Campus Skövde

Kontaktuppgifter

Utbildningssamordnare vid campus Skövde

Reception

 • Receptionen finns på första våning i G-huset.
 • Öppettider:
  • måndag - torsdag kl. 08:00 - 16:30
  • fredag kl. 08:00-16:00
  • lunchstängt kl. 12:15 - 12:45
 • E-post: vxl@his.se
 • Tfn. 0500-448000

Kommunikationer

Kommer du med bil till Skövde finns parkeringar på högskolans område.
Du behöver ett parkeringskort vilket hämtas i receptionen i G-huset.
Det blir snabbt böter om inte giltigt parkeringskort finns i bilen.

Kommer du med tåg har du cirka 10 minuters promenad till Högskolan i Skövde. Se campus-karta via nedanstående länk;
Länk till campus-karta Skövde

Eduroam/trådlöst nätverk

På Högskolan i Skövde finns Eduroam som trådlöst nätverk.
Läs mer om hur du som student och personal kan använda dig av Eduroam.

Inloggning till dator på Högskolan i Skövde

 • För att få en personlig inloggning till Högskolan i Skövdes datorer ta kontakt med Peter som lägger till er på listan för IT-konto. I arbetsrummet, hus A - plan1, finns två arbetsdatorer som tillhör Högskolan i Borås. Dessa datorer går att ta med till föreläsning om du inte har med egen dator och saknar inlogg till Högskolan i Skövdes datorer och nätverk (eduroam kan användas med hb-konto).
 • Användarkonto i Skövde krävs för att få tillgång till skrivare.
  Du kan få hjälp av IT-helpdesk i receptionen i E-huset på andra våning.
 • För smidigare hantering skickas ett meddelande med namn och signatur till gunvi.broberg@hb.se som sedan tar kontakt med IT.
 • För information om öppettider för IT, klicka på länken:
  Länk till webbsida om öppettider för IT

Dator vid föreläsning

 • Många större föreläsningssalar har en fast dator och takmonterade projektorer. Andra mindre föreläsningssalar saknar ofta dator.
 • Normalt finns vga-kabel och hdmi-kabel, dock saknas ännu hdmi i vissa salar.
 • Adaptrar för olika anslutningar finns i vår bildsal i en låda på hyllan till vänster från dörren sett. Adaptrar för Ipad-anslutning finns i Ipad-vagnen (A205). Se till att de kommer åter på plats.
 • Tänk på att ni kan behöva ändra anslutning genom knapptryck på panelen beroende på den lösning ni har (t.ex. dator 1, laptop, vga, hdmi).
 • För att ha överblick över specifika salars utrustning och anslutningsmöjligheter, se följande fil: Utrustning i salar

Felanmälan

För aktuella driftstörningar i lokaler, se information på följande webbsida:
Länk till webbsida med information om driftstörningar

 • Felanmälan görs via e-post till: tas@his.se
 • För akut AV-teknisk support och skrivarservice kontakta:
  • Jonas Andersson, tfn.  0500-448110
  • Alf Svensson, tfn. 0500-448101

Passerkort

 • Passerkort kvitterar du ut i vaktmästeriet
 • I G-huset på bottenplan, strax innanför huvudentrén
 • kl. 12:30-13:30
 • Meddela Gunvi Broberg namn och signatur så förbereds ditt passerkort.

Lärarrum och personalrum

Det finns en kontorsmiljö för HB-lärare i hus A, plan 1, vilket framgår av en roll-up med HB:s logga utanför. I nära anslutning finns ett eget fikarum, skrivare, kopieringsmaskin och konferensrum. Du behöver passerkort för att komma in.

Hitta hus A på campuskartan.

Schemaläggning och lokalbokning

Vid HiS används schemasystemet TimeEdit och vid HB används Kronox. Därför finns det speciella rutiner för schemaläggning för de kurser som ska gå i Skövde.

Lärare och studenter på Skövdeprogrammen har sitt schema i KronoX och tittar i det systemet. Kronox-schemat måste synkroniseras med Skövdes system TimeEdit, och denna synkronisering sker manuellt. Därför är det viktigt att rutinerna nedan följs;

 • Lärare lägger sitt schema i KronoX för den kurs som ska gå i Skövde på sedvanligt sätt men bokar inga lokaler. Bokning av lokaler görs centralt i Skövde.

Tidspass för lokalnyttjande vid HiS

 • På Högskolan i Skövde finns det regler för hur lokalerna får utnyttjas tidsmässigt;
  • Lärare som använder en lokal vid HS har rätt att vistas i lokalen fram till hel timma. Det innebär att det inte är möjligt att boka undervisningspass, som startar vid hel timma. Man bokar sina pass med starttid 15 minuter över hel timma.
  • En standardbokning i Skövde är på antingen två- eller fyra-timmarspass, enligt indelningen;
   • kl. 08:15 - 10:00
   • kl. 10:15 - 12:00
   • kl. 13:15 - 15:00
   • kl. 15:15 - 17:00
  • Om man vill boka tretimmarspass, så bokar man dessa främst på följande tider:
   • kl. 10:15 - 13:00
   • kl. 12:15 - 15:00
   • kl. 15:15 - 18:00
  • I undantagsfall, om det finns utrymme lokalmässigt, kan man få boka:
   • kl. 09:00-12:00.

Önskemål

 • OBS! Alla önskemål måste anges i kommentarsfältet, så som:
  • projektor
  • ljud
  • musiksal
  • tre st. grupprum a 7 personer etc.
 • Om man skriver önskemålen någon annanstans så kommer de, på grund av begränsningar i systemen, inte med i överföringen mellan systemen. Informationen tappas då bort.

Antal studenter

Antal studenter på kursen behöver inte anges på bokningar som gäller Skövde. Den informationen ges till schemaläggarna i Skövde på annat sätt.

Klart schema

 • När schemat är klart i KronoX meddelar läraren uppgift därom till funktionsbrevlådan kronox@hb.se.
  • Huvudbokare som bevakar funktionsbrevlådan gör ett underlag till schemaläggarna i Skövde och förmedlar det dit, tillsammans med övriga uppgifter som behövs.
  • I nästa steg får huvudbokaren i Kronox tillbaka ett schemaförslag med lokaler och alla andra uppgifter som behövs. Huvudbokaren lägger då in de tilldelade lokalerna i Kronox och meddelar därefter kursansvarig att det finns ett komplett schema i Kronox. Kursansvarig kontrollerar så att allt stämmer.
  • Om schemat stämmer behöver inget mer göras.

Ändringar av schema

 • Om ändringar ska göras så meddelar man Kronox huvudbokare via funktionsbrevlådan kronox@hb.se
  • Huvudbokaren checkar då av med Skövde om det är möjligt att genomföra ändringen på det sätt som önskas.
  • Om man får okej från Skövde för ändringen, ändrar huvudbokaren i Kronox.

Ändringar under pågående kurs

Om man vill göra ändringar i sitt schema under pågående kurs kan man göra på två sätt:

 1. Beskriv önskad ändring och skicka den till funktionsbrevlådan: kronox@hb.se
  Huvudbokare ser till att ändringarna, om de är möjliga, genomförs i båda schemasystemen.
 2. Använd Schemaändringsmallen och skicka den till schema@his.se Det är då viktigt att man ser till att ändringarna blir gjorda i KronoX, antingen gör man det själv, eller så ber man huvudbokare om hjälp.

Akuta ändringar

Vid akuta ändringar kan man ringa direkt till schemabokarna i Skövde:

 • Therése Bladh, tfn. 0500-44 80 76
 • Ulrika Johansson, tfn. 0500-44 80 23

OBS! Kontrollera att ändringarna blir gjorda i KronoX.

Inlämning av underlag

Underlag ska vara schemaläggningen tillhanda på schema@his.se senast följande datum. I detta skede är det alltså mindre viktigt med uppgifter om lärare, moment och eventuell gruppindelning, men önskade tider och lokalförutsättningar måste anges:

 • Lp 1 (vt) 20 oktober
 • Lp 2 (vt) 15 december
 • Lp 3 (som) 1 april
 • Lp 4 (ht) 1 april
 • Lp 5 (ht) 1 juni

Länk till webbsida med information om terminstider i Skövde

Schemasystem vid HiS

Högskolan i Skövde använder TimeEdit.
Länk till TimeEdit

Sök på vanlig kurskod (t.ex. CUVK10).
Länk till samlad schemasida för Skövde

Tentamen

Icke-skärmbaserad tentamen läggs i vanlig tentamensal på vardagar (om så önskas). Samtliga digitala tentamina i Skövde måste däremot tillsvidare läggas på lördagar. Observera även att salstentamen på HS (via HB) inte är anonym.

 • Kommunikationen runt tentamen är viktig. Kursansvariga lärare ska inkomma med information till; tentamen.boras@his.se om hur examinationsansvarig kan nås på telefon samt vad som gäller för tentamen sex arbetsdagar före tentamen.
 • Dessa instruktioner vidarebefordras sedan från tentamensenheten vid HS till de berörda tentavakterna i salen.
 • För att undvika eventuella störmoment ska samtliga papperstentamen i möjligaste mån förläggas till samma starttid som ordinarie tentamina vid HS, och du behöver därför kommunicera tentamenstiden med tentamensansvarig Maria Carlstedt via tentamen.boras@his.se
 • Ange STEN under signatur i KronoX på de bokningar som gäller tentamen i Skövde.
  Signaturen STEN signalerar till utbildningsadministratören att ditt tentamenstillfälle för Skövde ska skapas i Ladok så att dina studenter kan anmäla sig.
 • Bokningarna ska vara gjorda minst en månad innan tentamen ges och kommunicerade till schema- och tentamensadministrationen i Skövde terminen innan kursen startar.
 • Om ändringar görs avseende genomförande, form eller tid så meddela tentamensadministrationen på HiS snarast.
 • Information om sal vid examination i pappersform kan inte ges på förhand. Istället meddelar kursansvariga studenterna i KronoX att salen finns tillgänglig på examinationsdagens morgon på anslagstavla utanför entrén i hus A (campuskarta) Vid digital tentamen i datasal finns den angiven i KronoX.

Inlämning av tentamensformulär

 • Tentamensformulär skickas via mejl/post till kopiering@his.se och tentamen.boras@his.se för uppkopiering senast sex arbetsdagar innan tentamen äger rum.
 • Ange antal kopior och hur du vill att tentamen ska kopieras (enkelsidigt/dubbelsidigt, ej häftad, ej gemad etc.) samt om du som examinationsvarig vill hämta den på plats i Skövde. I annat fall skickas den till HB enligt nedan.

Utlämning av tentamensformulär inför rättning

 • Efter att tentamen ägt rum hämtas tentamensformulären hos reprocentralen på HS personligen. Reprocentralen finns i hus G, mittemot receptionen. Hitta hus G på campuskartan.
 • Om detta inte är möjligt skickas formulären adresserat till kursansvarig lärare på HB som rekommenderat brev. Om annat sätt önskas meddela tentamensadministration på HS/HB i god tid.

Vid frågor rörande tentamen

 • Tentamensansvarig på campus Skövde:

Bibliotek

Biblioteket finns i D-huset.
För öppettider med mera, se:
Länk till webbsida för Biblioteket vid HiS

Övrigt

Frågor rörande andra behov på plats, exempelvis:

 • material
 • litteratur
 • speciallösningar