Nya medarbetare 2 oktober–1 februari 2019

Under perioden 2 oktober–1 februari har 14 personer börjat, eller fått ny befattning, på Verksamhetsstöd.

Vi hälsar alla varmt välkomna i sina nya roller. 

Akademistöd

Caroline Andersson, utbildningsadministratör

Ellinor Bolin, utbildningsadministratör

Ingela Hellsten, biträdande akademistödschef

Irene Höglund Lammassaari, utbildningshandläggare

Karin Söderberg, utbildningsadministratör

Natalia Vargas, internationell koordinator 

Susanna Karlsson, utbildningshandläggare

Campus och hållbarhet

Ahmad Al-Harbi, campusvärd

Henrik Werner, fastighetssamordnare

HR

Sara Svensson, biträdande HR-chef

Kommunikation

Carolina Litzén, kommunikatör

Erik Norving, medieproducent

Kristina Stålberg, kommunikatör

Lina Färm, kommunikatör

Mensura Coric, campusvärd

Therese Eriksson, kommunikatör

Utbildningsstöd

Jane Edström, tf. avdelningschef

Maria Seiver, studieadministrativ handläggare