Sektionen för textilteknologi

Sektionschef:

Tf Niina Hernández

Studierektor
Carina Kauppi

Designteknikerutbildning

Programansvarig
Niina Hernandez

Textilingenjörsutbildning

Programansvarig
Behnaz Baghei

Textil produktutveckling och entreprenörskap

Programansvarig
Ann-Kristin Olsson och Ahsan Shafiq

Masterutbildning i textilteknik

Programansvarig
Anders Persson