Lika villkor vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Högskolans övergripande policy för lika villkor beskriver hur lika möjligheter och rättigheter för alla individer ska säkerställas samt hur diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier ska förebyggas. Vidare beskrivs att verksamheten ska främja mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.

Övergripande mål för Högskolan i Borås


Lika villkor innefattar att främja mångfald, jämställdhet och tillgänglighet och är en del av hållbar utveckling där demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa ska genomsyra all verksamhet vid Högskolan i Borås.

Läs mer i styrdokumentet: policy för lika villkor (dnr 479-19)