Akademins administrativa stöd

Centralt verksamhetsstöd

Systemstöd

Ledningsstöd

 • Handläggare för akademins ledningsråd: Carina Theen
 • Administration TFU - Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap: Gunnel Maiwald
 • Administration TFU - Sektionen för informationsteknologi: Patrik Hedberg (tillfälligt)
 • Administration TFU - Sektionen för pedagogiskt arbete: Carina Theen

 

Ekonomi

Campusservice och IT

Hit vänder du dig med frågor som rör IT-tjänster, telefoni, post och godshantering, utskrift/kopiering och tryck, bokning av gemensamma lokaler, möblering, leverans och transport, profilartiklar m.m.

 • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: campusservice@hb.se
 • Servicedesk: B3, byggnad Balder, samt receptionen i Balder

HR

Ansvarar för frågor kring lön, tjänsteresor, försäkringar samt sjuk/VAB-anmälan.

 • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: hr@hb.se
 • Personligt besök: Trapphus T3, våning C600
 • Servicetelefon till HR-lön: 033-435 43 00
  • Telefontid vardagar kl. 08:30-11:30

HR-specialist

Svarar på frågor kring arbetsrätt, rekrytering, arbetsmiljö, kompetensförsörjning m.m.

Kommunikation

Hit kan du vända dig med frågor som rör webben, marknadsföring, presskontakt och studentrekrytering.