Schemaläggning

Särskilda rutiner för lokalbokning finns här

Schemasystem vid HiS

Högskolan i Skövde använder TimeEdit.
Länk till TimeEdit
Sök på vanlig kurskod (t.ex. CUVK11).
Länk till samlad schemasida för Skövde

Schemaläggning

Lärare och studenter på Skövdeprogrammen har sitt schema i KronoX och tittar i det systemet. Kronox-schemat måste synkroniseras med Skövdes system TimeEdit, och denna synkronisering sker manuellt. Därför är det viktigt att rutinerna nedan följs;

 • Lärare lägger sitt schema i KronoX för den kurs som ska gå i Skövde på sedvanligt sätt men bokar inga lokaler. Bokning av lokaler görs centralt i Skövde.

 

Klart schema

 • När schemat är klart i KronoX meddelar läraren uppgift därom till funktionsbrevlådan kronox@hb.se.
  • Huvudbokare som bevakar funktionsbrevlådan gör ett underlag till schemaläggarna i Skövde och förmedlar det dit, tillsammans med övriga uppgifter som behövs.
  • I nästa steg får huvudbokaren i Kronox tillbaka ett schemaförslag med lokaler och alla andra uppgifter som behövs. Huvudbokaren lägger då in de tilldelade lokalerna i Kronox och meddelar därefter kursansvarig att det finns ett komplett schema i Kronox. Kursansvarig kontrollerar så att allt stämmer.
  • Om schemat stämmer behöver inget mer göras.

Ändringar av schema

 • Om ändringar ska göras så meddelar man Kronox huvudbokare via funktionsbrevlådan kronox@hb.se
  • Huvudbokaren checkar då av med schemaläggarna i Skövde om det är möjligt att genomföra ändringen på det sätt som önskas.
  • Om man får okej från schemaläggarna Skövde för ändringen, ändrar huvudbokaren i Kronox.

Ändringar under pågående kurs

Om man vill göra ändringar i sitt schema under pågående kurs kan man göra på två sätt:

 1. Beskriv önskad ändring och skicka den till funktionsbrevlådan: kronox@hb.se
  Huvudbokare ser till att ändringarna, om de är möjliga, genomförs i båda schemasystemen.
 2. Använd Schemaändringsmallen och skicka den till schema@his.se Det är då viktigt att man ser till att ändringarna blir gjorda i KronoX, antingen gör man det själv, eller så ber man huvudbokare om hjälp.

Akuta ändringar

Vid akuta ändringar kan man ringa direkt till schemabokarna i Skövde:

 • Tiina Salmela, tfn. 0500-44 88 51
 • Ulrika Johansson, tfn. 0500-44 80 23

OBS! Kontrollera att ändringarna blir gjorda i KronoX.

Inlämning av schemaunderlag

Underlag ska vara schemaläggningen tillhanda på schema@his.se senast nedanstående datum. I detta skede är det alltså mindre viktigt med uppgifter om lärare, moment och eventuell gruppindelning, men önskade tider och lokalförutsättningar måste anges.

 • Lp 1 (vt) 20 oktober
 • Lp 2 (vt) 15 december
 • Lp 3 (som) 1 april
 • Lp 4 (ht) 1 april
 • Lp 5 (ht) 1 juni

Länk till webbsida med information om terminstider i Skövde