Närvaro VFU

Studentens närvaro vid sammanhängande VFU-period, fältdagar samt områdesdag är obligatorisk. Närvaro dokumenteras och styrks enligt rutinerna nedan, likaså kompletteras frånvaro enligt rutinerna nedan.

Närvarokrav

Komplettering vid frånvaro