Pedagogik

Telefon kortnummer: 4013
Telefontid: kl. 10:00-12:00

Skicka ärende via e-postadress: a3@hb.se

Utbildningsstöd

Studie- och karriärvägledning

Lärarutbildningarna och Masterprogram i pedagogiskt arbete: Susanne Fogelkvist
Högskoleförberedande kurs för internationella akademiker: Baiba Olsson

Skicka ärende via e-postadress till: studievagledning@hb.se

Övergripande utbildningsadministration

Utbildningsutskottet för lärarutbildningar
Utbildnings- och kursplaner samt kurstillfällen (Kursinfo)
Charlotte Svensson och Besart Bajrami
Skicka ärende via e-postadress till utbildningsutskottets funktionsbrevlåda:
uuped@hb.se

Publicering/arkivering av examensarbeten
Ros-Marie Johansson, Charlotte Svensson  och Besart Bajrami
Skicka ärende via e-postadress till funktionsbrevlådan för pedagogikuppsats: pedagogikuppsats@hb.se

Utbildningsadministration

Antagning, registrering, villkor/behörighetskontroll, kurstillfällen, reservantagning, tentamenstillfällen, Ladok, ändring av provuppsättning, arkivering och studieplanering;

Skicka ärende via e-postadress till funktionsbrevlådan för A3: a3@hb.se

  • Förskollärarutbildningen: Ros-Marie Johansson
  • Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem : Besart Bajrami
  • Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 : Besart Bajrami
  • Grundlärarutbildning med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6: Ros-Marie Johansson
  • Ämneslärarutbildningen: Charlotte Svensson
  • Masterprogram i pedagogiskt arbete: Besart Bajrami
  • Invandrarakademin: Charlotte Svensson
  • Svenskakurser för utländska gäststudenter: Charlotte Svensson
  • Fristående kurser: Ros-Marie Johansson
  • Högskolepedagogiska kurser: Sektionen för PUF, Besart Bajrami

VFU

Verksamhetsförlagt utbildning inom utbildningar vid sektionen för förskollärar- och lärarutbildning. Skicka ärende via e-postadress till VFU-teamets funktionsbrevlåda:
vfu-lararstudenter@hb.se

VFU-ansvarig: Matilda Bogren Svensson
VFU-ansvarig: Susanne Nystedt
VFU-administration: Helén Bjurklint

Internationell koordinator/internationellt utbyte

Internationell koordinator - inresande studenter: Linn Hultgren
Skicka ärende via e-postadress till funktionsbrevlådan för inresande studenter: internationalstudent@hb.se

Internationell koordinator - utresande studenter: Ashley Mansk
Skicka ärende via e-postadress till funktionsbrevlådan för utresande studenter: exchange@hb.se

Uppdragsutbildning

Regionalt utvecklingsCentrum (RuC)

Skicka ärende via e-postadress till: ruc@hb.se
Föreståndare: Jaana Ben Maaouia
RuC-administration: Linn Hultgren

Ledningsstöd

Sekreterare för lärarutbildningarnas ledningsråd: Helén Bjurklint