Medarbetarhandbok

Medarbetarhandbok

Välkommen till Akademin för polisiärt arbete

Utbildningens innehåll

Ledning och organisation

Akademichefens ledningsråd

Akademiråd

Råd för beredning av kursplaner

Arbetsplatsträff (APT)

Utbildningsadministration

Individuell studieplanering

Servicepersonal

Kommunikation & medieproduktion

Kursplaner och kvalitetsarbete

Kursansvarig

Examinator

Kvalitetssäkring – kursutvärdering samt kursrapport

Professionshandledare

Studentinflytande

Studentsupport

Hållbar utveckling

Internationalisering

Ekonomi

Kompetensutveckling

Personalärenden

Arbetsskada och tillbud

Administrativa system

Tillgodoräknanden

Övrig information

Förteckning ledning och uppdrag