Informationsteknologi

För utbildningar inom IT administreras ärenden enligt nedan

Telefon kortnummer: 4013
Telefontid: kl. 10:00-12:00

Skicka ärende via e-postadress: a3@hb.se

Utbildningsstöd

Studie- och karriärvägledning

Studie- och karriärvägledare: Helén Svensson
Skicka ärende via e-postadress till funktionsbrevlådan för studie- och karriärvägledning: studievagledning@hb.se

Övergripande utbildningsadministration

  • Utbildningsutskott, bibliotek/information/IT: Gunnel Maiwald
  • Examensarbetsadministration IT,
    DIVA-registrering och arkivering examensarbeten IT: Magdalena Hjers

Skicka ärende via e-postadress till funktionsbrevlådan för uppsatser: ituppsats@hb.se

Utbildningsadministration

Antagning, registrering, villkor/behörighetskontroll, kurstillfällen, reservantagning, tentamenstillfällen, Ladok, ändring av provuppsättning, arkivering och studieplanering;

Skicka ärende via e-postadress till funktionsbrevlådan för A3: a3@hb.se

  • Dataekonomutbildning: Annika Gunnarsson och Magdalena Hjers
  • Magisterutbildning i informatik: Annika Gunnarsson och Magdalena Hjers
  • Systemvetarutbildning: Annika Gunnarsson och Magdalena Hjers
  • Systemarkitekturutbildning: Annika Gunnarsson och Magdalena Hjers

Internationell koordinator/internationellt utbyte

Internationell koordinator - inresande studenter: Linn Hultgren
Skicka ärende via e-postadress till funktionsbrevlådan för inresande studenter: internationalstudent@hb.se

Internationell koordinator - utresande studenter: Ashley Mansk
Skicka ärende via e-postadress till funktionsbrevlådan för utresande studenter: exchange@hb.se