Nätverk, inlogg och datorer

Eduroam/trådlöst nätverk

På Högskolan i Skövde finns Eduroam som trådlöst nätverk.
Läs mer om hur du som student och personal kan använda dig av Eduroam.

Inloggning till dator på Högskolan i Skövde

För att få en personlig inloggning till Högskolan i Skövdes datorer ta kontakt med Gunvi Broberg gunvi.broberg@hb.se som lägger till er på listan för IT-konto.

I arbetsrummet, hus A - plan1, finns två arbetsdatorer som tillhör Högskolan i Borås. Dessa datorer går att ta med till föreläsning om du inte har med egen dator och saknar inlogg till Högskolan i Skövdes datorer och nätverk (eduroam kan användas med hb-konto).

Användarkonto i Skövde krävs för att få tillgång till skrivare.
Du kan få hjälp av IT-helpdesk i receptionen i E-huset på andra våning.

För smidigare hantering skickas ett meddelande med namn och signatur till gunvi.broberg@hb.se som sedan tar kontakt med IT.

För information om öppettider för IT, klicka på länken:
Länk till webbsida om öppettider för IT

Dator vid föreläsning

Många större föreläsningssalar har en fast dator och takmonterade projektorer. Andra mindre föreläsningssalar saknar ofta dator.

Normalt finns vga-kabel och hdmi-kabel, dock saknas ännu hdmi i vissa salar.

Adaptrar för olika anslutningar finns i vår bildsal i en låda på hyllan till vänster från dörren sett. Adaptrar för Ipad-anslutning finns i Ipad-vagnen (A205). Se till att de kommer åter på plats.

Tänk på att ni kan behöva ändra anslutning genom knapptryck på panelen beroende på den lösning ni har (t.ex. dator 1, laptop, vga, hdmi).

För att ha överblick över specifika salars utrustning och anslutningsmöjligheter, se följande fil: Utrustning i salar