Hej medarbetare! Daniel Kristiansson

I varje nummer av VS Nyhetsbrev presenterar vi en medarbetare på Verksamhetsstöd. Denna gång får vi lära känna Daniel Kristiansson, forskningshandläggare på Akademistöd.

Vad jobbar du med?

– Jag arbetar som forskningshandläggare. Mitt arbete är prioriterat mot att arbeta med de tre Sida-projekt som drivs på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Projekten drivs i samarbete med universitet i Moçambique, Rwanda och Uganda. Tillsammans med respektive partneruniversitetet bygger vi upp kapacitet för forskning, antingen genom att till exempel förbättra forskningsmiljön eller bygga upp ett modernt forskningsbibliotek genom att stärka dess kapacitet och resurser.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

– En vanlig dag kan innehålla allt från planerings- och uppföljningsmöten, skriva minnesanteckningar och samla in och rapportera tidrapporter över arbetad tid, till att planera in- och utresor för lärare och studenter. Resor till partneruniversiteten sker regelbundet i form av planerings- och uppföljningsmöten tillsammans med partneruniversitetet och Sida.

Vilken är den största utmaningen med ditt jobb?

– I min roll är det viktigt att arbeta både på detaljnivå och på en mer övergripande nivå. Ofta behöver man växla snabbt mellan dessa perspektiv och det kan vara utmanande när man jobbar med tre projekt som ofta har olika förutsättningar. Samtidigt är det denna utmaning som gör att jobbet blir roligt och gör det varierande.

Vad gör du när du inte jobbar?

– När jag inte jobbar så vill jag helst vara med familjen. När jag får tid över så ser jag gärna på en film eller tränar.

Vart går din drömresa och varför just dit?

– Min drömresa är att bestiga Kilimanjaro. Jag har de senare åren upptäckt hur fantastiskt jag tycker det är att vandra. Jag har en bild av Kilimanjaro i mitt arbetsrum för att påminna mig om att inte glömma bort att drömma och ha mål.

Läs mer

Läs mer om de Sida-projekt Daniel arbetar med.

Foto: Suss Wilén