Sektionen för ingenjörsvetenskap

Sektionschef Michael Tittus

Sektionens ledningsgrupp

Michael Tittus, sektionschef
Mats Nilhag, studierektor
Magnus Bengtsson, programansvarig maskin
Bo Månsson, programansvarig IE
Håkan Romeborn, programansvarig IT-tekniker
Joakim Sandström, sammankallande matematik/fysik kollegiet


Studierektorsområde Industriell ekonomi/maskin

Studierektor: Mats Nilhag

Industriell ekonomi - affärsingenjör

Programansvariga: Sara Lorén, Bo Månsson

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

Programansvarig: Sara Lorén, Bo Månsson

Industriell ekonomi - logistikingenjör

Programansvariga: Sara Lorén, Bo Månsson

Maskiningenjör

Programansvarig: Magnus Bengtsson

Studierektorsområde Matematik/fysik/elektro/IT

Studierektor: Michael Tittus

IT-tekniker

Programansvarig: Håkan Romeborn

Teknisk basår

Programansvarig: Joakim Sandström

Teknisk basår för sökande till textilingenjör

Programansvarig: Joakim Sandström