Biblioteks- och informationsvetenskap

Kontakt

 • Ärende skickas till: a3@hb.se
 • Telefonnummer: 033-435 40 13
 • Telefontid: kl. 10-12

Övergripande utbildningsadministration

Utbildningsutskott för biblioteks- och informationsvetenskap

Utbildnings- och kursplaner i KursInfo, ärenden skickas till: Gunnel Maiwald
Utbildnings- och kurstillfällen, ärenden skickas till: Gunnel Maiwald

Examensarbeten

Publicering och arkivering av examensarbeten i DIVA.
Ärende skickas till: boiuppsats@hb.se

Utbildningsadministration

Antagning, registrering, villkor/behörighetskontroll, kurstillfällen, reservantagning, tentamenstillfällen, Ladok, ändring av provuppsättning, arkivering och studieplanering;

 • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: a3@hb.se
  • Besart Bajrami administrerar:
   • Bibliotekarieprogrammet (campus och distans)
   • Masterprogram, Bibliotek- och informationsvetenskap
   • Masterprogram, Digitala bibliotek och informationstjänster
  • Ewa Skelte administrerar:
   • Fristående kurser
   • Webbredaktörsprogrammet (campus och distans)
   • Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation

Internationell koordinator/internationellt utbyte

 • Inresande studenter
  • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: internationalstudent@hb.se
  • Internationell koordinator inresande studenter: Camilla Carlsson
 • Utresande studenter
  • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: exchange@hb.se
  • Internationell koordinator utresande studenter: Camilla Carlsson

Forskarutbildningsstöd