Pedagogik

Kontakt

 • Ärende skickas till: a3@hb.se
 • Telefonnummer: 033-435 40 13
 • Telefontid: kl. 10-12

Studie- och karriärvägledning

 • Lärarutbildningarna och Masterprogram i pedagogiskt arbete
  • Ärende skickas till: studievagledning@hb.se 
   • Studie- och karriärvägledare, Anna Braun
   • Studie- och karriärvägledare, Sofia Ekblad
 • Behörighetsgivande kurs för internationella akademiker

Övergripande utbildningsadministration

Utbildningsutskott för lärarutbildningar

Utbildnings- och kursplaner i KursInfo.

 • Ärende skickas till utbildningsutskottets funktionsbrevlåda: uuped@hb.se
 • Utskottssekreterare Charlotte Svensson

Examensarbeten

Publicering/arkivering av examensarbeten i DIVA.

Utbildningsadministration

Antagning, registrering, villkor/behörighetskontroll, kurstillfällen, reservantagning, tentamenstillfällen, Ladok, ändring av provuppsättning, arkivering och studieplanering;

 • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: a3@hb.se 
  • Besart Bajrami administrerar:
   • Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem
   • Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
   • Högskolepedagogiska kurser, Enheten för högskolepedagogisk utbildning och forskning
   • Masterprogram i pedagogiskt arbete
  • Ros-Marie Johansson administrerar:
   • Grundlärarutbildning med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6
   • Förskollärarutbildningen
   • Fristående kurser
  • Charlotte Svensson administrerar:
   • Svenskakurser för utländska gäststudenter
   • Utbildning för internationella akademiker
   • Ämneslärarutbildningen

VFU

Verksamhetsförlagt utbildning inom utbildningar vid Institutionen för pedagogiskt arbete:

 • Ärende skickas till VFU-teamets funktionsbrevlåda: vfu-lararstudenter@hb.se
  • VFU-ansvarig: Susanne Nystedt
  • VFU-ansvarig: Petra Andersson
  • VFU-administratör: Ellinor Bolin

Internationell koordinator/internationellt utbyte

 • Inresande studenter
  • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: internationalstudent@hb.se
  • Internationell koordinator inresande studenter: Camilla Carlsson
 • Utresande studenter
  • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: exchange@hb.se
  • Internationell koordinator utresande studenter: Camilla Carlsson

Uppdragsutbildning