Aktuellt på Verksamhetsstöd, april 2019

Vad händer på Verksamhetsstöd (VS) just nu? Några av avdelningscheferna ger oss en kort inblick i vad som är aktuellt på deras avdelningar just nu.

Campus och hållbarhet

Under april månad har avdelningen gjort studiebesök hos våra kollegor vid högskolorna i Jönköping och i Skövde. Vi fick vid båda besöken möjlighet att se deras lokaler och att träffa våra motsvarande funktioner på respektive ort. Syftet med studiebesöken är att få en inblick i hur man på andra lärosäten valt att arbeta med campusfrågorna. Vi kommer nu inom avdelningen att jobba vidare med några idéer som vi tagit med oss hem från respektive studiebesök.

Avdelningen har också genomfört en friskvårdsaktivitet när vi hängde på och "ploggade" under en lunch i samband med Plastkampen Borås. 

Ekonomi

Sedan 1 mars har vi nytt system för fakturahantering (Proceedo) och vi har en del inkörningsproblem, vilket innebär en del manuell hantering för tillfället.

Medarbetare inom avdelningen kommer att projektleda och delta i ett högskoleövergripande projekt för att ta fram en modell för beräkning av kostnader för nyttjande av högskolans labbmiljöer. Modellen ska kunna användas för att redovisa kostnader i forskningsprojekt. 

IT

Inom avdelningen IT arbetar vi med förberedelser inför övergång till Office 365. Just nu har vi stort fokus på våra nya filservrar där högskolans dokument lagrade på G: under våren kommer flyttas till ny teknisk plattform. Mer information om flytt kommer inom kort.

Kommunikation

  • En intensiv period med fokus på studentrekrytering har passerat i form av sista ansökningsdag. Nu påbörjas efterrekryteringsinsatser för vissa utbildningar.
  • Avdelningen har fått klartecken för att starta projektet med övergång till ett nytt webbpubliceringsverktyg EPiServer11. I och med budgetläget har projektet bantats ner till att bli ett teknikprojekt. Som det ser ut i dag kommer högskolan att gå över till det nya verktyget runt sommaren 2020.
  • Förberedelser inför Almedalsveckan med fem seminarier på Västsvenska Arenan pågår för fullt. Se hela programmet.
  • Flera på avdelningen är involverade i den akademiska högtiden som i år också inkluderar rektorsinstallation den 3 maj. Alla anställda är välkomna att besöka ceremonin, ingen anmälan krävs.

Studentcentrum

  • Studenthälsan kommer i maj att arrangera en nätverksträff för andra studenthälsor i Västra Götaland och även, tillsammans med externa samarbetspartners, hålla i aktiviteten Protect Yourself med fokus på sexuell hälsa. Vid den här tiden på vårterminen är det också många studenter söker sig till studenthälsan och som på olika sätt beskriver oro kring den förändring det innebär att avsluta sina studier och ge sig ut i nästa steg i livet.
  • Inom Studie- och karriärvägledning görs nu en halvtidsutvärdering av att alla samlats under en funktion med något justerade områden. Detta är också något vi fortsätter att kommunicera ut. Alla har numera titeln ”studie- och karriärvägledare”. En hel del arbete och besök för att locka studenter i ansökningsperioden.
  • Inom området som fokuserar på stöd för studenter med funktionsvariationer pågår det en rekrytering av en till samordnare med inriktning läs- och skrivsvårigheter.
  • Studentexpeditionen har haft en intensiv period då det varit tentaperiod. Dessutom testas och utvärderas det försök med digital salstentamen, vilket generellt gått bra och både studenter och lärare är nöjda. Studentexpeditionens öppettider har justerats. Se de nya öppettiderna.

Utbildningsstöd

15 april var sista anmälningsdagen till höstens kurser och program och nu börjar ett intensivt arbete för antagningsenheten. Anmälnings- och antagningsstatistik hittar du på webbsidan.

Det sker även ett fortsatt arbete utifrån den granskning av högskolans kvalitetssystem som genomfördes under 2018 samt de lokala utbildningsutvärderingar som pågår under våren.