Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Sektionschef:

Tf Michael Tittus

Byggingenjör

Programansvarig
Börje Hellqvist

Studierektor
Kimmo Kurkinen

Affärsutvecklarprogrammet Bygg

Programansvarig
Kimmo Kurkinen

Studierektorsområde
Hållbart samhällsbyggande

Energiingenjör

Programansvarig
Päivi Ylitervo

Studierektor
Peter Therning

Studierektorsområde
Energi/masterprogram

Kemiingenjör - tillämpad bioteknik

Programansvarig
Päivi Ylitervo

Studierektor
Ilona Sáravári Horváth

Studierektorsområde
Kemi

Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

Programansvarig
Agnes Nagy

Studierektor
Kimmo Kurkinen

Studierektorsområde
Hållbart samhällsbyggande

Masterprogram i resursåtervinning

Programansvarig
Anita Pettersson

Studierektor
Peter Therning

Studierektorsområde
Energi/masterprogram