Verksamhetsförlagd utbildning - förskollärar- och lärarutbildning

Corona - VFU inom förskollärar- och lärarutbildning

VFU-schema

VFU-dag anställd

Rutin VFU-brev anställd

Rutin VFU-bedömningsunderlag anställd

VFU-områdesdag anställd

Vanliga frågor

Checklista för VFU vid kursplanering