Utbildningsrelaterat

Avtal - medieproduktion

Examinatorslistor

Examinatorslistorna publiceras på studentwebben.

Kursplaner

Gemensamma dokument och mallar för kurs- och utbildningsplaner vid Högskolan i Borås 

Riktlinjer för samband mellan forskning och utbildning vid Högskolan i Borås

För beredning och fastställande se Råd för beredning av kursplaner.

Utbildningsplan

Utbildningsplanen för Polisprogrammet fastställs av Polismyndigheten.

Fastställda kurs- och utbildningsplaner finns på:

Kursrapporter och Programrapporter (utvärdering)

Läggs på Canvas-sidan för Kursrapporter. På programtorget lägger Kommunikation en länk till samlingssidan.

Kursutlägg – "Ormen"

Litteratur - kursböcker

Inköp av böcker

  • Rutin för inköp av böcker vid A4 är under arbete. 

Lärandestrategi

Professionshandledare och klassträffar

Riktlinjer för rättssäker examination

Uppdragsbeskrivningar

Terminstider