Nya medarbetare, 2 februari–30 april 2019

Under perioden 2 februari–30 april har ett antal personer börjat, eller fått ny befattning, på Verksamhetsstöd.

Alla är varmt välkomna i sina nya roller.

Akademistöd

Ingela Hellsten, biträdande Akademistödschef

Linn Hultgren, internationell koordinator

Martina Daller Almander, internationell koordinator

Campus och hållbarhet

Nils Lindh, handläggare

IT

Nicklas Hardman, biträdande IT-chef

Kommunikation

Andrea Jonsson, kommunikatör

Lydia Andersson, kommunikatör

Utbildningsstöd

Andrea Boldizar, systemförvaltare

Maria Seiver, studieadministrativ handläggare