Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Sektionschef:

Tina Carlson Ingdahl

Studierektorer
Sara Hjelm Lidholm - redovisning, juridik och management
Daniel Hjelmgren - textilt management
Alexis Palma - marknadsföring, statistik och nationalekonomi

Programansvariga
Stavroula Wallström och Mikael Löfström - Civilekonomprogrammet och Ekonomprogrammet
Håkan Alm - Kandidatprogram i Internationell handel och IT
Lars Hedegård - Kandidatprogram i textilt management inriktning mode och handel
Anders Hultén - Event management
Hanna Wittrock - Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring
Martin Behre - Textilekonomutbildningen
Olga Chkanikova - Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor
Jenny Balkow - Magisterprogram i Textilt Management
Daniel Hjelmgren - Masterprogram i management av digital handel