Lokalbokning

Tidspass för lokalnyttjande vid HiS

På Högskolan i Skövde finns det regler för hur lokalerna får utnyttjas tidsmässigt;

 • Lärare som använder en lokal vid HS har rätt att vistas i lokalen fram till hel timma. Det innebär att det inte är möjligt att boka undervisningspass, som startar vid hel timma. Man bokar sina pass med starttid 15 minuter över hel timma.
 • En standardbokning i Skövde är på antingen två- eller fyra-timmarspass, enligt indelningen;
   • kl. 08:15–10:00
   • kl. 10:15–12:00
   • kl. 13:15–15:00
   • kl. 15:15–17:00
 • Om man vill boka tretimmarspass, så bokar man dessa främst på följande tider:
   • kl. 10:15–13:00
   • kl. 12:15–15:00
   • kl. 15:15–18:00
 • I undantagsfall, om det finns utrymme lokalmässigt, kan man få boka:
   • kl. 09:00–12:00.

Önskemål

OBS! Alla önskemål måste anges i kommentarsfältet, så som:

 • projektor
 • ljud
 • musiksal
 • tre st. grupprum a 7 personer etc.

Om man skriver önskemålen någon annanstans så kommer de, på grund av begränsningar i systemen, inte med i överföringen mellan systemen. Informationen tappas då bort.

Antal studenter

Antal studenter på kursen behöver inte anges på bokningar som gäller Skövde. Den informationen ges till schemaläggarna i Skövde på annat sätt.