Utbildningsrelaterat

Avtal - medieproduktion

Examinatorslistor

Examinatorslistorna publiceras på studentwebben.

Kursplaner

Gemensamma dokument och mallar för kurs- och utbildningsplaner vid Högskolan i Borås 

Riktlinjer för samband mellan forskning och utbildning vid Högskolan i Borås

För beredning och fastställande se Råd för beredning av kursplaner.

Utbildningsplan

Utbildningsplanen för Polisprogrammet fastställs av Polismyndigheten.

Fastställda kurs- och utbildningsplaner finns på:

Kursrapporter och Programrapporter (utvärdering)

Läggs på Canvas-sidan för Kursrapporter. På programtorget lägger Kommunikation en länk till samlingssidan.

Kursutlägg – "Ormen"

Litteratur - kursböcker

Inköp av böcker

  • Rutin för inköp av böcker vid A4 är under arbete. 

Lärandestrategi

Professionshandledare och klassträffar

Riktlinjer för rättssäker examination

Uppdragsbeskrivningar

Terminstider

Ht 2020 2020-08-31 -- 2021-01-17
Vt 2021 2021-01-18 -- 2021-06-06
Ht 2021 2021-08-30 -- 2022-01-16
Vt 2022 2022-01-17 -- 2022-06-05 
Ht 2022 2022-08-29 -- 2023-01-15 
Vt 2023 2023-01-16 -- 2023-06-04