Akademins styrdokument

Organisations- och beslutsordning

I högskolans organisations- och beslutsordningar regleras internt hur verksamheten styrs, vem eller snarare vilken funktion som beslutar vad. Här finns mer information om hur högskolan styrs.

Varje akademi har dessutom en egen organisations- och beslutsordning. 

Rutiner