Kursplanering lärarutbildningar

 • Ladokkoden (kurskoden) är det officiella namnet på kursen och ska alltid kommuniceras.
 • Studenter som har rätt till stöd i någon form är själv bärare av informationen. Studenten informerar kursansvarig som sedan informerar hela kurslaget och utbildningsadministratör.

Längre ner på denna sida hittar du information om omexaminationsdagar.

Via menyn hittar du information om:

 • Framtagning av ny fristående kurs
 • Före kursstart
 • Genomförande av kurs
 • Efter kurs
 • Administration av fristående kurser
 • Campus Varberg
 • Campus Skövde
 • Verksamhetsförlagd utbildning - förskollärar- och lärarutbildning
 • Mentorsverksamhet
 • Administrativ personal Lärarutbildningarna
 • Kalendarium (Länk till KronoX - uppdatering pågår inför 2020)
 • Regler och rutiner inom lärarutbildning

Schemafria dagar

 • Rektorsbeslut om att första dagen på höstterminen alltid ska vara schemafri för alla studenter
  • Beslut 2016-05-09: Dnr 324-16
 • STARK – högskolans arbetsmarknadsmässa
 • VFU-områdesdag 2020: torsdag den 12 november
  Frågor till VFU-team:  vfu-lararstudenter@hb.se

Omexaminationsdagar

Tre examinationstillfällen ska erbjudas inom loppet av ett år och ytterligare två tillfällen det efterföljande halvåret. Tänk på att lägga till bedömande lärares signatur vid examinationstillfället i KronoX.

Första tentamenstillfället förläggs på förmiddagen (kl. 09:00-13:00) och tentamenstillfälle 2 samt de efterföljande förläggs på eftermiddagen (kl. 14:00-18:00).

I första hand, förlägg examinationstillfälle 2 samt de efterföljande tillfällena vid följande dagar:

 • Inför vårterminen:
  Fredag vecka 2
 • Inför höstterminen:
  En vecka efter vårterminens slut alternativt en vecka innan höstterminens start.
 • Under terminen:
  Sista fredagen i månaden (februari, mars, april. september, oktober och november)