Om akademin

Vi har utbildningar på grund- och avancerad nivå och utbildar bland annat bibliotekarier, förskollärare, grund- och ämneslärare, systemvetare och webbredaktörer. Vi har också en forskarutbildning inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. .

Forskningen vid akademin bedrivs inom områdena biblioteks- och informationsvetenskap, pedagogiskt arbete samt handel och IT.