinerande än det andra. 

Många av våra utbildningar har fortfarande öppen antagning och vi arbetar vidare med efterrekrytering av studenter. Just nu har vi lagt lite extra fokus på våra ledarskaps- och sociologikurser, med marknadsföring som vi riktar mot redan yrkesverksamma. Hjälp oss gärna att sprida våra kurser i era egna nätverk! 

Dessutom arbetar vi med att säkerställa att de redan antagna studenterna blir motiverade att registrera sig i höst. Tack alla, både administratörer och lärare, för allt arbete som ni lägger ner.

Den 29 maj är det dags för terminens sista GEM – för första gången med Studentkåren. De vill bjuda in till samtal och ge oss möjlighet att ställa frågor och diskutera. 

I tisdags var vi elva medarbetare som tog emot en gåva för 30 år i statens tjänst. Från vår akademi var det Yvonne Samuelsson, Fredrik Ståhl och jag själv. Det var en fin ceremoni där vi kunde dela våra erfarenheter i arbetet tillsammans. 

Med detta vill jag önska alla en skön helg! 

Päivi

Päivi har ordet 30 april

Jag kan bara konstatera att vi har mycket att vara glada och stolta över på vår akademi. I torsdags hade vi vår årliga interna miljörevision där revisorerna träffade flera er oss under dagen. Vi fick beröm för hur vi på olika sätt arbetar med hållbar utveckling men fick förstås också saker att beakta. Jag återkommer när vi får den skriftliga rapporten.

Vi har ju också fortsatt fina omdömen från studenterna i årets studentbarometer som redovisades på sektions- och programnivå för första gången i år.  En sak som återkommer dock är hur vi genomför och kommunicerar kurs- och programutvärderingar på akademi och högskolenivå där den bild vi som lärare har inte alltid överensstämmer med studenternas bild. Detta är också en punkt som högskolan som helhet inte fick godkänt på i UKÄs granskning av vårt kvalitetsarbete. Vi kommer på akademinivå att analysera detta tillsammans med övriga punkter där vi hade brister, så att de kan åtgärdas och vårt kvalitetssystem bli helt godkänt av UKÄ.

Sist men inte minst, är vi förstås stolta över är att tre av fyra professorer som installeras på fredag kommer från vår akademi. Missa inte installationsföreläsningarna med Birgitta Wireklint Sundström, Gunilla Karlsson och Karin Josefsson på torsdag eftermiddag.

Med detta vill jag önska er en skön Valborg och första maj!

Päivi

Päivi har ordet 12 april

Denna vecka har för mig varit fylld med allt från en lunch-till-lunch med rektors ledningsråd där bland annat frågan om vi fortsatt vill arbeta för universitetsstatus togs upp till doktorandernas APT där jag fick ta del av viktiga doktorandspecifika frågor. 

Nu på måndag stängs anmälan och då står det klart hur många som sökt till våra olika utbildningar. Statistiken hittills bekräftar att söktrycket varit generellt lägre i år än tidigare. Men än är det några dagar kvar och vi kommer att ha öppet för sen anmälan till flera kurser och program. Vi har dock redan börjat fokusera om från studentrekrytering till att motivera de sökande att tacka ja till sin plats och slutligen börja som studenter hos oss i höst.  I veckan hade jag och Gunilla ett konstruktivt möte med programansvariga för specialistutbildningarna för att se hur vi kan bidra till att denna studentgrupp av redan yrkesverksamma som blivit antagna tackar ja till sin plats och påbörjar sin utbildning.

Högskolan närmar sig också slutet på rekryteringsprocessen i att anställa en ny prorektor. Den 26 april är kandidaten kallad till hörande för tjänsten. Från vår akademi deltar Lena Hedén, Berit Lindahl och jag själv som representanter.

Den 25 april är det dags för den årliga interna miljörevisionen för A2, där högskolans revisorer träffar olika företrädare för verksamheten och gör en rundvandring bland personal och studenter. Ett särskilt fokus detta år är att bilda sig en uppfattning om hur vi arbetar i  praktiken med hållbar utveckling på akademin.

Jag vill här passa på att rikta en stor eloge till gruppen som varit delaktiga i kongressen Ambulans 2019. Det har varit roligt att följa det lyckade samarbetet mellan PreHospen och Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor. Ett väl genomfört evenemang med imponerande besökarsiffror! 

Besparingar åsido, står det fyllda påskägg tradionsenligt i fikarummet nästa vecka. Så se till att ta en extra omväg förbi på väg till nästa möte! 

Trevlig helg och snart glad påsk, 

Päivi. 

Päivi har ordet 29 mars

I veckan tog vi på sektionsmötena del av studentbarometern och den gjorde mig glad och stolt över vår verksamhet här på akademin. Studenterna ger oss överlag bra betyg och resultatet kan ses som en kvalitetsuppföljning på helhetsnivå om hur studenterna upplever sin studie- och arbetsmiljö. Även om svarsfrekvensen (som vanligt) var låg kan vi se tendenser över tid för att ytterligare stärka kvaliteten i våra utbildningar. Ladda gärna hem rapporten här:

Studentbarometern 2018 (pdf)

På tal om kvalitet så har vi också fått resultatet från UKÄ:s granskning av vårt kvalitetssystem för utbildning som gjordes förra året. Även här visar resultatet på att vi har hög kvalitet i våra utbildningar. Högskolan i Borås får betyget godkänt med förbehåll, vilket innebär några anmärkningar på två av totalt sex granskade områden.  Vi har två år på oss att göra justeringar så att vi får betyget godkänt.

Vi är således på det hela taget nöjda med resultatet och det ger oss arbetsro att fokusera på rätt saker framåt.  En sådan sak är bland annat att förbättra det ekonomiska resultatet under 2019. En sak vi gör på intäktsidan är att ytterligare öka andelen fristående kurser inom bland annat ledarskap för att locka yrkesverksamma personer som vill läsa kortare perioder, färre poäng. Men vi behöver också se över hur vi kan främja genomströmningen, d v s att studenterna slutför de utbildningar de påbörjat, med fortsatt hög kvalitet. Sedan  vet jag att många av er är inne i en period av att skriva ansökningar om externa forskningmedel  vilka vi hoppas faller väl ut i den tuffa konkurrensen.

Att högskolan behåller sin attraktionskraft är centralt för Borås. Som akademichef har jag blivit inbjuden att delta i ett nätverk med staden i fokus. I onsdags hade vi ett inspirerande möte tillsammans med representanter från Borås Stad, fastighetsägare med flera för att diskutera vad vi kan göra tillsammans för att öka attraktionen av Borås. Vi från akademin kan verkligen bidra på många sätt, inte minst när det gäller det livslånga lärandet.

Jag vill till sist slå ett slag för det goda och roliga initiativet Plastkampen som startats av högskolan för att rensa staden från plast och samtidigt bidra till en ökad medvetenhet om situationen för världens hav. Det visar att vi är en högskola med hållbarhet högt på agendan och jag tänker att det även är bra såhär i rekryteringstider då vi vet att miljömedvetenheten är hög i samhället idag. Gör en insats, varför inte samlas ett gäng och plogga ihop!

Trevlig helg

Päivi

Päivi har ordet 15 mars

Igår var jag med på ”nubbningen” av Anders Sterners och Malin Jakobssons artiklar.
Grattis till er prestation! Jag tycker att nubbningen är ett bra och kul initiativ inom forskarutbildningen Människan i vården som gör att vi kollegor får en snabb inblick i doktorandernas väg mot disputation. Artiklarna hittar ni på anslagstavlan i fikarummet.

Under mina två första veckor har jag träffat många av er och börjat sätta mig in i rollen som tf. akademichef. Det känns riktigt bra och roligt. Förutom att lära mig verksamheten mer ingående är det budgetarbete som står i fokus för tillfället.

Vi är i ansökningstider och idag öppnar ansökan till de flesta av högskolans utbildningar som startar hösten 2019. När det gäller våra specialistutbildningar inom vård så har ansökan
varit öppen sedan 15 februari och här ska vi summera ansökningsstatus under nästa vecka. Jag kommer att ta upp söktryck och kostnadsläget med mera på akademimötet 3 april.

PreHospen, vårt centrum för prehospital forskning, jobbar intensivt med planeringen inför Ambulans2019 den 2-3 april i Stockholm. I år arrangerar vi konferensen ihop med RAS (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor) och PreHospen ansvarar för det vetenskapliga programmet, som ser riktigt intressant ut. Vi kommer också att ha en monter där vi marknadsför våra utbildningar. Besök hemsidan för mer information. Ett stort lycka till önskar jag till er i teamet som åker upp!

Till sist vill jag påminna om medarbetarenkäten, 64 procent har svarat hittills och för att underlaget för ett fortsatt arbete med vår arbetsmiljö ska bli så bra som möjligt ber jag er att besvara enkäten. Det tar inte så lång tid, cirka 10 minuter. Sista svarsdag är 18 mars.

Trevlig helg

Päivi

Päivi har ordet 20190301

I dag tillträder jag som tillförordnad akademichef för A2 och det känns väldigt bra. Jag känner verksamheten väl och många av er. De områden som jag ännu inte är så väl insatt i vill jag förstås lära mig mer om. Hoppas därför kunna besöka era lärarlag, program- och forskargrupper för att höra era tankar och planer framåt. Och jag vill samtidigt passa på att önska Lotta ett stort Lycka till som ny chef för polisutbildningen och till er övriga som jobbar så intensivt med att få allt på plats. Polisutbildningen är förvisso en egen enhet, men tillhör organisatoriskt vår akademi. Så därför är alla inom polisutbildningen varmt välkomna till akademins gemensamma möten och andra arrangemang.

Vår verksamhet fungerar bra och vi har all anledning att vara stolta. Våra utbildningar och vår forskning är efterfrågade. Högskolan i Borås har dock haft en vikande trend med färre helårsstudenter och för verksamhetsåret 2018 nådde högskolan som helhet inte upp till utbildningsmålet sett till antal platser som vi har fått tilldelat.

På A2 märkte vi av ett tapp på vissa utbildningar men genom att erbjuda fler platser på andra utbildningar samt utveckla fristående kurser nådde vi vårt totala uppdrag för året på drygt 1200 helårsstudenter. Men vi behöver på samma sätt som övriga högskolan jobba aktivt med att fylla våra platser för HT 2019 och inte minst att få studenterna att fullfölja sina utbildningar. I höst startar två nya utbildningar, vi ser över möjligheten att starta nya fristående kurser samt fortsatt öka platserna på vissa utbildningar med högt söktryck som ett led i detta arbete. Jag ber att få återkomma om detta i kommande brev och på våra akademimöten.

Min ambition är att skriva till er varannan vecka i denna form och berätta om vad som är aktuellt på min/vår agenda.

Jag önskar er en trevlig helg!

Päivi