Biblioteks- och informationsvetenskap

Kontakt

 • Ärende skickas till: a3@hb.se
 • Telefonnummer: 033-435 40 13
 • Telefontid: kl. 10:00-12:00

Studie- och karriärvägledning

 • Ärende skickas till: studievagledning@hb.se
 • Studie- och karriärvägledare: Baiba Olsson och Helén Svensson

Övergripande utbildningsadministration

Utbildningsutskott för biblioteks- och informationsvetenskap

 • Utbildnings- och kursplaner i KursInfo
 • Utbildnings- och kurstillfällen

Examensarbeten

Publicering och arkivering av examensarbeten i DIVA.

Utbildningsadministration

Antagning, registrering, villkor/behörighetskontroll, kurstillfällen, reservantagning, tentamenstillfällen, Ladok, ändring av provuppsättning, arkivering och studieplanering;

 • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: a3@hb.se
  • Bibliotekarieprogrammet (campus och distans): Ewa Rolling
  • Webbredaktörsprogrammet (campus och distans): Ewa Skelte
  • Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation: Ewa Rolling
  • Masterprogram, Bibliotek- och informationsvetenskap: Ewa Rolling
  • Masterprogram, Digitala bibliotek och informationstjänster: Ewa Rolling
  • Fristående kurser: Ewa Skelte

Internationell koordinator/internationellt utbyte

 • Inresande studenter
  • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: internationalstudent@hb.se
  • Internationell koordinator inresande studenter: Linn Hultgren
 • Utresande studenter
  • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: exchange@hb.se
  • Internationell koordinator utresande studenter: Ashley Mansk

Forskarutbildningsstöd

Ledningsstöd

 • Sekreterare vid ledningsrådet för utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap: Ewa Skelte