Bibliotek

Enligt bibliotekslagen skall det vid varje högskola finnas ett högskolebibliotek. Både bibliotekslagen (SFS 2013:801) och högskoleförordningen (SFS 1993:100) skriver att bibliotek avgiftsfritt skall ställa litteratur ur de egna samlingarna till förfogande för allmänna bibliotek.

Bibliotekschefen leder biblioteket och fattar beslut samt fullgör arbetsuppgifter för högskolans del i enlighet med rektors beslut (Dnr 575-16).

Bibliotekets organisation

Biblioteket är en avdelning inom Verksamhetsstöd. Bibliotekschef är Jonas Gilbert.

Biblioteket består av fyra funktioner:

  • Funktion Digitala tjänster
  • Funktion Kundservice
  • Funktion Media
  • Funktion Utbildning

På webbsidan Personal på biblioteket hittar du kontaktuppgifter till personal på respektive funktion.

Bibliotekets uppdrag

Bibliotekets uppdrag innefattar följande fem områden:

  • Informationsresurser
  • Det fysiska biblioteket
  • Det digitala biblioteket
  • Utbildning och handledning
  • Publicering

På webbsidan Bibliotekets uppdrag kan du läsa mer om vad varje område innebär.

Information om biblioteket till högskolans anställda

Nedan hittar du informationssidor som är riktade till respektive akademi:

Mer information

Mer information om biblioteket hittar du på bibliotekets webbplats.