Pedagogik

Kontakt

 • Ärende skickas till: a3@hb.se
 • Telefonnummer: 033-435 40 13
 • Telefontid: kl. 10:00-12:00

Studie- och karriärvägledning

 • Lärarutbildningarna och Masterprogram i pedagogiskt arbete
 • Högskoleförberedande kurs för internationella akademiker

Övergripande utbildningsadministration

Utbildningsutskott för lärarutbildningar

Utbildnings- och kursplaner i KursInfo.

 • Ärende skickas till utbildningsutskottets funktionsbrevlåda: uuped@hb.se
 • Utskottssekreterare Charlotte Svensson

Examensarbeten

Publicering/arkivering av examensarbeten i DIVA.

Utbildningsadministration

Antagning, registrering, villkor/behörighetskontroll, kurstillfällen, reservantagning, tentamenstillfällen, Ladok, ändring av provuppsättning, arkivering och studieplanering;

 • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: a3@hb.se 
  • Förskollärarutbildningen: Ros-Marie Johansson
  • Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem: Besart Bajrami
  • Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3: Besart Bajrami
  • Grundlärarutbildning med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6: Ros-Marie Johansson
  • Ämneslärarutbildningen: Charlotte Svensson
  • Masterprogram i pedagogiskt arbete: Besart Bajrami
  • Invandrarakademin: Charlotte Svensson
  • Svenskakurser för utländska gäststudenter: Charlotte Svensson
  • Fristående kurser: Ros-Marie Johansson
  • Högskolepedagogiska kurser, Sektionen för PUF: Besart Bajrami

VFU

Verksamhetsförlagt utbildning inom utbildningar vid sektionen för förskollärar- och lärarutbildning.

 • Ärende skickas till VFU-teamets funktionsbrevlåda: vfu-lararstudenter@hb.se
  • VFU-ansvarig: Matilda Bogren Svensson
  • VFU-ansvarig: Susanne Nystedt
  • VFU-ansvarig: Petra Andersson
  • VFU-administratör: Helén Bjurklint

Internationell koordinator/internationellt utbyte

 • Inresande studenter
  • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: internationalstudent@hb.se
  • Internationell koordinator inresande studenter: Linn Hultgren
 • Utresande studenter
  • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: exchange@hb.se
  • Internationell koordinator utresande studenter: Ashley Mansk

Uppdragsutbildning

Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

 • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: ruc@hb.se
  • Föreståndare: Jaana Ben Maaouia

Ledningsstöd