Vid underkänd VFU anställd

Aktuell arbetsgång vid tveksam måluppfyllelse och underkänd VFU

Aktuell dokumentation vid tveksam måluppfyllelse och underkänd VFU

Förslag på explicit arbetsgång vid tveksam måluppfyllelse och underkänd VFU