iPad och nyhetsbrev

Kopplingen och andra nyhetsbrev

På Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT heter nyhetsbrevet för alla anställda Kopplingen. Kopplingen ges ut några gånger per termin, med målsättningen att det ska komma ut ungefär en gång i månaden.

På institutionerna finns också nyhetsbrev/utskick.

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap
BHS-nytt skickas ut varje vecka under terminerna. Läs mer om BHS-nytt här.

Institutionen för pedagogiskt arbete
Nyhetsmejl skickas ut från institutionsledningen till institutionens medarbetare ett antal gånger per termin.

Institutionen för informationsteknologi
Prefekten skickar ut veckomejl till institutionens medarbetare varje vecka.

Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning
Enheten skickar ut nyhetsbrev till alla högskolans medarbetare några gånger per termin.