Ledningsråd

Till ledningsrådet adjungeras funktioner/personer i särskilda ärenden.

Ledningsrådet sammanträder varannan vecka, vanligen tisdagar kl. 09:00-12:00. Ledningsrådsledamöterna anmäler ärenden till nästa sammanträde senast tre arbetsdagar innan sammanträdet. Den slutliga dagordningen för ledningsrådssammanträdet sätts samman av akademichef med stöd från akademicontroller.

Vid ledningsrådets sammanträden förs minnesanteckningar som är offentliga. Du hittar dem i menyn till höger.

Akademins ledningsråds syfte är att:

  • strategiskt leda, styra och utveckla akademins verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv
  • skapa förutsättningar för att akademins forsknings- och utbildningsverksamhet ska uppnå och långsiktigt behålla hög kvalitet
  • stödja akademichef att fatta välinformerade beslut och att leda akademin
  • stödja prefekter att fatta välinformerade beslut och att leda respektive institution
  • utgöra ett forum där studenter, HR-specialist och kommunikatör ska inhämta och förmedla relevant information.