Organisation

Akademichef Martin G Erikson

Akademicontroller, Christian Jensen och Therése Andersson

Biblioteks- och informationsvetenskap
Tf prefekt, Åsa Söderlind
Biträdande prefekt, Alen Doracic

Studierektor för bibliotekarieutbildningarna på campus och distans, Monika Johansson 

Studierektor för webbredaktörsutbildningen, Birgitta Wallin

Studierektor för masterutbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap digitala bibliotek och tjänster, samt magisterutbildning i strategisk information och kommunikation, Karen Nowé Hedvall

Studierektor för forskarutbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap, Gustaf Nelhans

Pedagogiskt arbete
Prefekt, Peter Andersson Lilja

Proprefekt för forskning och forskarutbildning, Petra Angervall
Föreståndare Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning Linda Borglund

Tf proprefekt för förskollärarprogrammet och förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma, Anna-Carin Bogren

Tf proprefekt för grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, Kajsa Paulsson

Proprefekt för grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 och grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 inkl. IA och fristående kurser, vakant

Informationsteknologi
Tf prefekt, Patrik Hedberg 
Biträdande prefekt, Alen Doracic

 

Programansvariga
Information om programansvariga: Programansvariga

Kommunikatör

Kristina Stålberg

HR-specialist

Marcus Lindström

RuC – Regionalt utvecklingscentrum

Jaana Ben Maaouia

ruc@hb.se