Tentamen

Kommunikationen runt tentamen är viktig.

 • Ange STEN under signatur i KronoX på de bokningar som gäller tentamen i Skövde.
 • Signaturen STEN signalerar till utbildningsadministratören att ditt tentamenstillfälle för Skövde ska skapas i Ladok så att dina studenter kan anmäla sig. Finns ingen anmälningslista så kan inte Skövde veta vilka och hur många som kommer till tentan.
 • Se också till att signatur för kursansvariga eller examinationsansvarig finns på bokningen så att Skövde vet vem man tar kontakt med om det finns frågor.
 •  

OBS! Det är extra viktigt nu under hösten 2021 att det står i tentamensbokningen/anmälningslistan hur tentamen genomförs eftersom lärosätena har olika riktlinjer att anpassa sig efter.

Bokningarna ska vara gjorda minst en månad innan tentamen ges och kommunicerade till schema- och tentamensadministrationen i Skövde terminen innan kursen startar.

 • Om ändringar görs avseende genomförande, form eller tid så meddela tentamensadministrationen på HS snarast via tentamen.boras@his.se

För att undvika eventuella störmoment ska samtliga papperstentamina i möjligaste mån förläggas till samma starttid som ordinarie tentamina vid HS, och du behöver därför kommunicera tentamenstiden med tentamensansvarig Maria Carlstedt via tentamen.boras@his.se

Kursansvariga/examinationsansvarig lärare ska inkomma med information till; tentamen.boras@his.se  om hur examinationsansvarig kan nås på telefon samt vad som gäller för tentamen sex arbetsdagar före tentamen. Dessa instruktioner vidarebefordras sedan från tentamensenheten vid HS till de berörda tentavakterna i salen.

Information om sal vid examination i pappersform kan inte ges på förhand. Istället meddelar kursansvariga studenterna i KronoX att salen finns tillgänglig på examinationsdagens morgon på anslagstavla utanför entrén i hus A (campuskarta) 
Vid digital tentamen i datasal finns den angiven i KronoX.

Inlämning av tentamensformulär

Tentamensformulär skickas via mejl/post till kopiering@his.se och tentamen.boras@his.se för uppkopiering senast sex arbetsdagar innan tentamen äger rum.

Ange antal kopior och hur du vill att tentamen ska kopieras (enkelsidigt/dubbelsidigt, ej häftad, ej gemad etc.) samt om du som examinationsvarig vill hämta den på plats i Skövde. I annat fall skickas den till HB enligt nedan.

Utlämning av tentamensformulär inför rättning

Efter att tentamen ägt rum hämtas tentamensformulären personligen i tentamensrummet i hus E plan 2 på HS. Tentamensrummet ligger på Avdelningen för utbildnings- och studentstöd, strax innanför Studentservice. Hitta hus E på campuskartan.

Om detta inte är möjligt skickas formulären adresserat till kursansvarig lärare på HB som rekommenderat brev. Om annat sätt önskas meddela tentamensadministration på HS/HB i god tid.

Vid frågor rörande tentamen

 • Tentamensansvarig på campus Skövde:
  • Maria Carlstedt
  • Christina Hedin
  • Malin Tholson Karlsson
  • Tfn. 0500-44 80 00 (växel)
  • E-post: tentamen.boras@his.se